Het Wijkoverleg

Het Wijkoverleg Statenkwartier vertegenwoordigt de wijk en haar bewoners. We zijn er voor alle ruim 10.000 wijkbewoners. We zijn de schakel tussen het stadsdeel Scheveningen en alle Statenkwartierders. We maken samen plannen om onze wijk nog mooier, groener, socialer en duurzamer te maken.We informeren, inspireren en organiseren evenementen voor jong en oud.

Het bestuur van het wijkoverleg behartigt namens de bewoners de belangen van de wijk. Kijk hier voor meer informatie over onze doelstellingen en het werkgebied. Het voltallige bestuur is bereikbaar via wijkoverleg@statenkwartier.net en bestaat uit:

Marjolein de Jong | Voorzitter

voorzitter@statenkwartier.net

Marjolein de Jong is sinds 2018 voorzitter van het Wijkoverleg Statenkwartier. Zij en haar partner Diemer wonen hier sinds 1999. Op de Aert van der Goesstraat runden zij een restaurant, net als een hotel-restaurant voorheen in het Limburgse. Vanaf 2002 was zij lid van de Haagse gemeenteraad (D66), tot 2010 en van 2014-2015. Van 2010-2014 was zij wethouder in Den Haag, met als portefeuille Internationale Zone, Binnenstad, Cultuur en Toerisme. Als bewoner ( en als raadslid en later wethouder) van het Statenkwartier was zij altijd betrokken bij diverse zaken die de wijk aangaan zoals de musea en de Internationale Zone. “Dat kan ook nu handig zijn”, zegt ze.

“Als voorzitter zit ik niet alleen voor en moet ik zorgen dat zaken goed lopen, maar onderhoud ik ook grensoverschrijdende contacten en ben ik verantwoordelijk voor het overleg met de gemeente. En al die zaken moeten goed gecommuniceerd worden naar de wijkbewoners”.

“Er blijft altijd genoeg te doen in het Statenkwartier en het is hier zeker prettig wonen Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we oog houden voor de inwoners, kortom de menselijke maat.”

Ottilie Cools | Secretaris

wijkoverleg@statenkwartier.net

Ottilie Cools woonde tijdens haar middelbareschooltijd al in het Statenkwartier. Na haar studie Technische Informatica aan de T.U. Delft en een ‘rondje wereld’ (reizen door Zuid-Oost Azië en Centraal Amerika en wonen in Reno NV, op Curaçao en Bali en vanaf 2000 ruim 18 jaar in  San Francisco CA) is ze eind 2018 met haar man en twee zonen weer in het Statenkwartier beland. 

Door een soort van expat-ogen kijkt zij naar Den Haag en in het bijzonder naar haar oude buurt, die zij nu zoveel meer kan waarderen. Het internationale karakter, de prachtig vernieuwde straten en goed onderhouden gebouwen, geven de wijk een bijzonder fijne sfeer. 

Ottilie zet zich dan ook graag in voor deze mooie wijk. Zij haakte al eerder aan bij het Communicatieteam en wil graag een brug slaan naar de expats in het Statenkwartier. Als secretaris hoopt ze het bestuur van het Wijkoverleg nog verder te ondersteunen.

Paul van der Harten | Penningmeester

penningmeester@statenkwartier.net

Facturen aan: penningmeester@statenkwartier.net

Vacature | Communicatie

communicatie@statenkwartier.net

Interesse om de portefeuille Communicatie te beheren?
Bekijk de VACATURE BESTUURSLID COMMUNICATIE.

Mariëtte van den Heuvel | Groen

groen@statenkwartier.net

Mariëtte van den Heuvel woont sinds 1993 in het Statenkwartier. Na eerst 9 jaar in een dubbelbovenhuis, woont ze sinds 2023 in een benedenwoning met een (achter)tuin en geveltuintje.
Vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid en zorgen om het klimaat en daarmee onze leefomgeving in combinatie met haar ervaring in het openbaar gebied, gaat ze graag aan de slag met de portefeuille Groen. Uitgangspunt daarbij is het verbinden van mensen om samen een positieve bijdrage te leveren aan onze groene wijk. Laten zien dat je inzetten voor duurzame leefomgeving vooral leuk is door concrete acties op te zetten!
Ze bekijkt haar portefeuille dan ook graag samen met de andere bestuursleden want groen heeft raakvlakken met ruimtelijke ordening: hoe kunnen we de beperkte vierkante meters zo goed mogelijk benutten, ontmoet en doet: samen met bewoners groene initiatieven opzetten, duurzaamheid: hoe verminderen we hittestress en wateroverlast en communicatie: leuke resultaten met onze wijkbewoners delen en elkaar inspireren. Kortom ambities genoeg om samen met een werkgroep Groen aan de slag te gaan.

Herman Berends | Duurzaamheid

duurzaam@statenkwartier.net

Herman woonde eerder op de Lange Poten en is na 25 jaar Amsterdam geland in het Statenkwartier. Na vele verbouwingen aan de Amsterdamse grachten is het nu tijd om Den Haag aan te pakken. Zijn huis is in ‘originele 1912’ staat en moet volledig worden verduurzaamd mét behoud van alle mooie details. Alle hiermee vergaarde kennis wil Herman graag delen met de buurt. Behoud van wat mooi is maar met comfort en milieubelasting anno nu. Herman beheert dan ook met enthousiasme de portefeuille Duurzaamheid.
‘Verduurzamen van je woning is niet complex of onbetaalbaar, met kleine stappen maken we het Statenkwartier gereed voor de toekomst’

Hanno Jol (interim) | Verkeer en ruimtelijke ordening

verkeer@statenkwartier.net

Hanno beheert de portefeuille Verkeer en ruimtelijke ordening en heeft samen met een aantal actieve wijkbewoners een werkgroep die zich bezighoudt met de vele thema’s die in onze wijk spelen rond mobiliteit, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Door de diversiteit aan onderwerpen in onze mooie wijk (rijksbeschermd stadsgezicht!), zijn we steeds op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Heb je vragen over je directe leefomgeving in de wijk, of heb je een juridische, bestuurlijke of planologische achtergrond en wil je onze werkgroep versterken, neem dan gerust contact op met Hanno.

VACATURE Bestuurslid Verkeer & RO

VACATURE leden Werkgroep Verkeer & RO

Rebecca van Leeuwen | Kunst en cultuur

cultuur@statenkwartier.net

Rebecca van Leeuwen is geboren op de Denneweg en heeft lang met haar gezin in de Archipelbuurt gewoond. Sinds januari 2021 woont zij met haar man Wim Serlie in het Statenkwartier. Zij zag er tegenop te vertrekken uit haar vertrouwde buurt, maar heeft het nu erg naar haar zin, en neemt deel aan diverse activiteiten in de wijk.

Tot mei 2020 was zij als oprichter en algemeen directeur verbonden aan Rabarber, de theaterschool van Den Haag. Nu is zij in het bestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Kunst en cultuur en hoopt daarbinnen meer verbinding te kunnen leggen met de jeugd en jong volwassenen uit het Statenkwartier. Het wijkbestuur van het Statenkwartier, en vooral deze portefeuille van het Wijkoveleg Statenkwartier, is voor haar een nieuwe uitdaging, waar zij zich graag voor in wil zetten.

Jolanda Letterie | Ontmoet en Doet

ontmoet@statenkwartier.net

Jolanda woont sinds 1987 met heel veel plezier in het Statenkwartier. Met zo veel plezier dat zij zelfs is verhuisd binnen de wijk, zelfs in de straat waar ze al woonde.
Door haar brede interesses maar vooral die in leefbaarheid, samen doen en participatie past de portefeuille Ontmoet en Doet haar heel goed. Ze staat open voor nieuwe ideeën en beantwoordt graag je vragen!
© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative