Denkt u mee over de tracéstudie voor de nieuwe tramlijn?

Wilt u meedenken over de tracéstudie voor de nieuwe tramlijn naar Scheveningen Haven en heeft u een visie over het openbaar vervoer in onze wijk? Het Wijkoverleg Statenkwartier zoekt deelnemers voor de klankbordgroep.

Door Martin Fikke
tram_nieuw_Avenio-3
Ruim 110 bezoekers waren aanwezig op de informatiebijeenkomst die de gemeente woensdag 3 juni 2015 hield in het Zuiderstrandtheater. Bewoners van de wijken Duindorp, Scheveningen en Statenkwartier werden geïnformeerd over de aansluiting van het Norfolkterrein en Scheveningen Haven op het Haagse tramnet (zie de presentatie onderaan dit bericht).

Voor deze tramverbinding start de gemeente nog deze maand met een tracéstudie. De tracéstudie onderzoekt waar de trambanen het beste kunnen komen om te zorgen voor korte reistijden, een goede doorstroom en om voldoende reizigers te trekken. Ook wordt gekeken of het traject in de omgeving en binnen het beschikbare budget past.

Hiervoor wordt een speciale adviesgroep in het leven geroepen, die in 6 maanden een advies aan de wethouder moet uitbrengen over de wijze waarop deze nieuwe tramverbinding het best kan worden aangesloten op het bestaande tramnet van de HTM.

Samenstelling van de adviesgroep

De adviesgroep bestaat uit bewonersorganisaties, ondernemers, instellingen en belangenorganisaties uit dit gebied. Naast het Wijkoverleg Statenkwartier zijn er ook andere organisaties benaderd om deel te nemen, namelijk de Bewonersorganisatie Havenkwartier, Scheveningen-Dorp, het Wijkberaad Duindorp, Algemene Vereniging Natuurbescherming ’s Gravenhage e.o. (AVN), Beter stedelijk en regionaal openbaar vervoer Haaglanden (OVHA), de Fietsersbond en de Reizigers Openbaar Vervoer Vereniging (ROVER).

Het Wijkoverleg Statenkwartier heeft haar deelname aan de adviesgroep toegezegd. Als bestuurslid voor verkeer ben ik afgevaardigd zitting te nemen in de adviesgroep.

Oproep: klankbordgroep voor de tram

Het bestuur van het Wijkoverleg Statenkwartier roept geïnteresseerde wijkbewoners op deel te nemen aan een speciale klankbordgroep, waar de inbreng vanuit de wijk in de klankbordgroep kan worden voorbereid en afgestemd.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij in het Statenkwartier wonen, dat zij interesse hebben in de verkeers- en vervoerontwikkeling van onze wijk en naast hun individuele belang als bewoner of van een bepaalde straat ook in staat zijn het wijkbelang als geheel bij hun oordeelsvorming te betrekken.

De klankbordgroep zal de in de adviesgroep verstrekte informatie delen en het bestuur van het wijkoverleg adviseren over in te nemen standpunten. Dit zal plaatsvinden per mail, via werkgroepjes of via korte bijeenkomsten. Ook zal vanuit de klankbordgroep informatie worden verspreid en terugkoppeling worden gegeven aan alle wijkbewoners via de website of de nieuwsbrief van het Wijkoverleg over de voortgang van de tracéstudie en voorgestelde oplossingen.

Overigens zal de wethouder, zodra eind 2015 de tracéstudie is afgerond, een voorstel aan de gemeenteraad doen voor een vast te stellen tracé. Daarna start de wettelijk voorgeschreven inspraakronde. Daarbij krijgen bewoners inzage in de voorgenomen plannen en hebben de mogelijkheid in te spreken en/of bezwaar te maken. Volgens de huidige, nogal ambitieuze planning van de gemeente kan dan in 2018 de eerste tram naar Scheveningen Haven rijden.

Denkt u mee over het OV in het Statenkwartier?


Bent u bereid mee te denken over de toekomstige ontwikkeling van het openbaar vervoer in onze wijk en deel te nemen aan de klankbordgroep tracéstudie, meldt u dan aan via wijkoverleg@statenkwartier.net en beschrijf kort uw motivatie/achtergrond.

De eerste vergadering van de adviesgroep staat gepland op 24 juni a.s.

Lees ook:

Over de auteur
Martin Fikke is bestuurslid verkeer en ruimtelijke ordening van het wijkoverleg Statenkwartier.

 

3 antwoorden
  1. Martin Fikke, bestuurslid Verkeer Wijkoverleg Statenkwartier zegt:

    Jacintha, goede vraag. Het antwoord is ja en nee. Ja, de inzet van de gemeente is een hoogwaardige OV-verbinding op Randstadrailniveau, d.w.z. een tramverbinding. De gemeente heeft echter ook voorwaarden gesteld, o.a. een kostenplafond van 28 mln. voor de bouwkosten. Lukt het niet om binnen dat bedrag te blijven, dan zal de gemeente afzien van een tramverbinding. Ook is van belang, hoeveel reizigers de tram kan aantrekken. Ook dat wordt mede bepaald door het te kiezen tracé. Het voornemen is er, de keuze is echter nog niet bepaald.

    Beantwoorden
  2. Jacques Duivenvoorden zegt:

    Het in de tracéstudie opgenomen tracé over de Kranenburgweg is feitelijk geen optie, omdat de Kranenburgweg door de gemeenteraad is bestemd tot 30 km zone en verkeersluw is gemaakt. Dit verkeersluw maken van de Kranenburgweg heeft plaatsgevonden bij de aanleg van de Duindorpdam. Bij een verkeersluwe weg past geen Randstadrail zoals de plannen zijn voor lijn 11.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.