Bestuursleden

Het bestuur van het wijkoverleg behartigt de belangen van de wijk Statenkwartier. Kijk hier voor meer informatie over onze doelstellingen en het werkgebied. Het voltallige bestuur is bereikbaar via wijkoverleg@statenkwartier.net en bestaat uit:

Marjolein de Jong | Voorzitter

Marjolein de Jong (1959) is per 2018 voorzitter van het Wijkoverleg Statenkwartier. Zij en haar partner Diemer wonen hier sinds 1999. Op de Aert van der Goesstraat runden zij een restaurant, net als een hotel-restaurant voorheen in het Limburgse. Vanaf 2002 was zij lid van de Haagse gemeenteraad (D66), tot 2010 en van 2014-2015. Van 2010-2014 was zij wethouder in Den Haag, met als portefeuille Internationale Zone, Binnenstad, Cultuur en Toerisme. Als bewoner ( en als raadslid en later wethouder) van het Statenkwartier was zij altijd betrokken bij diverse zaken die de wijk aangaan zoals de musea en de Internationale Zone. “Dat kan ook nu handig zijn”, zegt ze.

“Als voorzitter zit ik niet alleen voor en moet ik zorgen dat zaken goed lopen, maar onderhoud ik ook grensoverschrijdende contacten en ben ik verantwoordelijk voor het overleg met de gemeente. En al die zaken moeten goed gecommuniceerd worden naar de wijkbewoners”.
“Er blijft altijd genoeg te doen in het Statenkwartier en het is hier zeker prettig wonen Maar waar het uiteindelijk om gaat is dat we oog houden voor de inwoners, kortom de menselijke maat. “

Vacature | Secretaris

Margot Houtaar | Penningmeester

Margot Houtaar (1967), woont sinds 2008 met heel veel plezier aan het Frederik Hendrikplein. Daarvoor heeft zij wel altijd in de buurt van het Statenkwartier gewoond. Margot is getrouwd met Oscar en heeft drie kinderen: Duncan (17), Brent (14) en Chloë (7). Ze houdt erg van koken en gezellig met vrienden aan de lange eettafel zitten. Margot is directeur van Provite, een organisatie die zich bezighoudt met B2B leadgeneratie. Daarnaast is zij nog aandeelhouder in twee andere bedrijven, beide actief in marketing en sales.

Binnen het wijkbestuur gaat zij zich als penningmeester bezighouden met de financiën, maar ze is ook zeker van plan om mee te denken over ander zaken die er spelen in onze wijk. Belangrijk is voor Margot om ook een maatschappelijke rol te spelen, hoe klein ook. Ze is dan ook erg benieuwd naar wat wij als wijkbestuur in Den Haag kunnen uitrichten.

David van der Wal | Portefeuille groen en duurzaamheid

David van der Wal (1969) beheert de portefeuille groen en duurzaamheid. David is in 2005 in het Statenkwartier komen wonen samen met Anouk en hun twee kinderen. De oudste studeert en woont inmiddels in Utrecht en de ander zal komend schooljaar volgen. Hij is consultant, business developer en coach op het raakvlak van duurzaamheid, energie en vastgoed. Daarom spreekt deze rol in het wijkbestuur hem ook zo aan.

Hij hoopt met de aankomende veranderingen van overheidswege voor onder andere de warmtelevering in de wijk de bewoners een stem te kunnen geven en hen goed te informeren over de ontwikkelingen die relevant zijn voor de wijk.

Vacature | Portefeuille verkeer en ruimtelijke ordening

Lydia Hogeling | Portefeuille kunst en cultuur

Lydia Hogeling (1961) beheert de portefeuille kunst en cultuur en woont vanaf 1997 in het Statenkwartier. Zij heeft in 2016 de route ‘Dichters Aan Huis in het Statenkwartier’ medegeorganiseerd. Als onderdeel van 100 jaar Statenkwartier initiëerde en verwezenlijkte zij met een clubje muzikale wijkbewoners de muziek- en componistenroute. Beroepsmatig vervult Lydia een regionale en landelijke bestuursfunctie bij de Stichting Mentorschap: een professionele vrijwilligersorganisatie die de belangen behartigt van mensen die door een beperking wilsonbekwaam zijn.

Wat haar drijft is de onderlinge betrokkenheid in de wijk. Het middel bij uitstek voor die onderlinge betrokkenheid is kunst en cultuur. Er gebeurt zoveel moois achter al die deuren. En als ze opengaan voor publiek leert iedereen én de wijk én de mensen beter kennen.

Marc Konijn | Communicatie

Marc Konijn (1966) doet de portefeuille portefeuille Communicatie. Hij is sterk verbonden met Den Haag. Hij groeide op langs het water van de Loosduinsevaart, voetbalde bij Quick en heeft vijftien jaren lang gewerkt als verslaggever van de Haagsche Courant. Hij kwam samen met Sabine in 1994 in de wijk wonen, waar twee dochters en een zoon geboren werden. Inmiddels bestiert Marc het huishouden en schrijft hij freelance voor kranten en bladen. Hij heeft iets met fietsen, met de stad, met de wijk. Een stad aan zee is fantastisch, maar inmiddels ook wat verontrustend.

Vacature | Portefeuille welzijn