Buurtenergie Statenkwartier logo Buurtenergie Statenkwartier (BES) is een vereniging, die voortkomt uit een privé-initiatief van een aantal bewoners van het Statenkwartier. Aanleiding is de wens van de gemeente Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een van de manieren om dat te bereiken is het verminderen van de uitstoot van CO2. Grootste veroorzakers van de uitstoot zijn woonhuizen, kantoren en het verkeer. Buurtenergie Statenkwartier zet zich in om het Statenkwartier duurzamer te maken. Door te informeren over en te stimuleren tot het doen van maatregelen ter vermindering van het energieverbruik en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen. Buurtenergie Statenkwartier werkt hiervoor samen met het Wijkoverleg Statenkwartier en andere bewonersorganisaties, de overheid en particuliere initiatiefnemers.


Interesse? Meedoen?

Heb jij ook belangstelling om de wijk meer duurzaam te maken, stuur dan een mail naar info@buurtenergiestatenkwartier.nl. Wij houden je dan op de hoogte van activiteiten en bijeenkomsten. Buurtenergie Statenkwartier organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten. Via de agenda en de nieuwsbrief worden de datums bekend gemaakt. Actueel nieuws vind je ook op onze Facebookpagina.

Wekelijks spreekuur! Als je meer informatie wilt over BES, de acties of Statenwarmte … als je ondersteuning wilt bij het verduurzamen van je woning … als je je mening wilt geven … kom naar het wekelijkse spreekuur in Doppio Espresso, Frederik Hendriklaan 137. Iedere zaterdag van 09.00 – 12.00 uur, wij bieden je de koffie en thee aan!

Wat is BES? Wij zijn georganiseerd als vereniging. Opgericht in 2013, nu met meer dan honderd leden. Als je interesse hebt kunt je de statuten inzien. We zijn ANBI erkend zodat u belastingvrij kunt doneren. Het bestuur wordt gevormd door Robert Sandbergen (voorzitter), Annelies van Ewijk (secretaris), Menno de Groot (lid, communicatie) en Boudewijn de Blij (lid).

AVG Uiteraard houden we ons aan de privacy richtlijnen en gaan we zorgvuldig om met uw gegevens, zoals adres en energieverbruik. Zodra u interesse toont in BES of deelneemt aan een actie, gaan we er vanuit dat je toestemming geeft de nieuwsbrief te ontvangen en dat we uw gegevens aan de (commerciële) partij met wie we samenwerken mogen overhandigen om je van de gewenste specialistische informatie te voorzien.