Grote opkomst bij wijkvergadering: ontwerp-bestemmingsplan en tramtracés

Een winteravond in november. De grote zaal van het Couvéehuis was geheel gevuld, de bewoners zaten er klaar voor. Voorzitter Koen Baart opent de vergadering. Hoofdpunten op de agenda waren het ontwerp-bestemmingsplan en de tramtracés.icoon-statenkwartier Na ongewijzigde vaststelling van de agenda en de herbenoeming van de kascommissieleden konden we dan echt van start.

Ontwerp-bestemmingsplan

Een concept reactie van het wijkoverleg op het ontwerp-bestemmingsplan voor het Statenkwartier lag voor. Het oude, nog vigerende, plan dateert van 1995. Dat is daarmee twintig jaar oud. Inmiddels zijn er nieuwe beleidskaders en opvattingen, bijvoorbeeld over de grootte van winkelpanden. Er ligt een opgave voor de stad met betrekking tot de transformatie van kantoren naar woningen en de opvang van regenwater.  De (zgn. fatale) termijn voor reactie op het ontwerp-bestemmingsplan loopt op 12 november af. Het is dus logisch dat we dit nu goed bespreken. Aan de hand van kaart, sheets en conceptreactie neemt bestuurslid Martin Fikke ons mee in de voorstellen van het wijkoverleg:. De belangrijkste elementen van de actie zijn:

  • Het Rijksbeschermd stadsgezicht moet strak gehandhaafd worden tbv stedebouwkundige en architectonische kwaliteiten.
  • Geen dakopbouwen en woningsplitsingen, huisjesmelkerij en het uitleven van woningen moet worden tegengegaan.
  • Strakke regels aan- en bijgebouwen in binnentuinen, voor- en achtertuinen groen bestemmen. We willen de verstening tegengaan, onze stad heeft al grote moeite de grote hoeveelheid regenwater op te vangen.
  • De grote lanen moeten groen blijven, bescherm de bomenrijen.
  • Zorg voor betere inrichting van de parkeerplaatsen bij middenbermen.
  • Richt de Fred opnieuw in met betere aandacht voor verkeersveiligheid, haal de tram uit de winkelstraat

Naar aanleiding van het onderwerp wordt gevraagd naar de stand van zaken van de AH aan de Willem de Zwijgerlaan. De termijn van reageren op de omgevingsvergunning is verstreken. De gemeente moet nu ingediende bezwaren in behandeling nemen, daarna kan zij besluiten.

De winkeliers uit de wijk hebben ook een zienswijze ingediend. Zij willen dat terrasjes en ambulante handel kunnen blijven, maar geconcentreerd worden.

Ter vergadering komt de vraag op of we geen paal en perk moeten stellen aan de winkelgrootte, bv maximeren?  Op initiatief van de wijkvergadering is de reactie aangescherpt. De gemeente moet terughoudend zijn in het  toelaten van winkels met bovengemiddelde grootte, in verband met aantasting van de wijk-kenmerkende detailhandelsstructuur. Bovendien wordt toegevoegd dat het wijkoverleg de relatie met duurzame bevoorrading van winkels mist. Het bestuur zal de zienswijze afwerken en indienen, kijk hier voor de eindversie. Overigens staat het elke individuele belanghebbende vrij een zienswijze in te dienen. De gemeenteraad zal alle zienswijze behandelen en daarna het bestemmingsplan vaststellen.

Tramtracés

Een werkgroep, waarin voor onze wijk Martin Fikke deelneemt, onderzoekt tramtracés voor de toekomstige ontsluiting van het Norfolkterrein. Ons uitgangspunt is dat we er wel iets aan willen hebben als wijk. Een betere verbinding met het centrum, minder parkeerlast. De nieuwe, bredere tram met lage instap moet er op kunnen rijden. De vervoerswaarde en de ruimtelijke inpassing zijn daarbij natuurlijk belangrijke elementen voor de gemeente. Het voorstel vanuit onze wijk is nu dat lijn 11 en lijn 17 behouden blijven, en dat lijn 17 gaat niet meer over De Fred gaat, maar rechtdoor gaat tot aan het eind van de Statenlaan en daar ‘keert’ (de nieuwe trams kunnen twee kanten op rijden). Aan de trampakket wordt vervolgens een nieuwe lijn toegevoegd, idealiter de verlenging van lijn 15/16, die nu bij het Centraal Station ophoudt. Drie opties zijn nader bekeken: via de Willem de Zwijgerlaan, via de verlengde Statenlaan en Westduinweg en via de Kranenburgerweg naar het Norfolkterrein. De werkgroep gaat nu zijn opdracht afronden, daarna volgt besluitvorming en aanleg. Eind 2018 wil de gemeente het nieuwe tramtracé in gebruik nemen.

Parkeren

Bewoners constateren dat de druk op onze wegen toeneemt. We hopen dat betere tramverbindingen zorgen voor iets minder autoverkeer. Nadere oplossingen moeten breder worden bekeken. De parkeerdruk in de wijk is boven de 90%, vooral ’s nachts, vertelt de gemeente ons, maar wij zien dat er ook overdag veel parkeerdruk is. Over twee weken is er overleg met de gemeente.
We willen graag horen wat de gemeente te melden heeft en aan oplossingen overweegt. In dat verlengde vindt ook binnenkort overleg plaats over de groeiende behoefte aan laadpalen voor electrische auto’s in onze wijk.

Overige punten 

Het jaarplan en de begroting 2016 worden ongewijzigd vastgesteld. Onze wijkagent en Hillie van het BuurtInterventieTeam (BIT) melden over inbraken dat er 16 keer is ingebroken in de laatste 4 maanden. Niet veel meer dan de afgelopen twee jaren. Er wordt wel meer gestolen uit auto’s en ook fietsen worden makkelijk gestolen. Een oproep aan de hondenbezitters in onze wijk: let op inbrekers tijdens het uitlaten van uw viervoeter! Kijk zelf eens op politie.nl naar inbraken, je kunt selecteren op wijk en op postcode.
Bestuurslid Astrid van Vliet doet een oproep aan allen om te komen naar de slotborrel op 28 november in het World Forum, de afsluiting van ons jubileumjaar. Bestuurslid Boudewijn de Blij meldt dat het wijkinformatiebord op de hoek Statenlaan/Fred nu is verlicht door middel van een zonnepaneel.
Naar aanleiding van een melding over scheve stoepen, meldt onze contactpersoon van de gemeente dat je dat kunt opgeven via de website van de gemeente DH, openbare ruimte of telefonisch op 14070. Al pratend over nog enkele andere punten qua verkeer en veiligheid beëindigen we de vergadering en gaan we over naar de borrel.

 

Annelies van Ewijk, secretaris Wijkoverleg Statenkwartier

15 december 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.