Update: herinrichting Fred c.a. komt na impasse weer op stoom

De uitwerking van de plannen voor de Fred, Aert van der Goes en Willem de Zwijger is in volle gang. U merkt er wellicht weinig van, maar achter de schermen is het een drukte van belang. Toch begon het jaar 2018 bepaald niet voorspoedig. Er was sprake van een forse impasse. 

Impasse

Was tot dan toe het overleg tussen de gemeente, de winkeliersverenigingen en het Wijkoverleg Statenkwartier hoopgevend en met mooie tussenresultaten, aan het begin van het jaar kwam daar fors de klad in. Zowel de winkeliersvereniging Frederik Hendriklaan als die van de Aert van der Goesstraat hadden niet langer vertrouwen in de gang van zaken. Opschorting van het overleg, een stevige brief naar de wethouder, complete radiostilte: het passeerde allemaal de afgelopen maanden.

Lucht geklaard

Maar het goede bericht is: de lucht lijkt geklaard. Alle partijen gaan weer met elkaar aan tafel en de gemeente is bereid om een second opinion te vragen: een gerichte toets op de verkeersveiligheid en verkeersfunctionaliteit. De aanvraag voor de offertes van een tweetal gerenommeerde bureaus is vlak voor Hemelvaart verstuurd door de gemeente.

Oog houden voor verbetering voor álle verkeersdeelnemers

En hoe zit het Wijkoverleg Statenkwartier hierin? De vertegenwoordigers hiervan in de klankbordgroep voor de herinrichting zijn zeker niet tegen een second opinion, zolang die maar niet het gehele voorontwerp opnieuw ter discussie stelt en zich concentreert op de verkeersveiligheid. Een (nog) beter en ook haalbaar ontwerp? OK! Maar dan ook echt met oog voor alle verkeersdeelnemers en met integraal behoud van de “loper”, het vrijliggende voetgangerstracé voor het winkelend publiek.

Voorlopig ontwerp ligt bij de gemeenteraad

Het College heeft recent het voorlopig ontwerp voor de herinrichting naar de gemeenteraad gestuurd. Verwacht wordt dat het eerste gedeelte in tweede helft 2020 gereed is. De uitvoering van het traject Frederik Hendriklaan tussen Statenlaan en Prins Mauritslaan is afhankelijk wanneer de tramrails uit dit gedeelte van de Frederik Hendriklaan verwijderd kunnen worden. Voor dit gedeelte wordt gestreefd om de werkzaamheden in 2022 gereed te hebben.

In dit verband kijken we met niet aflatende aandacht naar de vervolgstappen van wethouder Revis. Hij gaf recent aan te streven naar een deal deze zomer over het weghalen van de tramrails op de Fred. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

7 antwoorden
 1. Bert zegt:

  Het verwijderen van de tramrails is afhankelijk van de vernieuwing van de rails van tram 16 op het Buitenhof, zie RIS298848 d.d. 6 maart 2018 van de gemeente Den Haag. Daarin staat dat de GTL8-trams tot medio 2024 op lijn 16 blijven rijden en deze trams hebben een keerlus nodig.

  Als de rails eerder van de Fred moeten verdwijnen dan zou lijn 16 bijvoorbeeld naar de keerlus van lijn 11 kunnen gaan doorrijden. Daarvoor moet op de Statenlaan tussen de Fred en de Frankenslag extra rails moeten worden aangelegd en moet ook op de kruising met lijn 11 het mogelijk moet worden gemaakt dat tram 16 kan doorrijden naar het eindpunt van tram 11.
  Voor zo’n ingrijpende oplossing moet echter wel voldoende geld beschikbaar zijn/komen.

  Beantwoorden
  • Eindredacteur zegt:

   De politiek kan grillig zijn, daar hebben we genoeg ervaring mee. Maar gezien de verwachte deelname van Groep de Mos / Hart voor Den Haag aan het nieuw te vormen College en de inzet van deze partij voor de belangen van oud-Scheveningen, is het doortrekken van lijn 16 over de Westduinweg uiterst twijfelachtig geworden.

   Beantwoorden
 2. Eindredacteur zegt:

  Dit is precies wat we hebben voorgelegd aan de gemeente teneinde de keerlus uit lijn 16 (Fred en Prins Mauritslaan) versneld ongedaan te maken en daarmee de herinrichting van het noordelijk deel van het winkelgedeelte van de Fred te versnellen. Hierover is de wethouder nu in onderhandeling. Hij geeft aan deze zomer daarover uitsluitsel te kunnen geven. Een alternatief is het versneld doortrekken van lijn 16 over de Westduinweg naar de nieuwbouwflats bij het Zuiderstrandtheater. Wij volgen de ontwikkelingen zeer nauwgezet vanuit het Wijkoverleg Statenkwartier.

  Beantwoorden
 3. Bert zegt:

  Het alternatief: versneld doortrekken van tram 16 over de Westduinweg naar het Zuiderstrandtheater lost het probleem van de keerlus niet op, er is daar geen ruimte voor een keerlus, en er is geen meerderheid in de huidige gemeenteraad voor deze oplossing gezien de recente verkiezingsprogramma’s.

  Beantwoorden
 4. Lotti zegt:

  Betekent dit eigenlijk dat de Fred jarenlang een bouwput gaat zijn? Wij hebben dit in onze vorige stad meegemaakt en er zijn daardoor een heel aantal winkels en horecagelegenheden over de kop gegaan.
  En is er wellicht overwogen om het een autoloos gebied te maken? (Behalve voor bestemmingsverkeer) Dat zou het meteen ook heel verkeersveilig maken. Ben benieuwd.

  Beantwoorden
 5. Eindredacteur zegt:

  Het is zonder meer een zeer ingrijpende herinrichting: van gevel tot gevel. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden (niet de gehele Fred in één keer open). Ook zal door de gemeente rekening worden gehouden met de periode november/december: essentieel voor de winkeliers om hun omzetcijfers de goede kant op te krijgen of houden.
  Autoloos is onhaalbaar zoals uzelf ook al aangeeft vanwege laden en lossen en de vele woningen aan de Fred en Aert va der Goesstraat. De winkeliers zelf waren daar ook beslist op tegen. Wel is de Fred nu zo ontworpen dat het niet langer een aantrekkelijke optie is als doorgaande route / de kortste weg van A naar B. Het wordt veeleer een verblijfsgebied. Vandaar ook de 30 km zone en andere verkeersremmende maatregelen. Op de Fred en Aert van der Goesstraat zelf zal ook alleen kortparkeren gaan gelden voor het snel doen van een boodschap of inladen van artikelen.

  Beantwoorden
  • Lotti zegt:

   Bedankt voor uw antwoord. Ik hoop dat de uitvoering voorspoedig verloopt en niet te veel overlast zorgt mbt de consument die daardoor wellicht ergens anders heen zal gaan.
   Goed om te horen dat de mogenlijkheid voor een autoloos gebied wel bekeken is, er er in elk geval minder verkeer zal zijn straks.

   Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.