Fouten bestemmingsplan Statenkwartier deels gecorrigeerd, zorgen blijven

De Wijkvereniging Statenkwartier heeft recent gebruik gemaakt van de gelegenheid om haar visie te geven op de herziening van een groot gedeelte van het in procedure zijnde bestemmingsplan Statenkwartier. Dat is gebeurd via het indienen van een zogenaamde Zienswijze op 10 maart jl.. Woensdag 10 mei jl. gevolgd door het benutten van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de Raadscommissie.

Gemeente was eind september 2016 genoodzaakt een voorbereidingsbesluit te nemen

Eind september 2016 heeft de gemeenteraad hals over kop een voorbereidingsbesluit moeten nemen voor een groot gedeelte van het Statenkwartier. Men had namenlijk vlak daarvoor geconstateerd dat voor heel veel panden verkeerde hoogtematen waren vastgelegd. De verschillen ten opzichte van de bestaande situatie waren dusdanig dat het in vele gevallen aantrekkelijk werd om tenminste één laag extra te realiseren. Het zou een rampzalige aantasting van onze wijk hebben betekend. Niet voor niets is de opzet van het bestemmingsplan conserverend, temeer omdat het hier een Rijksbeschermd Stadsgezicht betreft.

Tot zover kon het wijkoverleg meegaan in deze (binnen de mogelijkheden) meest effectieve aanpak.

Ook bij de correctie van de gemaakte fouten ging het weer mis

In Statenkwartier zijn de verschillen niet anders

De uitwerking in de daarvoor noodzakelijke herziening gaf echter weer nieuwe problemen. Zo moest het Wijkoverleg vaststellen dat:

  • in meerdere situaties de hoogtematen niet goed of helemaal niet waren gecorrigeerd
  • de herziening verder ging dan alleen herstel van fouten door ook nog eens “en passant” een nieuwbouwplan op de hoek Prins Mauritslaan/Eisenhowerlaan mogelijk te maken met een aanmerkelijk grotere hoogte.

Dat was voor de gemeente aanleiding ons uit te nodigen voor een overleg met een aantal ambtelijke vertegenwoordigers om onze kritiekpunten te preciseren. Dat heeft nu ambtelijk geleid tot een aantal nieuwe aanpassingen/verbeteringen, maar helemaal gerust erop kunnen we ook nu nog niet zijn.

Regels zijn mooi, maar het gaat om de praktische toepassing

De juiste regels in het bestemmingsplan zijn natuurlijk belangrijk en het startpunt voor een daarop geënte praktijktoepassing. Maar ook daar zitten de nodige zorgen bij de Wijkorganisatie. Keer op keer worden wij er mee geconfronteerd dat vrijstellings- en wijzigingsmogelijkheden binnen het bestemmingsplan opeen worden gestapeld om aldus uitzonderingen op de regel tot vrijwel standaardpraktijk te maken. Gevolg: honorering van bouwplannen die de karakteristiek van de wijk aantasten in plaats van bevestigen en versterken.

Ook daar hebben we nadrukkelijk aandacht voor gevraagd in woord en geschrift, of beter gezegd: ons misnoegen over geuit. Opmerkelijk was dat uit de raadscommissie veel bijval kwam voor onze zorgen, in feite op alle hiervoor genoemde punten. Of dat ook nog tot moties leidt in de gemeenteraad bij de definitieve behandeling moeten we afwachten. En ook dan snijdt het natuurlijk enkel hout als die moties ook worden aangenomen.

Als u zich wat verder wilt verdiepen in wat de Wijkorganisatie Statenkwartier heeft ingebracht, dan kunt u hierna kennisnemen van de ingediende zienswijze, alsook de spreektekst op de Raadscommissie van 10 mei jl.:

bezwaarschrift BP 10032017[1]

Tekst raadscie 10-5 def versie

Wij gaan in de tussentijd verder op zoek naar mogelijkheden om de gemeenteraad de goede kant op te sturen.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.