Archief
Categorieën

Bestuursleden

Het bestuur van het wijkoverleg behartigt de belangen van de wijk Statenkwartier. Kijk hier voor meer informatie over onze doelstellingen en het werkgebied.

Het voltallige bestuur is bereikbaar via wijkoverleg@statenkwartier.net en bestaat uit:

 

Marjolein de Jong (1959) is per 2018 de nieuwe voorzitter van het Wijkoverleg Statenkwartier. Zij en haar partner Diemer wonen hier sinds 1999. Op de Aert van der Goesstraat runden zij een restaurant, net als een hotel-restaurant voorheen in het Limburgse. Vanaf 2002 was zij lid van de Haagse gemeenteraad (D66), tot 2010 en van 2014-2015. Van 2010-2014 was zij wethouder in Den Haag, met als portefeuille Internationale Zone, Binnenstad, Cultuur en Toerisme. Als bewoner ( en als raadslid en later wethouder) van het Statenkwartier was zij altijd betrokken bij diverse zaken die de wijk aangaan zoals de musea en de Internationale Zone. “Dat kan ook nu handig zijn”, zegt ze. “Als voorzitter zit ik niet alleen voor en moet ik zorgen dat zaken goed lopen, maar onderhoud ik ook grensoverschrijdende contacten en ben ik verantwoordelijk voor het overleg met de gemeente. En al die zaken moeten goed gecommuniceerd worden naar de wijkbewoners”. 

“Er blijft altijd genoeg te doen in het Statenkwartier en het is hier zeker prettig wonen Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we oog houden voor de inwoners, kortom de menselijke maat. “

     
  Marc Konijn (1966) is secretaris van het wijkoverleg. Marc (1966) is sterk verbonden met Den Haag. Hij groeide op langs het water van de Loosduinsevaart, voetbalde bij Quick en heeft vijftien jaren lang gewerkt als verslaggever van de Haagsche Courant. Hij kwam samen met Sabine in 1994 in de wijk wonen, waar twee dochters en een zoon geboren werden. Inmiddels bestiert Marc het huishouden en schrijft hij freelance voor kranten en bladen. Hij heeft iets met fietsen, met de stad, met de wijk. Een stad aan zee is fantastisch, maar inmiddels ook wat verontrustend. 
     
  Margot Houtaar (1967), woont sinds 2008 met heel veel plezier aan het Frederik Hendrikplein. Daarvoor heeft zij wel altijd in de buurt van het Statenkwartier gewoond.
Margot is getrouwd met Oscar en heeft drie kinderen: Duncan (17), Brent (14) en Chloë (7). Ze houdt erg van koken en gezellig met vrienden aan de lange eettafel zitten.
Margot is directeur van Provite, een organisatie die zich bezighoudt met B2B leadgeneratie. Daarnaast is zij nog aandeelhouder in twee andere bedrijven, beide actief in marketing en sales.
Binnen het wijkbestuur gaat zij zich als penningmeester bezighouden met de financiën, maar ze is ook zeker van plan om mee te denken over ander zaken die er spelen in onze wijk. Belangrijk is voor Margot om ook een maatschappelijke rol te spelen, hoe klein ook. Ze is dan ook erg benieuwd naar wat wij als wijkbestuur in Den Haag kunnen uitrichten.
     
  David van der Wal (1969) beheert de portefeuille groen en duurzaamheidDavid is in 2005 in het Statenkwartier komen wonen samen met Anouk en hun twee kinderen. De oudste studeert en woont inmiddels in Utrecht en de ander zal komend schooljaar volgen. Hij is consultant, business developer en coach op het raakvlak van duurzaamheid, energie en vastgoed. Daarom spreekt deze rol in het wijkbestuur hem ook zo aan. Hij hoopt met de aankomende veranderingen van overheidswege voor onder andere de warmtelevering in de wijk de bewoners een stem te kunnen geven en hen goed te informeren over de ontwikkelingen die  relevant zijn voor de wijk.
     
  Rogier Bekkers (1952) woont sinds 2014 in de wijk. Maar het Haagse dateert al uit de jaren ’80 met de Archipelbuurt. Ook in het werk heeft Den Haag een centrale plaats sinds zijn studie rechten/ruimtelijke ordening. Hij was verbonden aan de Dienst Stadsontwikkeling. Bij Coopers & Lybrand adviseerde hij over de herinrichting van de discipline stedenbouw. En als projectdirecteur Rijksgebouwendienst was hij onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting van het Libanon Tribunaal, ICC, Eurojust en de Franse ambassade. Meteen daarna is ook voor het wonen de blik weer op Den Haag gericht. Want waar elders dan in Statenkwartier vind je de combinatie van een stad aan zee, een wijk met een historisch karakter en een winkelgebied dat de binnenstad doet vergeten? Binnen zijn portefeuille verkeer en ruimtelijke ordening kent het kernteam dan ook meerdere disciplines. Hij is ook vice-voorzitter. Centraal thema: behoud het karakteristieke van de wijk, zonder dat het een openluchtmuseum wordt. Want het Statenkwartier leeft en moet, nee: zál blijven leven.
  Lydia Hogeling (1961) beheert de portefeuille  kunst en cultuur en woont vanaf 1997 in het Statenkwartier. Zij heeft in 2016 de route ‘Dichters Aan Huis in het Statenkwartier’ medegeorganiseerd. Als onderdeel van 100 jaar Statenkwartier initiëerde en verwezenlijkte zij met een clubje muzikale wijkbewoners de muziek- en componistenroute.
Beroepsmatig vervult Lydia een regionale en landelijke bestuursfunctie bij de Stichting Mentorschap: een professionele vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van mensen die door een beperking wilsonbekwaam zijn. Wat haar drijft is de onderlinge betrokkenheid in de wijk. Het middel bij uitstek voor die onderlinge betrokkenheid is kunst en cultuur. Er gebeurt zoveel moois achter al die deuren. En als ze opengaan voor publiek leert iedereen én de wijk én de mensen beter kennen.
     
     
  Dennis van Iersel (1974) beheert de portefeuille communicatie. Hij woont sinds maart 2016 in het Statenkwartier, samen met Imre en hun 4 kinderen. Samen met Imre en haar vader heeft Dennis een eigen bedrijf (Mebu bv), in Oosterhout (NB). Ze produceren statafels en importeren stapelbaar en inklapbaar horecameubilair.

 

Dennis hoopt dat het Wijkoverleg meer gaat leven binnen de wijk. Dit kan gerealiseerd worden door betere communicatie, denk hierbij aan website, social media. etc. Op die manier kan de mening van de wijk ook beter meegenomen worden bij kwesties zoals bijvoorbeeld de invoering van betaald parkeren in onze en omliggende wijken afgelopen jaar. Hij hoopt dan ook naast de succesvolle uitgave van ‘De Statenkoerier’ een effectieve online strategie op te zetten, zodat er optimaal gecommuniceerd kan worden tussen het wijkoverleg en de wijk, maar ook juist de wijk onderling.

     
    Jolanda Letterie (1958) is een echte Haagse en woont al lang in het Statenkwartier. Zij werkt bij een ROC. Als bestuurslid van het Statenkwartier hoopt ze een bijdrage te leveren aan het behoud van een prettige woonomgeving in goede onderlinge verhoudingen. De portefeuille welzijn biedt hiervoor alle kansen. Onder andere coördineert ze Rijk in je Wijk en het Buurt Preventie Team (BPT).
     
     
Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier