Wat vindt u van de plannen voor een rotonde bij de Willem de Zwijgerlaan?

De gemeente Den Haag wil op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan een rotonde aanleggen om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Het wijkoverleg bereidt een brief voor aan de gemeente met aandachtspunten voor dit plan. Hiervoor wil het wijkoverleg ook graag uw reactie weten.

rotonde Willem de Zwijgerlaan

Hieronder vindt u de opmerkingen die het wijkoverleg aan de gemeente wil doorgeven. Heeft u hierover aanvullende opmerkingen of ideeën? Laat het weten via de reactiemogelijkheid onder dit bericht of via de Facebookpagina van het Statenkwartier. Doe dat vóór 15 april, zodat het wijkoverleg naar deze opmerkingen kan verwijzen in de brief aan de gemeente.

U kunt ook uw eigen ideeën en suggesties rechtstreeks bij de gemeente indienen. Dat kan tot 17 april via het e-mailadres verkeer@denhaag.nl

Dit zijn de (concept-)opmerkingen van het wijkoverleg over de rotonde:

1. Veilige ruimte voor voetgangers
Wij vragen uw aandacht voor de veiligheid en de beleving van de voetganger. De Willem de Zwijgerlaan vervult ook een winkelfunctie in de directe nabijheid van de Fred. Daarnaast is er sprake van horeca met terrasjes in de middenberm. Wij dringen er op aan dat bij de definitieve ontwerpen voldoende ruimte blijft voor voetgangers.

Dat betekent een breed genoeg trottoir, overzichtelijke voetgangersoversteekplaatsen op logische plekruising Fred Willem de Zwijgerkken en kruisingen met andere wegen die niet door hoekparkeerders of laad- en losverkeer kunnen worden versperd.

2. Fietsparkeren
Uit de tijdens de inloopbijeenkomst verstrekte toelichting maken wij op dat er nog een nadere uitwerking moet plaatsvinden van de locatie, de vorm en het aantal parkeervoorzieningen voor fietsers.

Reeds nu zijn er te weinig mogelijkheden om je fiets te stallen, waarbij dit ten koste gaat van de ruimte voor voetgangers. Wij stellen voor om desnoods enkele parkeervakken op te offeren om zo ruimte te bieden om (grote) fietsen kwijt te kunnen.

3. Doorsteken voor fietsers en voetgangers
Wij pleiten voor voetgangers-/fietsdoorsteken, ook in het gedeelte richting van de Van Boetzelaerlaan.

4. Bevoorrading winkels

Wij vragen om passende maatregelen die de overlast van het laad- en losverkeer voor voetgangers en fietsers beperken, bv. door het weren of ontmoedigen van het gebruik van te grote voertuigen, het instellen van bepaalde laad- en lostijden en het voorkomen dat de doorgang voor voetgangers wordt beperkt door het volzetten van het trottoir (zoals nu veelvuldig gebeurt. bv. bij AH Fred).

5. Beplanting
Wij zijn tevreden met de ontwerpkeuze om de bestaande bomen te handhaven. Daar waar bomen noodgedwongen sneuvelen, verwachten wij heraanplanting van nieuwe bomen. Wij vragen u na te gaan of er naast bomen ook bloemperken, sierbeplanting e.d. kan worden ingezet. Grasaanplant heeft niet onze voorkeur.

6. Bestrating
Een deel van de bestaande middenberm heeft een bijzondere uitstraling door blauw geglazuurde klinkers. Wij verwachten dat deze bijzondere uitstraling, passend bij de allure en het karakter van onze 100-jarige wijk, behouden blijft en versterkt wordt door een passende keuze voor straatmeubilair, verlichting en keuze van klinkers en trottoirtegels (denk hier bv. aan stoeptegels met ooievaarsmotief zoals op de Grote Markt). Wellicht dat hergebruik van de karakteristieke blauwe klinkers mogelijk is.

7. Terrassen
Wij pleiten voor behoud van de bestaande horeca-terrassen en de plaatsing van banken in de middenberm. Wij vragen om passende maatregelen om de middenberm voor voetgangers te reserveren (geen fietspad dus!).

8. Rotonde
Alles afwegende en kijkend naar de ervaringen met rotondes elders in steden verwachten wij een positieve invloed op de veiligheid en de doorstroming van een rotonde boven het handhaven van de bestaande en erg onoverzichtelijke kruispuntsituatie of het invoeren van verkeerslichten.

Bij het definitieve ontwerp dient rekening te worden gehouden met voldoende ruimte om conflicten tussen fietsers en voetgangers te voorkomen.

Wij stellen voor om het hart van de rotonde te verfraaien met een kunstwerk, passend bij de allure en het karakter van onze 100-jarige wijk. Wij denken hier aan het uitschrijven van een prijsvraag, waarbij bewoners én kunstenaars uit onze wijk kunnen meebeslissen over een passende invulling van deze centrale plek. Mocht dit op bezwaar stuiten, valt met ons ook over een passende groenvoorziening te praten. Het spreekt vanzelf dat een dergelijke aankleding uit het oogpunt van verkeersveiligheid verantwoord is.

9. Snelheid
Wij begrijpen dat er deze zomer op de Van Boetzelaerlaan verkeersremmende maatregelen worden genomen die een vrije doorgang voor hulpdiensten echter niet belemmeren. Wij vragen om vergelijkbare maatregelen ter vervanging van de huidige verkeersdrempels, al dan niet in combinatie met een 30 km/h-regeling, in het gedeelte van de Willem de Zwijgerlaan waar nu nog verkeersdrempels zijn. Doelstelling is om de veiligheid van overstekende fietsers (toegang tot 2 nabijgelegen scholen) en voetgangers te beschermen.

10. Parkeren
Wij maken een bewuste keuze om prioriteit te geven aan een leefbare omgeving met prioriteit en ruimte voor voetgangers, fietsers en OV-gebruikers. Wij begrijpen de wens om het aantal parkeerplaatsen zoveel mogelijk te handhaven. Dit mag echter niet ten koste gaan van maatregelen die ruimte geven aan voetgangers en fietsers.

Lees hier meer over de plannen van de gemeente voor de rotonde.

10 antwoorden
 1. Bert zegt:

  Prima plan, veiliger voor voetgangers en fietsers. Eens met het verzoek om de ‘nieuwe’ verkeersdrempels ook op de WdZ aan te leggen.
  Bijkomend voordeel is dat de bloemenkraam opschuift en zo de vernieuwde gevel van Paagman veel mooier uitkomt.

  Beantwoorden
 2. Hans de Wilde zegt:

  in 1995 als bestuur een pleidooi gehouden voor de blauwe klinkers. Het schijnen stenen te zijn met vervuiling uit de hoogovens, net als de wafeltegels op de Boetz. Maar als je ze niet stukslaat is er niets aan de hand was toen de uitkomst. Ben wat ver uit de buurt om toe te lichten.

  Beantwoorden
 3. Peter zegt:

  Bevordering doorstroom verkeer en toename veiligheid lijkt mij goede reden tot plaatsing rotonde. Wel graag met respect voor bestaande terassen, groen etc.

  Beantwoorden
 4. Lode Deutekom zegt:

  2 vragen, wordt er rekening mee gehouden dat vrachtwagens van een bepaalde lengte over de rotonde kunnen rijden? Dit wordt geregeld verkeerd berekend. Betekent dat de rotonde groter moet worden gemaakt. Zou zonde zijn!.

  En komt er ook een rotonde bij de Van Boetzelaarlaan / Willem de Zwijgerlaan.

  Beantwoorden
 5. Menno de Groot zegt:

  Iedereen wil dat een verkeerssituatie veiliger wordt maar wordt deze dat ook? Op de inloopavond kon mij niet verteld worden hoe onveilig het kruispunt is. Op mijn vraag over het aantal ongevallen/incidenten de afgelopen 20 jaar kwam geen duidelijk antwoord. En met een argument als, ‘veel incidenten worden vast niet gemeld’, kun je natuurlijk niet zo veel. Voor de overzichtelijkheid misschien eerst eens die oerlelijke plantenbakken (of is dit soms een voorschotje op hoe de straat meer allure moet krijgen?) en de peperbus weghalen, dat zou al een hoop schelen. Hoe onveilig is dit kruispunt eigenlijk en waarom?

  In het buitenland is het gebruikelijk dat fietsers geen voorrang hebben op een rotonde. Is er rekening mee gehouden dat hierdoor toeristen en andere bezoekers uit het buitenland, het Statenkwartier bestaat voor bijna 40% uit buitenlanders, de verkeersonveiligheid kunnen laten toenemen omdat zij gewend zijn voorrang te hebben bij het afslaan van de rotonde?

  Chauffeurs van vrachtwagens zullen op de rotonde meer handelingen moeten uitvoeren. Een fietser op de rotonde heeft voorrang op een rechtsafslaand voertuig. Er is minder tijd om de dode hoek in de gaten te houden. In hoeverre neemt hierdoor de onveiligheid met mogelijke fatale gevolgen toe?

  Ik heb mij laten vertellen dat veel vrachtautocombinaties de bocht Statenlaan/Fred richting AH niet kunnen maken en daarom de hele Fred afrijden. Is er eigenlijk wel ruimte voor (grote) opleggers op een dergelijke kleine rotonde?

  Het schijnt dat bij het vervangen van een voorrangskruispunt door een rotonde de emissie van koolmonoxide en stikstofoxiden stijgt, klopt dat?

  De zijstraten ven de WdZ krijgen een in- en uitrijconstructie. Dit betekent dat je vanuit die zijstraten geen voorrang meer hebt. Hierdoor zullen automobilisten op de WdZ de neiging krijgen om harder te rijden. Door de hogere snelheid neemt niet alleen de kans op een ongeval toe maar ook de kans op ernstig letsel bij een botsing tussen een voertuig en een fietser of voetganger. Is dit risico meegenomen in het voorgenomen besluit?

  Beantwoorden
 6. Ton Noppe zegt:

  Ik stel voor alle groenten/fruit- en bloemenstallen te verplaatsen naar de WdeZwijgerlaan en van het middenstuk een mooie promenade te maken. Als de stalletjes dan ook nog wat mooi en nieuw worden ontworpen, vangen we twee vliegen in één klap. Betere doorstroming trottoir Fred, die lelijke stallen daar kwijt en een mooie nieuwe promenade. Wie durft.

  Beantwoorden
 7. Klaas zegt:

  Z.s.m. aanleggen die rotonde! Dit kruispunt is al veel te lang te onveilig en onoverzichtelijk. Weet iemand waar ik de brief van het wijkoverleg Statenkwartier aan de gemeente kan vinden?

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.