Wijkvergadering: Toren van Oud, jaarverslag, ruimtelijke ordening en verkeer als hoofdpunten

 

Op woensdag 20 april 2016 vond de wijkvergadering van de Stichting wijkoverleg Statenkwartier plaats. Om 20 uur opende voorzitter Koen Baart de vergadering.

icoon-statenkwartierToren van Oud wordt long stay appartementenhotel

Als eerste werden de plannen voor de Toren van Oud toegelicht door projectontwikkelaar Tetteroo en de door hem ingeschakelde Haagse architecten Erik Vredenburg en Dennis Hofman. Zij vertelden dat vrijwel elke student Bouwkunde tijdens de studie ooit een voorstel voor gebruik heeft gemaakt, maar er nooit iets van gerealiseerd is. De toren is de aangeklede schoorsteen van het ondergrondse ketelhuis, maar daartoe niet meer in functie. Het World Forum complex omvatte direct na de aanleg, naast het ketelhuis en de congresruimte, ook een bioscoop en tankstation. De architect, JJP Oud, had destijds al het idee voor een hotel in de toren, maar zover is het nooit gekomen.

Het voorliggende plan omvat de ombouw van de toren naar ca. 40 long stay appartementen, waarvan het bovenste een penthouse wordt. De toren behoudt zijn kleur en vorm en wordt aan alle zijden iets naar buiten uitgebouwd. Bovenop wordt één extra, naar binnen wijkende verdieping geplaatst. In een van de driehoeken komt een lift, er zijn twee verblijven per verdieping.

Er komen voorzieningen van een hotel, in de kelder komt een half uitgegraven ruimte met daglicht, waarin een ontbijt- en kleine buitenruimte met vijver komen. Laden en lossen, parkeren, een draaicirkel, alles is op een verdieping onder straatniveau voorzien, met de ingang via de worldforum parkeergarage.

de Toren van Oud

De projectontwikkelaar licht toe dat de kamers aanvullingen zijn op het bestaande hotelaanbod. Hotelketens hebben al belangstelling getoond voor dit plan. Er is inmiddels instemming vanuit de gemeente, de vergunningsaanvraag loopt. De bouwperiode zal zo kort mogelijk zijn, met zo weinig mogelijk overlast voor de buurt.

Jaarverslag en verantwoording 2015

De vergadering heeft geen vragen over het jaarverslag en de financiële verantwoording over 2015. De kascommissie heeft een verklaring opgesteld en met bijzondere aandacht gekeken naar de uitgaven voor 100 jaar Statenkwartier. De kascommissie geeft aan dat een getrouw beeld is geschetst van de inkomsten en uitgaven. Uitstekend gedaan, complimenten voor penningmeester Jorien Jansen. De vergadering verleent décharge onder applaus.

Er hebben zich inmiddels de nodige kandidaten gemeld voor de aanstaande bestuursvacatures. Het bestuur gaat er mee aan de slag.

Ruimtelijke en verkeerskundige ontwikkelingen in de wijk

Bestuurslid Martin Fikke neemt de zaal mee in de actuele ontwikkelingen in de wijk.

  • Internationaal park: het voornemen is door de wethouder ingetrokken. Het is nog niet helder wat het vervolg zal worden.
  • Het tramtracé naar het Norfolkterrein: het advies is op 17 maart jl. aan de wethouder uitgebracht. Het betreft een meerderheidsadvies voor de route over de Westduinweg. Voor de zomer zal een voornemen van de wethouder naar de gemeenteraad gaan. Na de zomer volgt de inspraakfase. Wellicht rijdt de tram dan in 2020.
  • Bestemmingsplan Statenkwartier: is op 14 april jl. met wat kleine correcties vastgesteld in gemeenteraad. Het weghalen van groen ten koste van uitbouw in de tuin en het plaatsen van dakopbouwen is beperkt. De vraagstukken rond woningsplitsing worden meegenomen in het algemeen stedelijk beleid. Wethouder Revis gaat naar het dakopbouwvraagstuk kijken, hij heeft zelf ook zijn zorgen hierover.
  • Denktank Scheveningseweg: het fundament van de rails voor tram 1 is aan het eind van zijn levensduur. Toevallig moeten daar ook kastanjes worden gekapt wegens ziekte. Een serie bomen daar staat te dicht op de rails en bij de weg. Er moet nu een slim tracé gemaakt worden, met behoud van het groen. Het advies volgt rond de zomer.
  • Verkoop terrein Thaborkerk, Prins Mauritslaan: De bestemming in het bestemmingsplan blijft maatschappelijk. Pas als blijkt dat dit niet lukt, volgt eventueel heroverweging. De Duitse school heeft belangstelling, zoekt meer ruimte en wil zich meer openen voor/verbinden met de wijk. De school heeft veel leerlingen vanuit de wijk.
  • Herinrichting Willem de Zwijgerlaan, rotonde: Hierover is het al lang stil. Enerzijds was/is duidelijkheid over het tramtracé nodig, anderzijds wordt gekeken naar een combinatie met vervanging riolering op de Fred (2018) zelf. We vragen om duidelijkheid bij gemeente.
  • Verkeersvisie Scheveningen Haven, Dorp en Kurhausgebied: Er moet een goed totaalplan komen. Het wijkbestuur is er bij betrokken.
  • Parkeren in de wijk: Er is weinig nieuws. Er komen parkeertellingen. Tot nog toe zijn ze steeds rond 90%. Afwachten tot nader bericht. Mocht het onverhoopt toch tot betaald parkeren komen, dan is het wijkoverleg voorstander van integraal ipv gedeeltelijk. Anders wordt het probleem alleen maar verplaatst.

Rondvraag

Na deze uitgebreide toelichting worden vragen van bewoners behandeld over verkeer, veilgheid, parkeren, de stand van zaken mbt de AH op de Willem de Zwijgerlaan en de ANBI-status van het wijkoverleg.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter tegen 22 uur de vergadering en is er tijd voor een drankje en gezellig/nuttig informeel samenzijn in het Couvéehuis.

Annelies van Ewijk

Secretaris wijkoverleg

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.