De avond begon rond 19:30u met de inloop van zo’n 50 wijkbewoners bij het Couvéehuis aan de Frankenslag 139. Voorzitter, Marjolein de Jong opende om 20u de halfjaarlijkse vergadering van het Wijkoveleg Statenkwartier (zie presentatie van de hele avond). Zij gaf een overzicht van de manieren waarop het Wijkoverleg zich zichtbaar maakt: o.a. het wijkbord op de Prins Mauritslaan, maandelijkse uitzending op Den Haag FM, Instagram en Facebook, de website www.statenkwartier.net en de maandelijkse nieuwsbrief.
Daarna presenteerde zij een flinke lijst aan activiteiten die door of i.s.m. het Wijkoverleg zijn en worden georganiseerd, met een mooie terug- en vooruitblik van het jaar 2024.  Ook vestigde zij de aandacht op de recente actie met de schoolbesturen voor een veilige Prins Mauritslaan en kondigde de eerstvolgende activiteit aan: Meet & Greet for Internationals op 17 april. Uit de wijkagenda bleek dat de vele expats in het Statenkwartier (49% van alle bewoners!) behoefte hebben om meer bij de wijk betrokken te worden. Een week later gaat het Statenkwartier tegelwippen met Operatie Steenbreek. In mei zijn er weer drie mooie wijkwandelingen gepland.

Vervolgens gaf Joke van Rijn een presentatie over het Buurtpreventie Team in het Statenkwartier en moedigde iedereen zonder een straat-WhatsApp-groep, die  zelf te beginnen. Of een bestaande door te geven aan Joke, zodat de beheerder in de overkoepelende Regiegroep WhatsApp kan aansluiten.

Bestuurslid Mariëte van den Heuvel hield een presentatie over haar portefeuille Groen, waar ze wordt ondersteund door een zeer actieve werkgroep Groene Kansen Statenkwartier.

Jolanda Letterie sprak uit naam van Stichting Couvéehuis Statenkwartier, waar zij in het bestuur zit vanuit het Wijkoverleg. Vervolgens gaf Rebecca van Leeuwen, bestuurslid Kunst en cultuur, een voorproefje van het wijkfeest op 15 september en deed een oproep voor vrijwilligers. Daarna gaf zij een korte terugblik en vooruitblik van de activiteiten georganiseerd door Kunstenaars in het Statenkwartier (KS), waar zij tevens bestuurslid is.

Daarna was het de beurt aan Ruud van Beest, die een sneak preview van de Muziekroute Statenkwartier op 6 oktober gaf.

Bestuurslid Communicatie, Liselore Stuut, vertelde over de eenmalige glossy die in november zal uitkomen: een Statenkwartier special van het LEVEN! Magazine! Ze vroeg hiervoor input aan alle bewoners.

Vervolgens waren de bestuurszaken aan de beurt. In deze vergadering zijn twee nieuwe bestuursleden benoemd: Paul van der Harten (penningmeester) en Iris Tjoa (Communicatie). De aftredende bestuursleden zijn: Tim Hesselink (penningmeester) en Liselore Stuut (Communicatie). In januari trad Martin Fikke (Verkeer & RO) af, waarbij Hanno Jol hem opvolgde als interim bestuurslid. Er werd besloten tot een statutenwijziging waarbij de bestuurstermijnen worden aangepast conform het convenant met de gemeente: 4 jaar, maximaal 2 bestuurstermijnen. Tim Hesselink besprak de jaarrekening 2023.

Daarna was het tijd voor de borrel met hapjes en het uitdelen van de Statenkwartier verjaardagskalender met aquarellen door Jeannke v.d. Muysenberg voor alle (100!) vrijwilligers. De kalender is ook te koop bij de drukker Voordenbakker, Paagman en de VVV.

Hieronder de foto’s van onze wijkfotograaf, René de Gilde.