Communicatie

Communicatie naar en tussen de bewoners is een van de speerpunten van het wijkoverleg. Het bestuur informeert de bewoners over onderwerpen die met het woon-en leefklimaat in de wijk te maken hebben. Maar nog belangrijker is dat bewoners hun mening geven en die aan elkaar kenbaar maken.

Dat doen we op deze manieren:

  • Website. Deze website van het Statenkwartier voorziet de  bewoners van de wijk van informatie.
  • Wijkinformatiebord. Op de hoek van de Frederik Hendriklaan en de Statenlaan staat het wijkinformatiebord met informatie over activiteiten in de wijk.
  • Facebook Page (Nederlands|Engels). Via deze pagina verspreiden we bestuurs- en wijkberichten en evenementen in de buurt. We nodigen de wijkbewoners uit om op de berichten te reageren met hun vragen, ideeën of zorgen.
  • Email. We ontvangen graag input van buurtbewoners via email: wijkoverleg@statenkwartier.net. Expats kunnen in het Engels terecht via expats@statenkwartier.net.
  • Koffie met bestuursleden. Om de zaterdag zijn twee bestuursleden beschikbaar in een horecagelegenheid voor  gesprekken met buurtbewoners.
  • Wijkvergaderingen. Twee keer per jaar zijn alle buurtbewoners uitgenodigd voor de wijkvergadering. Hou de agenda en Facebook in de gaten voor de data.
  • Nieuwsbrief. Eens of twee keer per maand stuurt het Wijkoverleg een nieuwsbrief uit. Abonneren kan via de link onderaan elke webpage.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de communicatie in de wijk,  als redacteur voor de site, nieuwsbrief of social media? Of wilt u een activiteit aankondigen in het wijkinformatiebord? Stuur een mail naar wijkoverleg@statenkwartier.net

DutchEnglish