Uitrol betaald parkeren lijkt weer een stap dichterbij

René Frenken van de Bewoners Kranenburgweg vroeg 28 oktober jl. aan wethouder Smit aandacht voor de parkeerproblematiek Kranenburgweg. De gemeente geeft in haar antwoord op zijn mail een doorkijk met betrekking tot de introductie van betaald parkeren.

thumb-phpIn de mail aan het gemeentebestuur geeft de heer Frenken aan dat het in de omgeving van de Kranenburgweg lastig is om een parkeerplek te vinden omdat er veel wijkvreemden parkeren, op zoek naar een gratis parkeerplaats.

In zijn reactie op deze mail (zie de brief in deze link: 20161125115726 ) refereert de huidige portefeuillehouder Verkeer, wethouder De Bruijn, aan de Verkeersvisie Scheveningen, waar ook het bewonersoverleg Statenkwartier een bijdrage aan heeft geleverd. Een belangrijk onderdeel van deze Verkeersvisie is de invoering van betaald parkeren in de delen van Scheveningen waar dit nog niet het geval is, aldus de wethouder.

De Verkeersvisie is inmiddels op 22 november jl. door het College vastgesteld. Behandeling in de Commissie Leefomgeving is op 8 december 2016. Behandeling in de gemeenteraad staat vervolgens gepland voor begin 2017. Naar alle waarschijnlijkheid kan betaald parkeren dan in de tweede helft van 2017 worden ingevoerd, aldus de wethouder.

Het is, afgaande op deze brief van de wethouder, niet duidelijk of op dat moment ook betaald parkeren in het Statenkwartier tot aan de Kennedylaan wordt ingevoerd. Eerder heeft de Wijkvereniging Statenkwartier erop aangedrongen betaald parkeren integraal en gelijktijdig te introduceren. Dit om te vermijden dat de zoektocht naar gratis parkeerplaatsen zich verplaatst naar onze wijk.

Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard nauwgezet volgen en houden u op de hoogte.

9 antwoorden
 1. Bert zegt:

  Goed plan, zijn we eindelijk van die plek zoekende rondrijders af die op zon- en/of hoogtijdagen naar Scheveningen komen. Als ze in heel stadsdeel Scheveningen moeten gaan betalen dan wordt eindelijk het OV inclusief P&R een goed alternatief. En dat wordt tijd want het gebruik van het OV in Den Haag is maar 10% van het aantal reizigerskilometers en daarmee blijven we sterk achter bij de andere grote steden in Nederland. Nu moet onze wethouder nog wel snel loskomen met het besluit om de tram vanaf CS, via de Scheveningse weg over de Westduinweg te laten rijden richting New Norfolk dan heeft die adviesgroep ook niet voor niets haar werk verricht.

  Beantwoorden
 2. Bert zegt:

  Vandaag heeft wethouder Tom de Bruijn in de commissie leefomgeving gezegd dat hij het liefst voor de aankomende zomer betaaldparkeren in Scheveningen wil invoeren. Als dat alleen in Scheveningenhaven wordt dan krijgen het Geuzen- en Statenkwartier op drukke dagen te maken met het ongewenste waterbedeffect! Er komen voor het invoeren van betaald parkeren geen enquêtes onder de bewoners, volgens hem is er voldoende draagvlak gebleken vanuit de denktanks. Hij heeft ook medegedeeld dat er een (voorlopig?) antwoord op het tramadvies eind dit jaar of begin volgend jaar komt. Er komt nog een onafhankelijk onderzoek naar het verkeer op de Westduinweg met daarin ook de tramvariant.
  N.B. De VVD is al tegen die tram!

  Beantwoorden
 3. André Westerhuis zegt:

  Soms lijkt het of ik in een heel andere wereld woon dan mijn medewijkbewoners. Ik woon nu meer dan 40 jaar in deze wijk (Van Boetzelaerlaan en Van Loostraat) en het aantal keren dat ik mijn auto niet binnen 100 meter van mijn huis heb kunnen parkeren, is te tellen op de vingers van een hand. Op de Kranenburgweg heb ik ook nog nimmer colonnes zoekende automobilisten gezien. Ook op zomerse dagen en bij drukbezochte museumevenementen geen problemen ervaren. Wel bij de Sinterklaasintocht door de wijk, maar daar zal betaald parkeren geen oplossing bieden.
  Sinds ik niet meer werk, valt me op dat je overdag zelfs regelmatig hele stukken straat ziet zonder geparkeerde auto’s. Ik ben bang dat betaald parkeren ingevoerd wordt voor het oplossen van een probleem dat er niet is. Althans niet in net deel van de wijk dat aan de pres. Kennedylaan grenst.
  Waarom wordt er niet een gedegen enquête onder de wijkbewoners gehouden naar de ervaren parkeerdruk vóórdat deze maatregel ingevoerd wordt. Ben niet op voorhand tegen betaald parkeren, maar wel tegen het invoeren zonder dat duidelijk is dat er een probleem is, wat het probleem is en hoe de voorgestelde actie dat probleem dan oplost.
  Ook het wijkoverleg is voorstander van betaald parkeren o.b.v. een mij volkomen onbekende peiling onder de aanwezigen van een wijkoverlegbijeenkomst, waarvan mij niet bekend was dat dit onderwerp daar specifiek besluitvormend behandeld zou worden.
  Ik vrees dat wij straks in overgrote meerderheid onder het juk doormoeten van enkelen. En de gemeente lacht in zijn vuistje met de uitgifte van weer enkele duizenden onnodige parkeervergunnuingen.
  Maar o.b.v. een goed onderzoek laat ik me graag overtuigen dat ik onwetend al jaren een parkeerprobleem heb.

  Beantwoorden
  • Willem de Zwijger zegt:

   Beste André,
   Geheel eens met uw reactie. Eerst moet helder zijn of er wel een parkeerprobleem is en zo ja of het invoeren van betaald parkeren dat probleem gaat oplossen. Kwestie van goed projectmanagement lijkt me, alle acties in de juiste volgorde. Dus een prima suggestie om te beginnen met een enquête onder de bewoners.
   Ik woon nu bijna 21 jaar aan de Willem de Zwijgerlaan, tussen Jacob Hopstraat en Frederik Hendriklaan. Zonder meer een fijn huis. Het intensieve (bus)verkeer en de hoge parkeerdruk ervaar ik als nadelen. Volgens mij zou betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren in dit deel van het Statenkwartier, dus rondom de F.H.-laan, aanzienlijk verlichtend werken. Ik weet dus hoe ik zo’n enquête ga invullen, maar het kan goed zijn dat buurtgenoten alles bij het oude willen laten. Meten is weten!

   Beantwoorden
 4. Rogier zegt:

  Geachte heer Westerhuis, prijs u gelukkig dat uzelf geen probleem ervaart met de parkeerdruk. Er zijn vele straten in onze wijk waar de parkeerdruk echt aan de grens van het acceptabele zit. Maar dat is mijns inziens niet de kern van de keuze van de wijkvereniging om niet langer tegenstander te zijn van betaald parkeren. Het gaat niet zozeer om de parkeerdruk thans, maar om de parkeerdruk die ontstaat wanneer de gemeente betaald parkeren gaat invoeren in het “oude” Scheveningen. En dat is volgens de planning nu tweede helft 2017. Automobilisten zullen dan in de directe omgeving van het oude Scheveningen op zoek gaan naar gratis plaatsen en dan is ons Statenkwartier een voor de hand liggend “doelwit”. Oftewel: de parkeerdruk van Scheveningen en het langdurig zoeken naar een gratis plaatsje zal zich onherroepelijk gaan verplaatsen naar onze wijk. Niet alleen door toeristen, maar evenzeer door bewoners en anderen die in Scheveningen moeten zijn. Ook nu al zie je dat diverse auto’s van buiten de wijk juist in Statenkwartier gestald worden om vooral niet te hoeven betalen. Die overwegingen gaan mijns inziens ver uit boven de resultaten van de gehouden inventarisatie van meningen op diverse bijeenkomsten in onze wijk.

  Beantwoorden
 5. A.Westerhuis zegt:

  Dat doe ik dan maar, mij gelukkig prijzen.
  Als het echt zo is, dat de parkeerdruk door die invoering in oud Scheveningen zou toenemen, is het altijd nog mogelijk betaald parkeren in te voeren. Angst is een slechte raadgever.
  Overigens voert de voorzitter van het wijkoverleg het instemmen met betaald parkeren door een meerderheid van het Statenkwartier wel aan als positief argument voor invoering. Ik zie graag de onderbouwing van die ervaren parkeerdruk elders in de wijk en het voorkómen van de gevreesde parkeerdruk door het invoeren van betaald parkeren. In de wijken waar ik bekend ben met betaald parkeren, kost het me over het algemeen meer moeite om een parkeerplek te vinden dan op dit moment nog in onze eigen wijk. Mogelijk moeten we nadenken over andere maatregelen.

  Beantwoorden
  • Ed in den Bosch zegt:

   Als overbuurman van dhr. Westerhuis en hem gesproken hebbende kan ik niet anders dan het met hem eens zijn. Mijn ervaring is dezelfde als dhr Westerhuis naar voren brengt. Ik ben tot nu toe nog steeds een voorstander van het niet invoeren in onze wijk. Ik begrijp ook niet wat de parkeerdruk in Oud Scheveningen met de huidige situatie in het Statenkwartier te maken zou hebben. Dit probleem zou ook ontstaan na invoering van vergunning parkeren in Duinoord. Daarvan is tot op heden ook niets gebleken. Ik vind het dan ook vreemd dat sommige bezoekers aan de wijkoverleg bijeenkomst en een paar individuele gesprekken als graadmeter voor een pro moeten gelden. Gezien de tijdelijke belangen van de vele expats in de wijk dienen hun voorkeuren met een korreltje zout genomen te worden. Indien er echt belangen in het spel zijn zal toch op z’n minst een enquête onder de vaste bewoners van het Statenkwartier gehouden moeten worden.

   Beantwoorden
 6. Stefan zegt:

  Ik ben het helemaal eens met dhr. Westerhuis en dhr. in den Bosch. Zelf ben ik sinds 2 jaar woonachtig in het Statenkwartier (Ten Hovestraat) en voorheen in de Archipelbuurt. In de Archipel heb ik de invoering meegemaakt van betaald parkeren en ik kan u vertellen dat het geen enkel verschil heeft gemaakt in parkeerdrukte. Het vinden van een plek was zelden een probleem. Uiteraard was het wel eens druk maar ik heb nergens in de wijk een verschil kunnen constateren tussen onbetaald en betaald parkeren.

  Voor de invoering van betaald parkeren was de straat overdag vrij leeg en in de avond vrij vol. Na het invoeren van betaald parkeren was het precies hetzelfde. Logisch met werkende mensen. De verklaring dat men uit naastgelegen wijken zou komen parkeren was in mijn ogen onzin en verkooppraat want ik heb het nooit gemerkt.

  Ook in het Statenkwartier ervaar ik geen probleem met parkeren. In de avonden zijn de straten drukker dan overdag. Overdag zijn ze leeg. Ook hier de simpele verklaring dat mensen werken en komen in de avond thuis. Ik heb in de afgelopen twee jaar altijd in de straat kunnen parkeren op een normale afstand van mijn huis. Ik ben zeker niet overtuigd van betaald parkeren als oplossing zelfs niet als het ergens anders (Haven en Geuzenkwartier) ingevoerd wordt.

  Ik krijg het idee dat de mening van enkelen gelden als de norm over parkeerdrukte en dat ‘we’ daarom niet meer tegen invoering van betaald parkeren zijn. Ik ben tegen omdat ik niet die ervaring heb zoals anderen die beschrijven. Ik pleit daarom voor een gedegen onderzoek, enquete. Nee het gaat mij niet om het geld..

  Iedereen heeft recht op zijn eigen mening maar niet op zijn eigen feiten. Dus feiten heb ik nodig voor ik een goede mening kan vormen…..

  Beantwoorden
 7. M verweijen zegt:

  Heeft men ook eens aan personeel gedacht voor de gratis vergunningen , ik woon 34 km hiervan dan en doe er 7 kwartier over als ik met het ov ga hopeloos
  Doe de fred betaald parkeren en de zijstraten niet dan kan personeel hun auto s kwijt en s avonds zijn deze plekken vrij voor de bewoners

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.