Archief
Categorieën

Wijkvergadering 17 april as in het WorldForum

U wordt allemaal als wijkbewoner uitgenodigd voor onze halfjaarlijkse wijkvergadering op woensdag 17 april as van 20.00 uur – 22.00 uur. Let op: het is in het World Forum ivm de belangstelling voor de agenda.

Bijgaand de agenda voor deze bijeenkomst. Kenmerkend agendapunt is dat de bevindingen van het project Statenwarmte worden gepresenteerd.

De jaarstukken en het jaarverslag en de jaarrekening 2018 kunt u lezen op de documentenpagina op deze website.

Agenda Wijkvergadering in World Forum:

 1. Opening, mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Voordracht vanuit het bestuur:
  1. Marc Konijn als secretaris, opvolger van Annelies van Ewijk
  2. David van der Wal bestuurslid Duurzaamheid en Groen, opvolger van Micha de Jong
 4. Goedkeuren jaarverslag en jaarrekening 2018 Statenkwartier, mbv bevindingen kascommissie
 5. Mededelingen portefeuilles
 6. Presentatie bevindingen Project Statenwarmte (Tom Egyedi)
 7. Rondvraag, sluiting

Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier