Betaald parkeren in ons Statenkwartier: regels en uitzonderingen

Iedereen weet het nu inmiddels wel: sinds 30 november 2017 hebben we betaald parkeren in Statenkwartier en Geuzenkwartier. Veel bewoners zijn er blij mee, anderen vinden het niet echt nodig of zijn zelfs fervent tegenstander. Hoe het ook zij, het is wel handig om exact te weten wat nu de regels zijn en vooral ook: welke uitzonderingen er zijn. Daarom hier zoveel mogelijk alles op een rijtje.

Betaald parkeren voor bewoners

Bewoners van de wijk hebben in beginsel recht op een parkeervergunning voor hun auto, de zogenaamde bewonersvergunning. Maar alleen indien zij geen parkeerplaats hebben op hun eigen terrein. Daarover later meer.

Voor de eerste auto betaalt u 37,20 euro. De tweede auto kost belangrijk meer: 216,60 euro. Als u eenmaal betaald heeft aan de gemeente, kunt u een jaar lang nagenoeg overal parkeren in Staten- en Geuzenkwartier zonder verdere betaling. Want let op: in het winkelgedeelte van de Frederik Hendriklaan, het Frederik Hendrikplein (tussen Aert van der Goesstraat en Frederik Hendriklaan) en in de gehele Aert van der Goesstraat is de vergunning niet geldig van maandag t/m zaterdag van 13.00 uur – 18.00 uur. Dan moet u dus gewoon betalen zoals iedere bezoeker.

Betaald parkeren voor bezoekers

Bezoekers van onze wijk betalen parkeergeld van 13.00 uur tot 24.00 uur. Zeven dagen per week. Dat gaat via de parkeerzuilen of met behulp van een parkeerapp. Maar u kunt als wijkbewoner uw bezoekers gebruik laten maken van uw bezoekerspas. Zo’n pas geeft u de mogelijkheid om gedurende een jaar in totaal 230 uur parkeertijd te betalen tegen een gereduceerd tarief: 19 euro. U koop zo’n pas als bewoner bij de gemeente. Is het aantal uren niet voldoende? Dan kunt u eenmalig bijkopen. Dat kost u 75 euro voor in totaal 50 uren extra parkeertijd.

U kunt in alle gevallen maximaal 50 uren van uw totale parkeertegoed meenemen naar het volgende jaar.

Betaald parkeren voor bedrijven/winkels

Heeft u een bedrijf of winkel in onze wijk? Dan krijgt u per twee fulltime werknemers van uw bedrijf een vergunning voor één auto. Ook hier weer: tegen jaarlijkse betaling (352,20 euro per jaar) en wanneer er geen parkeergelegenheid op uw eigen terrein is.

Parkeergelegenheid op eigen terrein

Zowel voor bedrijven/winkels als voor bewoners geldt: wanneer u beschikt over parkeerruimte voor een auto op eigen terrein, dan dient u daar gebruik van te maken en krijgt u geen bedrijfs- of bewonersvergunning voor de betreffende auto. Daarvoor maakt het niet uit of de parkeerplaats in een garage is of in de open lucht. Het enige wat er toe doet is dat de parkeerplaats aan minimale afmetingen dient te voldoen om als parkeerplaats te worden aangemerkt door de gemeente en als zodanig toegankelijk is.

Wanneer uw auto te groot is om op de parkeerplaats te zetten, dan krijgt u alsnog een parkeervergunning.

Dat u de parkeerplaats thans voor iets anders gebruikt (bijvoorbeeld opslag van goederen) is geen argument om toch een parkeervergunning te krijgen. Het enige wat telt is: kan de betreffende plek technisch gezien als parkeerruimte worden benut?

Parkeervergunning voor vakantiebezoekers

Woont u in een parkeervergunningsgebied en krijgt u voor langere tijd bezoek? Dan kunt u voor uw bezoeker een extra parkeervergunning (vakantievergunning) aanvragen.

De vergunning wordt op naam gesteld van de bewoner en op het kenteken van het voertuig van de bezoeker.

 • U kunt deze vergunning maximaal 5 keer per kalenderjaar aanvragen.
 • In totaal kunt u niet langer dan 3 maanden per jaar van deze vergunning gebruik maken.
 • Als het opgegeven kenteken tussentijds wijzigt, moet u een gewijzigde vergunning aanvragen.
 • Is er op uw adres geen bewonersparkeervergunning, dan kost de vakantievergunning € 3,10 per maand.
 • Zijn er op uw adres al 1 of meer bewonersparkeervergunningen, dan kost de vakantievergunning € 18,05 per maand (het tarief dat geldt voor de 2e en volgende parkeervergunningen op hetzelfde adres).
 • Bij iedere aanvraag betaalt u € 13,60 aan leges.

Deze tarieven gelden in 2018.

Incidentele parkeervergunning aanvragen

Heeft u voor een deel van de dag, een week of maand een parkeervergunning nodig? Dan kunt u een incidentele parkeervergunning aanvragen. Deze vergunning kunt u overal gebruiken waar betaald parkeren geldt in geheel Den Haag. De kosten zijn per dagdeel: € 11,40, per week: € 70,20 en per maand : € 285,30. Tarieven gelden in 2018.

Auto langer dan 6 meter en/of hoger dan 2.40 meter of een camper?

Is uw auto langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter? Of rijdt u in een camper? Dan mag u niet altijd parkeren met uw parkeervergunning.

Auto’s langer dan 6 meter en/of hoger dan 2,40 meter mogen alleen in bepaalde straten parkeren. Dit verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en met vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur. Meer over deze regeling en de plekken waar u kunt parkeren, vindt u in het Uitvoeringsbesluit artikel 5:8 van de Algemene plaatselijke Verordening.

Moet ik parkeergeld betalen voor een aanhanger, camper of caravan?

Voor een aanhangwagen en caravan hoeft u geen parkeergeld te betalen. Een camper is een motorvoertuig en daarvoor moet u wél parkeergeld betalen.

Kan ik mijn aanhangwagen, camper of caravan ergens langer parkeren?

De gemeente heeft bepaalde wegen en/of gedeelten van wegen aangewezen waar u 1 maand uw aanhangwagen mag parkeren. Lees meer hierover op https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/70877

Parkeervergunning voor mantelzorgers aanvragen

Krijgt u mantelzorg en woont u in een gebied waarin betaald parkeren geldt? Met een parkeervergunning voor mantelzorgers kunnen uw mantelzorgers bij u parkeren zonder ter plekke te hoeven betalen. Mantelzorg is niet-professionele, onbetaalde zorg door bijvoorbeeld familieleden.

Leges voor de mantelzorgparkeervergunning kosten in 2018: € 13,60. Dit zijn de eenmalige kosten om uw vergunning aan te vragen. Per 1 januari 2018 zijn er geen jaarlijkse kosten meer.

Parkeervergunning bij delen auto 

Deelt u samen met iemand anders 1 auto (deelauto) en woont u in 2 verschillende parkeervergunninggebieden? Dan kunt u allebei voor uw vergunninggebied een bewonersparkeervergunning aanvragen.

Ook als één van beiden niet in een gebied met parkeervergunningen woont, is het mogelijk een parkeervergunning aan te vragen.

Parkeerplaats voor huisartsen en verloskundigen aanvragen

Bent u een huisarts of eerstelijns verloskundige met een praktijk in Den Haag? Dan kunt u een eigen parkeerplaats bij uw praktijk laten aanleggen. De kosten zijn 350 euro per aangelegde parkeerplaats.

Specifieke parkeervergunningen

Er zijn ook diverse specifieke parkeervergunningen. We noemen hier alleen de opties. De details kunt u lezen op https://www.denhaag.nl/nl/parkeren/parkeervergunningen/parkeervergunning-bedrijven.htm

Het gaat om parkeervergunningen:

 • Autodate
 • Onderhoudsbedrijven
 • Huisartsen en verloskundigen
 • Sportverenigingen
 • Hotelgasten in Scheveningen
 • Incidenteel

Parkeren voor verhuizers

Heeft u een verhuisbedrijf en gaat u een verhuizing in Den Haag uitvoeren? Dan mag u tijdens de verhuizing de verhuiswagen gewoon neerzetten zonder te betalen.

Tot slot

Bravo wanneer u in staat was dit gehele artikel en de verwijzingen door te nemen! We zijn zo volledig mogelijk geweest. Uw ervaringen, kritiekpunten en suggesties zullen eind 2018 samenkomen in een evaluatie die de gemeente gaat uitvoeren. Het Wijkoverleg Statenkwartier heeft van de gemeente de garantie gekregen dat de evaluatie tijdig zal worden aangekondigd. Het Wijkoverleg is alert op de wijze waarop wijkbewoners in de gelegenheid worden gesteld om hun opmerkingen bij de gemeente in te brengen. Op een later tijdstip wordt u daarover verder geïnformeerd.

15 antwoorden
 1. Eindredacteur zegt:

  Dat is vreemd, want vlgs de website van de gemeente Den Haag kan dat wel. Daar zou ik zeker aan refereren. Feit is wel dat bijkopen aanmerkelijk duurder is dan de eerste 230 uur. Bijkopen kost namenlijk 75 euro voor 50 uur en kan eenmalig in een jaar.

  Beantwoorden
  • kris zegt:

   Klopt! Ik heb de gemeente gebeld en het was helaas ‘nog’ niet mogelijk.. wanneer dan wel dat kon ze mij helaas niet zeggen.. wij komen uren tekort dus wel balen!

   Beantwoorden
 2. Esther zegt:

  Hellingweg is vrij parkeren. Staat niet in het besluit van 2013. Resultaat is dat wij van de Hellingweg geen bezoekerspas krijgen omdat het “vrij parkeren” is. Dat de Hellingweg vol staat met campers en mensen die eerst uit eten gaan in de haven en dan naar theater betekent voor mijn bezoek de volle prijs betalen.

  Beantwoorden
 3. L.C. Plugge zegt:

  Betaald parkeren moet worden opgeheven op enkele, kleine uitzonderingen na. Het is in strijd met de Europese regels inzake vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Bovendien is het een financiële aanslag op burgers en bedrijven, zijn de regels ongelofelijk ingewikkeld en komt het er op neer dat je het altijd verkeerd doet. Nogmaals: BETAALD PARKEREN MOET WORDEN OPGEHEVEN!
  De Gemeente Den Haag wil er nog 50.000 huizen bijbouwen! Den Haag is nu al de dichtst bevolkte gemeente van Nederland. Waar blijven de auto’s die er hierdoor bijkomen? En hoe duur wordt parkeren naar hun idee dan?
  STEUN MIJ HIERIN EN KOM IN AKTIE!

  Beantwoorden
 4. Eefke zegt:

  Ik probeer inzicht te krijgen wat er wordt gedaan voor mensen die een LAT-relatie hebben. Zou je dat via de bezoekerspas doen, dan ben je daar snel doorheen natuurlijk. Er zou naar gekeken worden na de gemeenteraad verkiezingen.
  Weten jullie daar meer over? Ik heb zojuist deze vraag ook bij de gemeente neergelegd en ze zouden contact met me opnemen.

  Weten jullie ook wanneer precies bijeenkomst is voor de buurtbewoners over de evaluatie van afgelopen jaar? In mijn straat is niets veranderd. Dus nog altijd even druk, maar wel moeten betalen. Tevens woon ik voor een school waar de ouders nu allemaal niet meer parkeren (want dan moet er betaald worden), maar op de stoep gaan staan of de weg, al wachtende, blokkeren.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Wij weten alleen dat er sinds kort een mogelijkheid is om meerdere keren per jaar een speciale regeling tegen een verlaagd tarief te krijgen voor bezoekers die langere tijd blijven bij bewoners van het Statenkwartier.
   Vwb de eveluatie: wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen dat de wijk, in het bijzonder het Wijkoverleg Statenkwartier, tijdig wordt geïnformeerd over de evaluatie: tijdstip, betrokkenheid wijk, en wijze van uitvoering. Concrete informatie hierover hebben wij nog niet ontvangen, maar verwachten wij gezien de toezeggingen dit najaar.

   Beantwoorden
 5. C.Kramer zegt:

  Ik ben het 100% met L.C. Plugge eens. 1-het is tegen de Europese regels, 2- ik betaal al in mijn eigen buurt (moerwijk) 3- ik betaal al als ik ergens ga eten, 4- ik betaal al “wegenbelasting” ondanks dat ze dat middels een slimme streek nu gebruikersbelasting o.i.d noemen zodat het geld voor van alles gebruikt kan worden. Dan nog iets: ik ben een Nederlandse staatsburger, al sedert 1936, ik bezit dus een klein stukje van Nederland. Welke instantie gaat, omdat jan en alleman mijn stukje onophoudelijk gebruiken, me daar eens een vergoeding voor geven?
  En dan ook nog even dit: ik vind het gewoon laf en minderwaardig om op zondag parkeergeld te heffen!

  Beantwoorden
 6. Roy zegt:

  Even iets ophalen via marktplaats hoppa parkeerbelasting boete. Is het eigenlijk niet te idioot voor woorden dat je eigenlijk als je vanuit Brabant gaat werken in den haag je er standaard een boete per dag bij moet rekenen omdat je anders je werk niet kan doen. Dat maakt het vast allemaal beter en de huizen betaalbaarder.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Dat is niet uniek voor Den Haag. Stel dat iedereen vanuit het zuiden even aan kwam rijden, dan wordt het in onze wijk onleefbaar. Kwestie van borden kijken en Den Haag is uitstekend met ov bereikbaar.

   Beantwoorden
 7. Cindy zegt:

  Is er eigenlijk nog een beleidsbeslissing genomen in verband met LAT relaties? Ik kan hier namelijk niets over terugvinden. Ik heb 1 parkeerplaats op eigen terrein en ik zou nog graag een vergunning bij hebben voor mijn vriend. Dit mag overigens best als tweede auto aangerekend worden.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   De gemeente heeft eerder aangegeven niet in te kunnen/willen spelen op LAT relaties ivm parkeerbehoefte. U zou kunnen proberen een extra vergunning te vragen, maar wij vrezen dat deze enkel voor wijkbewoners wordt toegestaan, in het bezit van een tweede auto.

   Beantwoorden
 8. Willem Frederik Tuit zegt:

  De kop van het relaas is de politiek ten top . Ik citeer ( veel bewoners zijn er blij mee, anderen weer niet, en sommige zijn een verfente tegenstander van het parkeer gebod . Nou ik weet zeker dat iedereen erop tegen is . Op een enkele rijke stinkerd na . Nu mijn verhaal, mijn auto moet voor 3 dagen naar de garage . Hoe zit het nu met de leenauto . Als ik hem voor de deur zet, waar ik een parkeervergunning voor heb . Krijg ik dan een bekeuring of hoe zit dat . Moet ik dan een incidentele vergunning aanvragen? Als dat zo is dan is dat niet netjes, maar zeer onbeschoft . Want de schade aan mijn auto is meer dan 2500 euro, en omdat de gemeente dat wil moet ik een incidentele pas aan vragen voor de duur van 3 dagen, terwijl ik al een parkeer vergunning heb . Kortom de schade word dan gewoon 33 euro duurder . Dank jullie wel ( lieve gemeente ) maar niet heus .

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   Met een leenauto kunt u via de website van de gemeente uw auto aanpassen met het kenteken van de leenauto. Zo “onbeschoft van de gemeente” is dit dus ook weer niet…..

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.