Herziening gedeelte bestemmingsplan Statenkwartier blijkt niet beperkt tot reparatie

Terecht is door de gemeente eind september 2016 direct een voorbereidingsbesluit genomen toen men ontdekte dat in het in procedure zijnde conserverende bestemmingsplan Statenkwartier foutieve goot- en nokhoogten waren opgenomen. Die maken het namenlijk mogelijk belangrijk hoger te bouwen dan de bestaande situatie. Aansluitend werd meteen een start gemaakt het een herziening waarin de fouten zouden worden gerepareerd. Tot zover kon het wijkoverleg Statenkwartier de gemeente volgen. Maar nu het herstelplkan er ligt, blijkt de uitwerking op belangrijke delen haaks te staan op de intentie. Leest u verder!

Wat wij verwachtten als wijkorganisatie was het terugbrengen van de goot- en nokhoogten naar de actuele feitelijke situatie. Zo wordt immers voorkomen dat extra bouwlagen, dakopbouwen etcetera kunnen worden gerealiseerd en daarmee de bestaande bebouwing wordt aangetast. Ook maakt dit het onaantrekkelijker om complete nieuwbouw te realiseren.

Bij nauwgezette bestudering blijkt echter dat in meerdere straten belangrijk grotere bouwhoogten worden toegestaan. Omdat in het verleden op een plek in de straat een dakopbouw is toegestaan (in afwijking van het vigerende bestemmingsplan), vindt de gemeente het kennelijk nu gelegitimeerd om gelijk maar voor de gehele straat deze grotere bouwhoogte toe te laten. Onacceptabel en volledig haaks op het beoogde conserverende karakter van het plan.

Ook is maar even de realisatie van een compleet nieuwbouwplan op de hoek van de Eisenhowerlaan/Prins Mauritslaan (Eisenhowerlaan 126-128: voormalige zetel van het Joegoslavië tribunaal, thans leegstand) mogelijk gemaakt met een belangrijk grotere hoogte dan de actuele situatie. De term “hersteloperatie” komt zo wel in een vreemd daglicht te staan.

Wat ons ook in hoge mate stoort en in feite misleiding betreft: de gemeente heeft zowel in een brief aan de wijkorganisatie als in de officiële bekendmaking aangegeven dat het hier enkel en alleen een hersteloperatie betreft. Daarom zouden bezwaren tegen andere onderdelen ook niet in behandeling worden genomen. Helaas moeten we nu constateren dat de reikwijdte van het “herstelplan” belangrijk groter is.

Al met al voldoende reden voor de wijkorganisatie om een zienswijze (lees: “bezwaarschrift”) in te dienen en ook andere wijkbewoners te mobiliseren hun ongenoegen te vertalen naar het indienen van een eigen zienswijze.

In de bijlage Zienswijze herziening bestemmingsplan  treft u de ingediende brief met bezwaren aan die de Wijkorganisatie Statenkwartier heeft ingestuurd. Van het vervolg houden wij u uiteraard op de hoogte.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.