Wijkoverleg Statenkwartier

Het Statenkwartier is een wijk met karakter en toekomst. Het wijkoverleg Statenkwartier  zet zich in om bij te dragen aan een goed woon- en leefklimaat in de wijk. Dit doen we door activiteiten en evenementen te organiseren, buurt en straatinitiatieven te ondersteunen en door jong en oud in de wijk te verbinden. Daarnaast zijn we het aanspreekpunt voor de gemeente over zaken in onze wijk. We communiceren met bewoners via deze website, een nieuwsbrief en via social media. Kijk ook eens op Facebookpagina Statenkwartier. Daarnaast organiseert het wijkoverleg 2x per maand een spreekuur op de Fred. Bewoners kunnen daar met hun ideeën voor de wijk terecht.

Twee keer per jaar organiseert het bestuur van het Statenkwartier een wijkvergadering. In deze vergaderingen wordt tenminste het jaarverslag over het voorgaande jaar vastgesteld, respectievelijk het jaarplan voor het toekomstige jaar geaccordeerd. Alle bewoners van de wijk zijn welkom op de wijkvergadering.

Het bestuur van het wijkoverleg Statenkwartier bestaat uit wijkbewoners, die zich onbezoldigd inzetten voor de wijk. De bestuursleden worden in de openbare wijkvergadering benoemd voor een periode van drie jaar, die maximaal één keer kan worden verlengd.

Het bestuur van het wijkoverleg is bereikbaar via wijkoverleg@statenkwartier.net of schriftelijk via: Postbus 82204, 2508 EE  Den Haag

Fiscaal nummer RSIN 8001.17.906

© Copyright 2022 - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative
DutchEnglish