Wijkoverleg Statenkwartier

Het doel van het wijkoverleg Statenkwartier is:

  • het bijdragen aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk
  • het behouden van het cultuurhistorische karakter van de wijk.

Het bestuur van het wijkoverleg wil haar doel bereiken door o.a. het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid. Het bestuur is het officiële aanspreekpunt voor de gemeente over zaken in onze wijk. Het wijkoverleg communiceert met de bewoners via deze website, een nieuwsbrief en social media. Kijk eens op Facebookpagina Statenkwartier voor meer informatie. Daarnaast organiseert het wijkoverleg 2x per maand een spreekuur op de Fred. Bewoners kunnen daar met hun ideeën voor de wijk terecht.

De Stichting Wijkoverleg Statenkwartier is in 1976 opgericht. Het werkgebied van het wijkoverleg in de afstemming met de gemeente is in de statuten vastgelegd. In onderstaande plattegrond is het werkgebied ingetekend. Voor het deel van het Geuzenkwartier dat niet onder de afstemming van de gemeente met het wijkoverleg valt, is de Bewonersorganisatie Havenkwartier het aanspreekpunt. Voor alle overige (niet-officiele) activiteiten worden Staten- en Geuzenkwartier door het bestuur als een ondeelbaar geheel beschouwd.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur van het wijkoverleg een wijkvergadering. In deze vergaderingen wordt tenminste het jaarverslag over het voorgaande jaar vastgesteld, respectievelijk het jaarplan voor het toekomstige jaar geaccordeerd. Deze bijeenkomst is voor alle bewoners van de wijk.

Het bestuur wordt gevormd door de wijkbewoners, die zich onbezoldigd inzetten voor het wel en wee in de wijk. De bestuursleden worden in een openbare vergadering benoemd voor een periode van drie jaar, die maximaal één keer verlengd kan worden. Het bestuur heeft de taken verdeeld in portefeuilles.

Het bestuur van het wijkoverleg is bereikbaar via wijkoverleg@statenkwartier.net of schriftelijk via:
Postbus 82204
2508 EE  Den Haag

Fiscaal nummer
RSIN 8001.17.906

plattegrond wijkoverleg

DutchEnglish