Artikelen door Menno de Groot

Het bizarre einde van Adriaan Goekoop

door Karel Wagemans Als gevolg van de explosieve toename van het Haagse inwonertal verrezen er na 1870 een groot aantal nieuwe woonwijken. Voor een slimme jongen waren er in die dagen fortuinen te verdienen. Adriaan Goekoop was zo’n slimme jongen. In 1895 werd hij via aankoop eigenaar van een uitgestrekt duingebied bij Scheveningen. Dat terrein […]

Update Pilot bewonersparkeren World Forum

Pilot bewonersparkeren World Forum succesvol verlopen en afgerond. Door Martin Fikke – bestuurslid verkeer en ruimtelijke ordening Na 6 maanden is de Pilot bewonersparkeren World Forum volgens planning per 1 mei 2022 afgerond. Vooruitlopend op het definitieve evaluatierapport wijst alles op een succesvol verlopen pilot. Het aantal daadwerkelijke deelnemers was met 70 huishoudens boven verwachting. […]

Update verkeerssituatie Van den Eyndestraat – mei 2022

Mei 2022 UPDATE verkeerssituatie Van den Eyndestraat Om de verkeersveiligheid rond basisschool Het Mozaïek te verbeteren heeft de gemeente eind november 2021 een inventarisatie onder bewoners uitgevoerd. Hierbij werd het instellen van eenrichtingsverkeer meegenomen. Daarnaast heeft het bestuur van het Wijkoverleg gesprekken gehad met verschillende bewoners. Hieruit bleek dat het halen en brengen van de […]

Oranjedrukte in het Statenkwartier in1923

door Karel Wagemans Nu bijna een eeuw terug, op zaterdag 1 september 1923, werd in Nederland feestelijk herdacht, dat koningin Wilhelmina 25 jaar eerder was ingehuldigd. Voor de jubilaresse en haar gezin werd het een drukke dag, die begon met het ondergaan van een massale zanghulde op het Malieveld, waar duizenden schoolkinderen onder meer een […]

Gemeenteraad wil geen kantoren in tuin Catshuis

Het plan van het kabinet om een tijdelijk noodkantoor neer te zetten in de tuinen van het Catshuis, lijkt vooralsnog niet door te gaan. De Haagse gemeenteraad heeft deze week ‘nee’ gezegd tegen dit plan, omdat de nieuwbouw het beschermd stadsgezicht en de natuur van Park Sorghvliet teveel aantast. Een motie van de Partij voor […]