Archief
Categorieën

Positief advies inzake bezwaar omgevingsvergunning Mupi Prins Mauritsplein

U bent er vast wel van op de hoogte: de Mupi’s in onze wijk.

Al weer wat maanden geleden hebben heel wat wijkbewoners bezwaar aangetekend tegen de Mupi op de kruising Prins Mauritsplein/Frederik Hendriklaan. Het goede nieuws is dat er een positief advies is gegeven door de adviescommissie bezwaarschriften, oftewel: haal dat ding daar maar weg of verplaats deze in ieder geval.

Let wel: dit is enkel een advies aan het College. Dat betekent dat het College dit advies naast zich neer kan leggen. Kortom: de adviescommissie heeft de bezwaren gehonoreerd, maar het College kan nog anders beslissen. En zoals u weet heeft de gemeente een enorm contract gesloten van ca 8 miljoen euro’s mbt deze Mupi’s, nb zonder tussenkomst van College of gemeenteraad. En daar zit (uiteraard) een enorme boeteclausule in…..In Amsterdam is het anders gegaan, en is het van tafel gegaan, ondanks de financiële gevolgen.

1 Reactie op Positief advies inzake bezwaar omgevingsvergunning Mupi Prins Mauritsplein

  • Maarten Ruijters schreef:

    De titel “Positief bericht inzake BEZWAAR omgevingsvergunning Mupi Prins Mauritsplein” zou de lading beter deken, lijkt mi. Ik hoop dat deze nwordt gewijzigd.

Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier