Wijkoverleg Statenkwartier

Het Statenkwartier is een wijk met karakter en toekomst. Het wijkoverleg Statenkwartier  zet zich in om bij te dragen aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk. Dit doen we door activiteiten en evenementen te organiseren, buurt en straatinitiatieven te ondersteunen en door jong en oud in de wijk te verbinden. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor de gemeente over zaken in onze wijk. We communiceren met bewoners via deze website, een maandelijkse nieuwsbrief en via social media. Kijk ook eens op onze Facebookpagina Statenkwartier.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur ‘Statenkwartier Ontmoet’, een bijeenkomst van en voor bewoners. Alle bewoners van het Statenkwartier zijn welkom. Het is tevens een mooie gelegenheid om nieuwe bewoners te leren kennen.

Het bestuur van het wijkoverleg Statenkwartier bestaat uit 9 wijkbewoners, die zich onbezoldigd inzetten voor de wijk. De bestuursleden worden tijdens Statenkwartier Ontmoet benoemd voor een periode van drie jaar, die maximaal één keer kan worden verlengd. Het bestuur vergadert 1 x per maand in het Couveehuis. Wil je een vergadering bijwonen, mail ons dan via onderstaand mailadres.

Het bestuur van het wijkoverleg is bereikbaar via wijkoverleg@statenkwartier.net of schriftelijk via: Prins Mauritslaan 82, 2582 LV Den Haag.

Fiscaal nummer RSIN 8001.17.906

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative