Wijkvergadering in het teken van vernieuwing Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan

Op de wijkvergadering van 16 november 2016 ging de meeste aandacht uit naar actuele ruimtelijke en verkeerskundig ontwikkelingen.

Bestuurswisselingen en jaarplan 2017

klein-logo-vanaf-2016Het is weer aardig volgestroomd in het Couvéehuis, er moeten stoelen bijgehaald worden. Om 20 uur opent voorzitter Koen Baart de wijkvergadering. Het bedanken van de aftredende bestuursleden Astrid van Vliet en Boudewijn de Blij en de benoeming van Lydia Hogeling (Kunst en cultuur) en Micha de Jong (Groen en duurzaamheid) vindt onder luid applaus plaats.  De herbenoeming van de secretaris (Annelies van Ewijk) en de bestuursleden voor Welzijn (Roos van Dijk en Jolanda Letterie) en de kascommissieleden Joop Pot en Raymond van Lingen is ook akkoord. Ook het jaarplan en de begroting voor 2017 worden door de vergadering vastgesteld. 

Integrale herinrichting winkelstraten

De toelichting door de gemeente Den Haag wordt verzorgd door Daniel Driessen en Rutger de Klerk. Deze opdracht valt onder de bestuurlijke portefeuille van wethouder Boudewijn Revis. Het brede plan komt in de plaats van de eerdere voorstellen om van de kruising Frederik Hendriklaan – Willem de Zwijgerlaan een rotonde te maken.

Er wordt gewerkt aan een voorlopig ontwerp (VO) voor het winkelgebied, waarbij tevens de verkeersveiligheid en de vernieuwing van de riolering in omliggende straten wordt meegenomen. Gebied van onderzoek zijn (delen van) de Frederik Hendriklaan, Willem de Zwijgerlaan en Aert van der Goesstraat, maar ook (rioleringsvervanging in) delen van de Jacob Hopstraat, Anthonie Duyckstraat en het Statenplein. Men mikt met de doorontwikkeling op het kwaliteitsniveau ‘Residentie’. Uitgangspunten bij het ontwerp zijn dat de tram niet door de Willem de Zwijgerlaan gaat rijden en dat de busroute gehandhaafd blijft. Dit kan veranderen als die aannames niet correct blijken te zijn.

De planning is dat een schetsontwerp eind januari 2017 klaar is en het VO eind juni. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien in september 2017, waarna de uitvoering in 2018 kan starten en het gereed kan zijn in 2020. Participatie door de omgeving wordt georganiseerd via een klankbordgroep. Vertegenwoordiging bestaat uit de wijk (het wijkoverleg heeft deelnemers geleverd) en ondernemers van de winkelstraten. De klankbordgroep moet terugkoppelen naar en info halen uit de achterbannen. Ter aanvulling hierop komen er ook inloopavonden.  Naar aanleiding van vragen uit de zaal geven de gemeentevertegenwoordigers aan dat ook luifels, straatmeubilair, kiosken, terrassen, bomen, afvoerwater van regenpijpen (straatkant), parkeerplaatsen, verkeersstromen en -snelheid, fietsveiligheid en slim laden en lossen worden meegenomen in de scope. Het gaat om een herinrichting van gevel tot gevel.

Bezorging Statenkoerier

Vervolgens wordt de bezorging van de Statenkoerier besproken. Een wijkbewoner heeft met succes aangeklopt bij de reclame code commissie over het bezorgen van de Statenkoerier bij wijkbewoners met een nee-nee sticker. Het advies is echter niet bindend en eerder (2013) heeft de wijkvergadering aangegeven dat ‘mensen met een nee-nee sticker die niet aangegeven hebben het blad niet te willen ontvangen’ het blad moeten kunnen blijven ontvangen. Het wijkbestuur gaat bekijken of adressering van het blad een oplossing is die effectief tegemoet komt aan de code. Parallel blijft een ruime meerderheid van het wijkoverleg steun geven aan het bezorgen van het blad bij woningen met een nee-nee sticker. 

Ruimtelijke ontwikkelingen in de wijk

In hoog tempo passeren, toegelicht door bestuurslid Martin Fikke, de laatste ruimtelijke ontwikkelingen de revue:

 • Over de plannen voor de vervanging van de tramrails langs de Scheveningseweg in 2018 komt volgende maand een rapport uit.
 • De eigenaren (het kerkbestuur) van de Thaborkerk aan de Prins Mauritslaan voeren met diverse partijen die een maatschappelijke bestemming kennen, gesprekken.
 • Het college van B&W heeft nog geen besluit genomen over het tramtracé naar het Norfolkterrein. Het is niet bekend wanneer het besluit komt.
 • Er wordt de laatste tijd veelvuldig vergunning gevraagd voor dakopbouwen en woningsplitsing; het wordt soms wel en soms niet toegestaan. Bewoners worden opgeroepen om actief vergunningaanvragen te volgen via de website van de overheid en via de App voor de smartphone Omgevingsalert. Het wijkoverleg kan helpen indien u bezwaar wilt maken. 
 • Ook de Verkeersvisie Scheveningen is nog in ontwikkeling. Er ligt wel een voorstel om nu ook betaald parkeren in te voeren in héél Scheveningen, ook in onze wijk, ter voorkoming van zogenaamde waterbed-effecten. Op donderdag 8 december a.s. is de behandeling in de commissie Leefomgeving van de gemeenteraad. 

Overige zaken

Tot slot komt nog een aantal zaken aan de orde:

 • Bestuurslid Roos van Dijk meldt dat de eerste zogenaamde statushouders deze zomer zijn gearriveerd en welkom zijn geheten. De volgende groep komt in december. Voor hen wordt een welkomstmaaltijd met en door statushouders voorbereid. 
 • Gegeven enkele incidenten zijn er met de bewoners van het Prins Mauritsplein en met de bewoners van het Frederik Hendrikplein en spelende jeugd afspraken gemaakt.
 • Het buurtinterventieteam (BIT) organiseert op 20 mei 2017 een veiligheidsdag in de wijk in samenwerking met de politie. In samenwerking met Welzijn Scheveningen is er op dinsdag 28 november overdag in Couvéehuis een bijeenkomst over veiligheidsgevoel voor ouderen. 
 • Op verzoek van velen is een overzicht van speelgelegenheden in de wijk op de site gezet. De gemeente wil meedenken of er nog meer moet komen. Wie wil meedenken/meewandelen op zoek naar mogelijkheden kan zich melden via wijkoverleg@statenkwartier.net. 
 • De redactie van de Statenkoerier zoekt versterking. Kandidaten kunnen zich melden bij Abe van der Werff of via wijkoverleg@statenkoerier.net. 
 • Een wijkbewoonster vraagt of er een ‘schoonheidscommissie’ kan komen voor de luifels in de winkelstraten. Voor het antwoord wordt verwezen naar de rol van de welstandcommissie en verder via het zelf actief volgen van vergunningsaanvragen (zie boven). Architect uit de wijk Maarten Ruyters biedt hulp aan bij het bezwaar maken. Vanuit het wijkbestuur wordt dit gevolgd via de klankbordgroep ten behoeve van de doorontwikkeling van de Fred. 
 • Wijkbewoner dhr. Bakker waarschuwt wijkgenoten voor slecht werk van een installateur bij de actie ketelcheck bij de gemeente Den Haag.  
 • Wijkbewoner dhr. Huizinga meldt dat in het 1e deel van de Van Beuningenstraat lantaarnpalen zijn geplaatst met een te lage licht opbrengst. Hij kan dit zelf melden bij ‘ Melding openbare ruimte’ op de website van de gemeente. 

Om tien voor tien kan de vergadering worden gesloten en gaat de menigte op naar de bar voor een praatje en een drankje.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.