Klik hier voor
Archief
Categorieën

“afsluitende” bijeenkomst restafvalcontainers op 24 september as

Diverse deelnemers aan de gemeentelijke raadpleging in onze wijk betreffende de locatie voor restafvalcontainers hebben recentelijk een uitnodiging gekregen voor een “afsluitende bijeenkomst” op 24 september, teneinde daar kennis te nemen van de keuzes die de gemeente vooralsnog heeft gemaakt. “Vooralsnog” is hier een wezenlijke toevoeging, immers: de gemeente heeft toegezegd dat er een uitgebreide inspraak/raadpleging zou worden georganiseerd in september 2019 over de gekozen locaties.

Ondergrondse containers (Oracs) Dienst Stadsbeheer

Vreemd genoeg geen woord daarover in de uitnodiging tbv 24 september. Wij hebben als bestuur derhalve de gemeente erop geattendeerd dat wij zonder meer verwachten dat deze toezegging gestand wordt gedaan, ook al is de tijd inmiddels al ruimschoots overschreden.

Van de gemeentelijke projectleider ontvingen wij onderstaand bericht:

Tijdens de afsluitende bijeenkomst op 24 september ’19 wordt zoals benoemd het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de deelnemers. De zienswijzeperiode start daarna in oktober. Dit staat ook benoemd in artikel dat is gepubliceerd in de Statenkoerier.

In juni leek het nog haalbaar om de zienswijzeperiode al in september te starten, maar vanwege het graven van proefsleuven is het verplaatst naar half oktober. Voordat de periode kan starten moet het ontwerp eerst worden vrijgegeven door het college. Zodra dat is gebeurd ontvangen alle bewoners van het Statenkwartier een brief met alle informatie

Onderstaand treft u de actuele planning, zoals benoemd in het artikel van de Statenkoerier.

 • In september onderzoekt de gemeente de ondergrond van alle gekozen locaties op kabels, leidingen en andere obstakels.
 • Daarna wordt het voorlopig plaatsingsplan vastgesteld.
 • Vanaf half oktober krijgen bewoners zes weken de gelegenheid hierop te reageren.
 • Eind oktober staat een inloop- en informatiebijeenkomst gepland voor de hele wijk.
 • De gemeente verwerkt de reacties en geeft hier inhoudelijk antwoord op in een Nota van Antwoord. 
 • Vervolgens wordt het definitieve plaatsingsplan vastgesteld. 
 • Naar verwachting kunnen de containers vanaf begin 2020 worden geplaatst.   

Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Alvast bedankt.

Groeten,

Jessica de Vries

Projectleider HAP/ORAC’s

 

Gemeente Den Haag

Dienst Stadsbeheer/Opdrachtgeving

Spui 70

Postbus 12651

2512 BT  Den Haag

M: 0625772720

E: jessica.devries@denhaag.nl

Onderstaand de uitnodiging die is ontvangen door wijkbewoners.

   

  5 Reacties op “afsluitende” bijeenkomst restafvalcontainers op 24 september as

  • Bewoner schreef:

   Destijds had ik me aangemeld voor de bijeenkomsten (ontwerpavonden), maar ik was te laat. Er was al één bijeenkomst geweest en van de gemeente kon ik niet meer deelnemen. Graag kom ik op 24 september (alsnog)..

   • Eindredacteur schreef:

    Wij vermoeden dat de uitnodiging voor 24 september enkel bedoeld is voor degenen die deel hebben genomen aan de ontwerpavonden. De officiële inspraakronde is voor alle wijkbewoners. Daarvan krijgt u nog bericht.

   • Eindredacteur schreef:

    Het blijkt dat de planning van de gemeente gierend uit de bocht loopt. Zo is de inspraak nu gepland vanaf medio oktober ipv maanden eerder zoals beloofd. Al met al maakt het weinig indruk hoe men “in control” is.

  • Jan Spruijt schreef:

   Ik heb mij destijds net op tijd bij de gemeente aangemeld voor de 1e bijeenkomst, maar ik kreeg geen enkele reactie.
   In de brief laatst stond dat er locaties waren geselecteerd, maar niet welke. Het leek alsof deze in de folder zouden staan die er niet bij zat. Deze folder kreeg ik op mijn verzoek alsnog, daarin stond alleen algemene informatie.
   Ik wil toch graag nu weten welke locaties zijn geselecteerd voor proefsleuven, anders is de inspraak straks een wassen neus.

  © Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier