De eerste Statenkwartierders werden rond 19:30u verwelkomd in Restaurant Gember met een kop koffie en thee, terwijl de band van Saskia Hendriks al voor een oefenmuziekje zorgde.

Om 20:00u opende voorzitter Marjolein de Jong de vergadering (zie presentatie) en gaf het woord aan Saskia Bruines, wethouder Financiën, Cultuur en Economische ontwikkeling en Stadsdeel Scheveningen.

Daarna sprak Peter van Heerwaarden van de gemeente Den Haag over de voorbereidingen van de mogelijke NAVO-top in 2025. Den Haag is, naast Maastricht, Rotterdam en Amsterdam één van de kanshebbers om dit prestigieuze event binnen te halen. Momenteel wordt het bid-book voorbereid samen met het World Forum. Als de top daadwerkelijk naar Nederland komt zal dit ook impact hebben op het Statenkwartier. Net als de summit met Obama in 2014 destijds veel hinder veroorzaakte in deze wijk. Van Heerwaarden kon helaas nog geen data noemen of toezeggingen doen maar beloofde in ieder geval om de bewoners op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Vervolgens werd het woord gegeven aan Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen, die blij was wederom aanwezig te mogen zijn en prees onze wijk om de vele activiteiten en initiatieven. Ook de prettige en constructieve samenwerking met het bestuur van het wijkoverleg werd nog eens extra benadrukt. Mendy gaf een korte inleiding over de wijkagenda en waarom het zo belangrijk is om samen aan de initiatieven te werken. Daarna presenteerde Ingrid Meijering van de Gemeente Den Haag deze Wijkagenda 2024-2027 voor het Statenkwartier: Wijkprofiel, Uitkomsten wijkenquête, Uitkomsten wijkenquête Engels. Daarna was het tijd voor het fotomoment met de Wijkagenda-praatplaat en alle betrokkenen: BIZ de Fred, BIZ Aart van der Goes, BES (Buurtenergie Statenkwartier), BAS (Bescherming Architectuur Statenkwartier), GKS (Groene Kansen Statenkwartier), Gemeente Den Haag, en Wijkoverleg Statenkwartier.

Jos de Jong van de Fietsersbond Den Haag gaf een presentatie over het belang fietsen in onze wijk. Volgens hem gaat er veel goed in onze wijk en is het Statenkwartier met de herinrichting van de Fred echt opgeknapt, maar natuurlijk zijn er nog verbeterpunten en helaas ook gevaarlijke situaties. Denk aan het ontbreken van zebra’s, paaltjes op de weg en te weinig ruimte voor fietsers zoals op de Eisenhowerlaan. En volgens Jos staan de lantaarnpalen op de Statenlaan ook veel te dicht op het fietspad, een ontwerpfoutje.  Hij riep ons op om zelf in actie te komen en initiatieven te starten i.p.v. te wachten totdat de gemeente wat doet. Kom met een integrale visie op fietsen/lopen en OV in de wijk en betrek daar alle stakeholders bij.  Denk aan de parkeerdruk voor fietsers. Kijk om je heen naar de mogelijkheden. Is er wellicht een lege garagebox die gebruikt kan worden als buurtfietsenstalling? Of zijn er parkeerplaatsen die omgebouwd kunnen worden tot fietsparkeerplekken? En natuurlijk moet onze wijk nog meer 30km zones krijgen. Bekijk hier de presentatie

Marjolein de Jong rondde de vergadering af met een aantal bestuurszaken:

  • Voorstellen alle bestuursleden van het Wijkoverleg Statenkwartier
  • Benoeming van drie nieuwe bestuursleden:  Herman Berends (Duurzaamheid), Mariette van den Heuvel (Groen), Jolanda Letterie (Ontmoet en doet/Welzijn).
  • Herbenoeming van bestuurslid: Martin Fikke (Verkeer)
  • Afscheid en bedanken aftredend bestuurslid: Patrick Beekhuizen (Groen & duurzaamheid)
  • Goedkeuring jaarrekening
  • Convenant is getekend met de Gemeente
  • Jaarplan 2024
  • en de oproep voor vrijwilligers, in het bijzonder alvast voor de functie van penningmeester, die vanaf nov 2024 vrij komt. Bekijk de vacatures en meld je aan als vrijwilliger op onze Vrijwilligers Pagina.

Daarna was het tijd voor de borrel met hapjes en Franse chansons door Saskia Hendriks met haar band CafeBohemeMusic.

Hieronder een foto-impressie van onze wijkfotograaf, René de Gilde.