Klik hier voor
Archief
Categorieën

De wijk

Het Statenkwartier in Den Haag is een wijk die grotendeels tot stand kwam tussen 1900 en 1915. Kenmerkend zijn het diagonale stratenpatroon met grote, pleinachtige kruisingen, en het veelvuldig voorkomen van Art Nouveaubouwkunst. Veel huizen zijn zowel van buiten als van binnen zorgvuldig gedetailleerd en gedecoreerd. Sommige huizen, bijvoorbeeld aan de Statenlaan en het Statenplein, vallen onder monumentenzorg. Een bijzondere gebouw van iets latere datum is het Gemeentemuseum uit 1935, een ontwerp van dr. H.P. Berlage. De wijk als geheel is sinds enkele jaren een Beschermd Stadsgezicht.

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier