Herinrichting Fred, Willem de Zwijger en Aert van der Goes: welke uitgangspunten hanteert de gemeente?

Kort geleden las u al over de stalen luifels, waar je bij de vernieuwing van dit winkelgebied niet omheen kunt. Ook in het verslag van de wijkvergadering van 16 november volop aandacht voor de herinrichting. Maar wat is nu de kijk van de gemeente Den Haag op het weer op peil brengen van de kwaliteit van dit fameuze winkel-/woongebied? Abe van der Werff, eindredacteur van de Statenkoerier, legde zijn oor eens goed te luisteren op de wijkvergadering. Hierna zijn impressies.

klein-logo-vanaf-2016Van gemeentewege zou informatie komen over de aanpak van de ‘Herontwikkeling Frederik Hendriklaan en de Willem de Zwijgerlaan, inclusief de Aert van der Goesstraat”. Twee ambtenaren spanden zich in om de bewoners te overtuigen dat de aanpak nu goed zou zijn. Eerder ging het namenlijk nogal mis met de geplande rotonde op de kruising van de Fred en de Willem de Zwijgerlaan. De gemeente stelt nu de volgende uitgangspunten:

 • Bewoners en winkeliers worden bij de planvorming nauw betrokken. Dat proces verloopt via de Klankbordgroep, waarin vertegenwoordigers van BIS en de overige winkeliers, wijkbestuur en de gemeente zitting hebben. De Klankbordgroep wordt geacht geregeld naar de achterban terug te koppelen.
 • Voor de bewoners komen er inloopavonden; zij worden schriftelijk uitgenodigd.
 • Geen rotonde op de kruising Fred/Willem de Zwijgerlaan.
 • Geen tram op de Willem de Zwijgerlaan.
 • De bestaande buslijnen blijven in tact.
 • Een verkeersregime met 30 km/u?
 • Op de Willem de Zwijgerlaan moet het riool worden vervangen en kan de verkeersveiligheid veel beter.
 • Op de Fred ook het riool vervangen en meteen naar onder meer parkeerplaatsen kijken.
 • In de Aert van der Goesstraat is het riool al vervangen, maar de straat gaat verder wel op de schop.
 • In de Jacob Hopstraat en Antonie Duyckstraat wordt het riool vervangen.
 • De hoogste kwaliteit voor de aankleding van straten heet ‘Hofstad’, dan volgt ‘Residentie’ en zo gaat het door naar beneden. Het winkelgebied krijgt het predicaat ‘Residentie-kwaliteit’.
 • De gemeente wil beleidskaders benoemen voor verkeer (fietsers!) en groen. Daarom zullen de komende tijd veel vragen aan gebruikers worden gesteld. Dit moet tot notities leiden, die na inspraak worden opgenomen in het Herontwikkelingsplan.
 • We gaan op weg – zoveel is inmiddels wel duidelijk – naar een samenhangend plan. Dat plan wordt gefaseerd. Het eerste schetsontwerp verschijnt in januari 2017, het voorlopig ontwerp in juni 2017 en misschien kan de gemeenteraad dan al in september 2017 besluiten. Een ambitieuze planning, aldus de gemeente. Maar wel de inzet.

Na deze schetsmatige toelichting op de uitgangspunten ontstond volop discussie. Er was nog veel onduidelijk gebleven. Er kwamen vragen over onder meer:

 • De rotonde – waarom wil de gemeente er plotseling niet verder mee?
 • Het betrekken van bewoners en winkeliers en hun invloed op het ontwerp.
 • Stalen luifels (wie is eigenaar, welke rol speelt de openbare ruimte?).
 • AH bij Paagman en de gevolgen van laden/lossen en parkeren (de bezwaarprocedure tegen deze AH loopt nog).
 • Groen en in het bijzonder bomen.
 • Kiosken, reclamezuilen, verkeersborden, kortom: het straatmeubilair.

Bij deze vragen moesten de ambtenaren volstaan met het geven van inzicht in de procedures, omdat informatie over inhoud

Wie mooi wil zijn......

Wie mooi wil zijn……

nog niet mogelijk was. Enkele bewoners ervaren het als hinderlijk om almaar op besluiten te moeten wachten en pas daarna een eventueel bezwaar te kunnen inbrengen. De wijkvoorzitter wijst op www.overheid.nl waar je belangstelling voor een onderwerp of een stadsdeel kunt aangeven. Voor het overige antwoordde de gemeente dat:

 • bij het nieuwe plan alle aspecten van gevel tot gevel een rol zullen spelen;
 • de Klankbordgroep in dit proces een centrale functie krijgt;
 • nog steeds niet geheel valt uit te sluiten (dus in afwijking van de huidige uitgangspunten) dat er tóch een rotonde komt; in ieder geval moet de oplossing een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid
 • altijd tot zes weken ná een besluit bezwaar is aan te tekenen.

We kunnen er hier vanuit de Wijkvereniging nog aan toevoegen dat de gemeente heeft toegezegd eind januari een eerste schetsontwerp te presenteren in de klankbordgroep. U als lezer kunt ervan verzekerd zijn dat informatie over deze belangwekkende herinrichting hoog op de agenda van het Wijkoverleg staat voor de komende jaren, ook voor wat betreft de informatie via deze website.

16 antwoorden
 1. Eindredacteur zegt:

  Dat tracégedeelte gaat inderdaad verdwijnen, maar helaas niet gelijk met de herinrichting van de Fred zoals het zich nu laat aanzien. Het wachten is op de bijbehorende nieuwe tramstellen die vanuit beide kanten kunnen rijden en daarmee in feite geen achterkant hebben. Voorzover wij nu weten moet de aanbesteding daarvoor nog plaatsvinden en zal bij de herinrichting van dat deel van de Fred alleen maar rekening kunnen worden gehouden met toekomstige opheffing van genoemd tracégedeelte. Jammer, maar beter laat dan nooit, want (ook nog) een tram in de Fred is gewoon teveel van het goede. Nu al en straks zeker ook.

  Beantwoorden
 2. Roel zegt:

  Het is mij niet duidelijk waarom er tegenstanders voor een rotonde zijn? In alle opzichten is dit toch een vooruitgang. Zal de Willem de zwijgerlaan ook opnieuw worden ingedeeld zoals in eerdere schetsen was te zien?

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Het is nu nog afwachten met welke eerste voorstellen de gemeente komt. Inmiddels is wel duidelijk dat het middenstuk op de Willem de Zwijgerlaan in ieder geval ordentelijker moet worden. Dit nav de veelal schots en scheef geparkeerde auto’s. Voor wat betreft de rotonde: uit een oogpunt van verkeersveiligheid lijkt dit een aantrekkelijke variant. Maar met het oog op de beoogde samenhang in het winkelgebied is dit een forse barrière: het winkelgebied wordt in feite doorsneden, terwijl juist samenhang wordt beoogd (inclusief de Willem de Zwijgerlaan en de Aert van der Goesstraat). De indruk is ook dat een rotonde een vreemd straatbeeld oproept in een wijk die niet of nauwelijks rotondes kent. Maar we zijn nog in een beginstadium van ontwerp. In ieder geval staat (ook) verkeersveiligheid hoog op de agenda.

   Beantwoorden
  • Bert zegt:

   Een rotonde vervangen door doorgaande trottoirs op de Fred en de Willem de Zwijgerlaan is natuurlijk mooier, ook veilig en ook een gebruikelijke oplossing in Den Haag.
   Voor de wegdelen waar de bus rijdt is dit niet mogelijk maar voor de wegdelen waar ‘Paagman aan grenst’ kan dit wel, zo kan er veilig ‘overgestoken’ worden.
   Maak dan wel de mogelijkheid om te keren op de Willem de Zwijgerlaan voordat je het kruispunt op rijdt net zoals aan de van Boetzelaerlaanzijde.

   Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Dank voor de suggestie! Ook de gemeente wil zich breed oriënteren, dus we zullen dit zeker onder de aandacht brengen in het eerstvolgende overleg met winkeliers en gemeente.

   Beantwoorden
 3. Jos zegt:

  Is het een idee om de middenberm van de Willem de Zwijgerlaan autovrij te maken zodat er middels nieuwe bestrating of schelpen een mooie wandel/terrasruimte ontstaat zoals de Ramblas in Barcelona.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Origineel idee, maar staat wel op gespannen voet met wens winkeliers om parkeercapaciteit te hebben/houden en ook aanpalende bewoners met auto’s zullen er niet allemaal voor juichen. Daar staat tegenover dat het een aantrekkelijke publiekstrekker is voor het winkelgebied. In ieder geval dus tenminste de moeite waard om in te brengen als optie bij de herinrichting!

   Beantwoorden
 4. Willem de Zegger zegt:

  Heel goed idee, Jos! Al dat tegen elkaar geprakte blik voor de deur is erg lelijk en armoedig. Ooit, ca. 20 jaar geleden werd er op het middenterrein van de WdZ-laan nog netjes in de lengterichting geparkeerd. In gemarkeerde parkeervakken aan de straatzijden, zodat er in ieder geval in het midden nog wat (adem)ruimte was. Nu is het een ratjetoe.

  Beantwoorden
  • Taco zegt:

   Ik denk dat de herinrichting qua parkeren en betaald parkeren niet los van elkaar kunnen staan. Als je het gratis houdt maar dan met minder plekken blijft men gewoon langer rondjes rijden. Ik ben wel een voorstander van een mooiere middenberm, omdat daar veel meer uit te halen is. Ik dacht dat dat in het eerste plan destijds (van die rotonde) lengterichting-parkeren ingetekend was.

   Beantwoorden
 5. Willem de Zegger zegt:

  Betaald parkeren, heeft de gemeente daar 16-11 ook nog iets over gezegd? Het wordt toch wel een keer tijd. Of gaan ze lekker door met struisvogelpolitiek?

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Het Wijkoverleg Statenkwartier heeft niet voor niets via een procedure alle verkeerstellingen van de gemeente in dit gebied opgevraagd. Helaas nog steeds niet ontvangen op het moment van het schrijven van dit antwoord. De parkeerdruk zoals de gemeente die nu voorstelt is gebaseerd op slechts één telling. Volstrekt ontoereikend. Dat leidt onder meer tot het wel heel gemakkelijk toelaten van de opsplitsing van grote woningen in onze wijk in meerdere appartementen.

   Beantwoorden
 6. Bert zegt:

  Ik heb al ergens gelezen dat de gemeente voor heel stadsdeel Scheveningen betaald parkeren wil gaan invoeren om zo ‘het waterbedeffect’ binnen ons stadsdeel verder te voorkomen. De precieze bron kan ik nu even niet aangeven.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Klopt dat de gemeente van plan is om betaald parkeren in te voeren. Als dat ook betekent dat het voor het gehele gebied gebeurt dan zit de gemeente op één lijn met het standpunt van het Wijkoverleg Statenkwartier: alleen door het gehele gebied aan te pakken met betaald parkeren kun je extra parkeerdruk in “vrij parkeren” gebieden tegengaan. Vandaar dat het in dat geval gewenst is om voor geheel Statenkwartier betaald parkeren in te voeren.

   Beantwoorden
   • Roel zegt:

    Ik hoop dat het betaald parkeren snel wordt ingevoerd. Dan kunnen ook de ondergrondse afvalcontainers worden geplaatst. Die worden momenteel nog niet geplaatst door de te hoge parkeerdruk.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.