Verkeer en ruimtelijke ordening

Het Statenkwartier is 1996 aangewezen tot (rijks) beschermd stadsgezicht. Aanleiding hiervoor is het feit dat het Statenkwartier een bijzonder vroeg 20ste eeuwste stadsuitbreiding is, het beeld en de structuur van het gebied samenhangend en waardevol is en het gebied van algemeen belang is vanwege de schoonheid en ruimtelijke structuur.

Het behouden van dit beschermd stadsgezicht is een van de speerpunten van het wijkoverleg.

Gemeentelijke stukken zijn meestal het startpunt van ontwikkelingen ruimtelijke ordening. Hieronder een overzicht van bronnen.

  1. Gemeenteberichten: De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken in onze buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan af te geven vergunningen. In veel gevallen kun je hier bezwaar tegen maken. De aangekondigde én de genomen besluiten vind je op Over uw buurt.
  2. Welstands- en Monumentencommissie: De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten.
  3. Gemeenteraad en Raadscommissies: vakcommissies, bijvoorbeeld commissies Ruimte en Leefomgeving behandelen de grote plannen. Agenda’s, verslagen en besluiten zijn terug te vinden op de website van de Gemeenteraad.
© Copyright 2023 - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative