Gesprek wethouder Revis nav onze zienswijze bestemmingsplan

Op vrijdag 30 juni jl heeft een gesprek plaatsgevonden tussen wethouder Revis en een delegatie van de Wijkvereniging Statenkwartier. Directe aanleiding voor de uitnodiging waren de nogal forse aantijgingen vanuit het wijkoverleg zoals verwoord in onze zienswijze op het bestemmingsplan en onze mondelinge toelichting in de Raadscommissie.

Forse steken laten vallen

Tijdens de behandeling in de Raadscommissie Ruimte werd er een fel debat gevoerd en werd duidelijk dat de gemeente rond dit bestemmingsplan (ook in de herziening) forse steken heeft laten vallen. Wethouder Revis voelde dit ook goed aan en nodigde daarom een delegatie van het Wijkoverleg uit om op zijn kantoor nog eens van gedachten te wisselen.

 

Spanningsveld theorie en praktijk

Tijdens het gesprek hebben wij de gelegenheid genomen ons standpunt toe te lichten. Meest in het oog springend voor ons is het forse spanningsveld tussen de theorie (een conserverend bestemmingsplan in een beschermd stadsgezicht) en de praktische toepassing door de gemeente (een opeenstapeling van vrijstellingen en wijzigingsmogelijkheden om het onmogelijke toch mogelijk te maken).

Wij hebben daarbij aangegeven dat het beslist niet onze opzet is om van het Statenkwartier een soort openluchtmuseum te maken waar alles exact moet blijven zoals het is. Wel dat wij, eens temeer bij een zeer recent tot stand gekomen bestemmingsplan, mogen verwachten dat dit naar letter en geest wordt toegepast. De huidige praktijk (een wildgroei aan gehonoreerde initiatieven voor dakopbouwen, balkons en uitbouwen) staat daar regelmatig haaks op.

Wij hebben bij de wethouder dan ook aangedrongen op een praktische toepassing die in lijn is met de beoogde opzet van het bestemmingsplan.

Meer aandacht gemeente voor direct belanghebbenden

In aansluiting daarop en daarmee samenhangend hebben wij aandacht gevraagd voor een tweetal punten:

  1. Dwing bij projectontwikkelaars en aannemers af dat zij in een vroegtijdig stadium in overleg gaan met de direct belanghebbenden (in ieder geval de direct omwonenden). Veelal is nu de zaak al tussen initiatiefnemer en gemeente beklonken voordat de direct belanghebbenden aan tafel zitten (als dat al gebeurt). De wethouder gaf toe dat de gemeente daar scherper in kan optreden met als sanctie het stopzetten van het informele overleg met de initiatiefnemer. Vlak voor ons gesprek blijkt er een motie in de Raad te zijn aangenomen die bewerkstelligt dat in de toekomst meer bindende afspraken in dit verband zullen worden gemaakt met de initiatiefnemer. Het College gaat die motie uitvoeren.
  2. Zorg dat direct omwonenden rechtstreeks persoonlijk worden geïnformeerd over bouwinitiatieven in hun directe omgeving. In veel andere gemeenten is dat ook de praktijk. De enige wijze waarop in Den Haag belanghebbenden nu geïnformeerd worden is in algemene zin via de publicaties op internet en de publicatie in de krant. De wethouder gaf aan aan dit verzoek tot persoonlijke in kennisstelling niet tegemoet te kunnen komen, mede gezien het enorme aantal bouwaanvragen in onze gemeente. Wij blijven dit een onvoldoende argumentatie vinden, temeer omdat daarmee de gewenste balans in de afweging van deelbelangen (initiatiefnemer en direct omwonenden) zoek dreigt te raken.

Tip: abonneer u op de berichtenservice van de gemeente

Wij zullen de bouwinitiatieven nauwgezet blijven volgen, maar benadrukken dat het primair de verantwoordelijkheid van de direct belanghebbenden is om zich te laten informeren. Wij adviseren u daarom via email een (gratis) abonnement te nemen op de mededelingen van de gemeente over nieuwe bouwinitiatieven. Op de betreffende website kunt u zelf aangeven over welk deelgebied u geïnformeerd wilt worden. Eenmalig invullen en u wordt structureel geïnformeerd. Doen! De betreffende website kunt u hier vinden: https://overuwbuurt.overheid.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.