De regentonactie voor het Statenkwartier heeft een mooie respons opgeleverd: 76 aanmeldingen!

Heel fijn dat we samen zo goed voor ons groen willen zorgen en daarbij ook een bijdrage willen leveren aan het nuttig gebruiken van regenwater.

Helaas betekenen  de 76 aanmeldingen ook dat we NU een aantal mensen moeten teleurstellen, omdat we voor 2023 slechts budget hebben voor 50 regentonnen. We hebben de 50 regentonnen via loting toebedeeld en de overige aanmeldingen – met toestemming – op de wachtlijst gezet voor een eventuele volgende regentonactie.