Berichten

Gesprek wethouder Revis nav onze zienswijze bestemmingsplan

/
Op vrijdag 30 juni jl heeft een gesprek plaatsgevonden tussen…