Voor deze brede portefeuille zoeken we per april 2024, een energiek bestuurslid dat bruggen slaat en verbindt tussen de gemeente, stakeholders, de werkgroep en bewoners, met kennis van zaken en affiniteit op deze portefeuille met bestuurlijke ervaring. Dit bestuurslid wordt ondersteund door een actieve werkgroep.

Voor ruimtelijke ordening wordt nauw samengewerkt met de BAS (Bescherming Architectuur Statenkwartier) voor de bescherming van het rijksbeschermd stadsgezicht. Daarnaast vraagt het omgevingsplan, de omgevingsvergunningen en al dan niet gewenste aanpassingen de nodige aandacht.

Op het gebied van verkeer participeren we actief bij de herinrichting van wegen en de openbare ruimte en zijn we gesprekspartner voor actuele zaken in de wijk. Na de herinrichting van de Fred zijn we nu in overleg over andere straten, zoals de Eisenhowerlaan en de Prins Mauritslaan. Ook mobiliteit van OV tot auto- en fietsparkeren valt onder de portefeuille.

Lees meer over de portefeuille Verkeer & Ruimtelijke Ordening.

Interesse? Reageer z.s.m. via de aanmeldknop hier onder of stuur een e-mail aan wijkoverleg@statenkwartier.net.