Bewonersinitiatief Prins Mauritslaan Oost: veilig, schoon en groen

Door Marielle van de Ven

Bewoners van Prins Mauritslaan Oost kwamen in september bij elkaar in het Couvéehuis om te praten over de situatie op ‘hun’ deel van de laan, dat loopt vanaf het kruispunt met de Fred tot aan de Eisenhowerlaan. Het doel van de bijeenkomst om draagvlak onder de bewoners te creëren voor een veilige, schone en groene Prins Mauritslaan, werd overtuigend bereikt.

De geanimeerde bijeenkomst werd voorbereid door de Kerngroep Prins Mauritslaan Oost. De groep ziet met lede ogen aan hoe het overal in de wijk steeds mooier en veiliger wordt, terwijl er op hun stuk niets gebeurt. ‘Erger nog, onze straat is in de veertig jaar dat ik hier woon alleen maar achteruitgehold’, zegt Willem van Oosterom. Niet alle aanwezigen wonen al zo lang op de laan, maar ze zijn het er wel over eens dat de straat en het kruispunt onveilig zijn, dat de vuilnisbakken door hun aanzuigende werking de verkeersoverlast versterken en dat de parkeersituatie chaotisch is. De foto’s van de laan uit de jaren twintig maken bovendien schrijnend zichtbaar hoe de monumentale laan met lange zichtlijnen in de loop der jaren verrommeld en versteend is geraakt. Geen groen te bekennen op het oostelijk deel van de laan.

Met stip op één: verkeersveiligheid!

Het knelpunt dat de meeste discussie oproept is de onveiligheid van de laan. Hoe is het mogelijk dat in een woonstraat waarop maar liefst vier scholen uitkomen, één direct aan de laan en drie in de zijstraten, nog altijd 50 kilometer per uur mag worden gereden? Twee ernstige ongelukken met jonge kinderen binnen één week laten zien hoe het mis kan gaan. Er staat weliswaar ‘schoolzone’ op het wegdek aan het begin van de laan, maar dit zorgt nauwelijks voor een afremmende werking op personenauto’s en vrachtverkeer. Nu na herinrichting van het kruispunt met de ‘Fred’ daar ook nog de zebrapaden op zijn weggehaald – niet meer nodig aldus de gemeente, want hier geldt een snelheid van 30 kilometer per uur – is de verkeerssituatie nog gevaarlijker geworden. Een bewoner die uitkijkt op de kruising, kan hiervan getuigen. ‘Het is nog moeilijker geworden om over te steken, vooral voor kinderen. Auto’s remmen nog minder af nu er geen zebra meer is.’ De oplossing ligt voor de hand: beperk de snelheid tot maximaal 30 kilometer per uur, niet alleen op het kruispunt, maar op de hele laan. Combineer dit met snelheidsbeperkende drempels en veilige oversteken. Wijkbestuurder verkeer Martin Fikke pleit voor een verhoogd plateau ter hoogte van de Duinoordschool dat doorloopt over de middenberm en dat beide delen van de Van Bleiswijkstraat verbindt. De directie van de Duitse school is het hier helemaal mee eens. Ze vinden de inrichting van de straat nu te complex en daardoor onoverzichtelijk en onveilig. Zeker voor de vele expats.

Een paar oracs oké, maar twaalf!

Heel makkelijk die twaalf oracs bij elkaar op de Prins Mauritslaan voor de Taborkerk en Duinoordschool, aan weerszijden voorzien van riante parkeermogelijkheden… Het is nu erg eenvoudig om snel even de straat in te rijden, de auto te parkeren en het vuil in – soms naast – de bakken te deponeren. De bakken hebben duidelijk een aanzuigende werking op gemotoriseerd verkeer, vaak van buiten de wijk, en maken daarmee de laan drukker en onveiliger. De bakken zorgen daarnaast voor zwerfvuil en geluidsoverlast. Helemaal eerlijk is het niet om één straat hiermee te belasten, terwijl dit soort verzamelplekken niet per se
nodig is. Door de afvalstraat op te heffen of in elk geval te verkleinen en de bakken te decentraliseren kunnen de problemen direct worden aangepakt. Verschillende oracs voor restafval in de wijk worden relatief weinig benut. Daarvoor in de plaats zouden bakken voor bijvoorbeeld papier en/of glas geplaatst kunnen worden. Nu deze maand al in onze wijk de gescheiden inzameling van PMC en restafval verdwijnt, kunnen er nog meer bakken verdwijnen. De bakken die overblijven kunnen worden gebruikt door bewoners, precies zoals de bedoeling is.

Onnodig die vele kriskras door elkaar geparkeerde auto’s

Wat de bewoners ook een doorn in het oog is, is de chaotische parkeersituatie. Het is onoverzichtelijk, onveilig en rommelig en er zijn te veel langparkeerders. Duidelijk gemarkeerde parkeervakken ontbreken. De kerngroep heeft berekend dat parallelparkeren nauwelijks ten koste gaat van het aantal parkeerplekken. ‘Het wordt tijd om de ruimte terug te geven aan de bewoners’, vindt Fikke. ‘Aanbod van parkeerplekken en vuilnisbakken creëert vraag. Maak de middenberm vrij.’ ‘Dan krijgen we ook de ruimte voor groen’, aldus bewoner en initiatiefnemer Elly van der Wansem, ‘net zoals op het andere deel van de Prins Mauritslaan. En dat is een grote winst, want die drie bakken die er nu staan, dat is gewoon zielig. Het is hier compleet versteend!’ Hiermee komen we op het volgende actiepunt: meer groen op de Prins Mauritslaan en herstel van de lange zichtlijnen.

Geef meer ruimte aan groen

Het plan voor een wandelpromenade van Kunst naar strand, via de Prins Mauritslaan, heeft al vele handen op elkaar gekregen. Het wijkbestuur, raadsleden, ambtenaren, bewoners van het Statenkwartier én Scheveningen staan erachter. Zelfs de verantwoordelijke wethouder Anne Mulder die een petitie met 1270 handtekeningen aangeboden kreeg van de Groene Kansen commissie Statenkwartier beaamde dat het een goed plan is. De kerngroep Prins Mauritslaan Oost heeft zich direct aangesloten bij de plannen. Door de verwijderde keerlus ligt de kans open om een karakteristiek element in ere te herstellen en tegelijk de hele laan te vergroenen. Er is weinig discussie bij de overige bewoners of ze hier wel of niet achter staan. ‘Spannend idee om over de hele weg te lopen naar het strand’, zegt André Biesheuvel die zowel een kantoor als een woonhuis op de laan heeft. ‘De helft is al gerealiseerd!’

Vervolgstappen

Wethouder van Asten heeft in juli net voor het reces laten weten dat de gemeente geen geld heeft voor een wandelpromenade. Ook de brief van de kerngroep Prins Mauritslaan Oost met de dringende oproep om verbetering van de veiligheid en verkeerssituatie heeft hij naast zich neergelegd. Het Statenkwartier is niet aan de beurt. De bewoners laten het hier niet bij zitten. Twee heftige ongelukken met jonge kinderen in één week tonen aan dat er snel aanpassingen moeten komen. Ze doen hierbij een dringende, gezamenlijke oproep aan de gemeente om snel stappen te zetten om de veiligheid van de laan te bevorderen, zoals de plaatsing van 30 km-borden, wegverhogingen en de markering van zebrapaden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.