Communicatie

Communicatie naar en tussen de bewoners is een van de speerpunten van het wijkoverleg. Het bestuur informeert de bewoners over onderwerpen die met het woon-en leefklimaat in de wijk te maken hebben. Maar nog belangrijker is dat bewoners hun mening geven en die aan elkaar kenbaar maken.

Dat doen we op deze manieren:

– www.statenkwartier.net. De website van het Statenkwartier en hèt online platform voor en door bewoners van de wijk. Een enthousiast netwerk van wijkredacteuren levert regelmatig bijdragen in de vorm van teksten, foto’s en filmpjes.

– het wijkinformatiebord. Op de hoek van de Frederik Hendriklaan en de Statenlaan staat het wijkinformatiebord met informatie over activiteiten in de wijk.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de communicatie in de wijk,  als redacteur voor het blad of de site? Of wilt u een activiteit aankondigen in het wijkinformatiebord?

Stuur een mail naar info@statenkwartier.net.