Verslag wijkvergadering Wijkoverleg Statenkwartier 22-11-2017

Op woensdag 22 november jl. was er weer een reguliere wijkvergadering voor alle inwoners van onze wijk. Hierna het conceptverslag van deze bijeenkomst in het Couvéehuis.

De voorzitter opent de vergadering, waar zoals gebruikelijk wederom een grote hoeveelheid wijkbewoners op af is gekomen.

Mededelingen

Er is een nieuwe adviseur voor (onder andere) onze wijk vanuit de deelgemeente Scheveningen: Marjo Hiemstra.

Op 10 december is er een bijeenkomst van de BES met de wijkbewoners over de toekomst van ‘verwarmen zonder aardgas’ .

Verkeersvisie Scheveningen tot aan 2025 en betaald parkeren

presentatie door Jan Jaap Koops en Selma van der Zwart (gemeente Den Haag)

Er is een verkeersvisie opgesteld voor heel Scheveningen, in januari 2017 geaccordeerd door de gemeenteraad.

De prognose over het bezoek aan het gebied stijgt van 14,5 naar 22 mln bezoekers per jaar. De gemeente probeert te zorgen voor meer spreiding van bezoekersstromen over gebieden en in de tijd en wil ruimtelijke ontwikkelingen beter accommoderen.

Er is een participatieproces geweest. Daarbij is ingezoomd op drie deelgebieden, Haven (inclusief Statenkwartier), Dorp en Bad. De gemeente heeft de visie gemaakt, de zgn. denktank heeft er op gereageerd.

In de denktank namen deel de BIZzen, de fietsersbond, de wijkorganisaties, strandondernemers en andere belangenverenigingen.

In de visie worden vier drukteniveaus onderscheiden: reguliere dag, drukkere dag, piekdagen, festivaldagen.

Belangrijke elementen bij het opstellen van de visie waren beperken van het zoekverkeer en het verlagen van de parkeerdruk. Als het betaald parkeren een gelijk regime kent, beperkt dat het zoekverkeer. Bij drukke momenten komt er routering, dynamisch verkeersmanagement. Ook zijn er afspraken gemaakt over fiets en ov.

Betaald parkeren: doelen zijn het zoekverkeer verminderen, het verlagen van de parkeerdruk, en het verbeteren van veiligheid en leefbaarheid. De bezoekerskosten worden €1,70 per uur. Onze wijk is gebied nr. 14. Ingangsdatum is 30 november, elke dag van 13-24 uur. Geen maximale parkeerduur. Er is een winkelstraatregeling voor de Fred, Aert van der Goes en Willem de Zwijger. Onze particuliere parkeervergunning is niet geldig in deze winkelstraten tijdens de winkelopeningstijden. Parkeren op straat in Scheveningen (buiten onze wijk) wordt duurder (en in tijd beperkter) dan in parkeergarages.

Een deel van het Geuzenkwartier krijgt eenzijdig parkeren. Bv Jacob Cabeliauwstraat. Op de Prins Mauritslaan, Willem de Zwijgerlaan en Johan van Oldenbarneveltlaan mag je voorlopig nog op de middenberm parkeren op de huidige wijze, in afwachting van een indeling in omlijnde parkeervakken.

Vragen

Op de vraag waarom het Statenkwartier bij Scheveningen is getrokken voor betaald parkeren is het antwoord dat in het Statenkwartier de parkeerdruk ca 90% is en in het Geuzenkwartier hoger. Het parkeerbeleid is per wijk, er kan niet gedifferentieerd worden per straat.

Op de vraag waarom we andere tijden hebben in vergelijking met andere wijken is het antwoord dat hier in de buurt vrijwel alle wijken hetzelfde regime hebben. Dat het Havenkwartier iets anders behandeld wordt is een politiek besluit.

Bij het parkeren mogen twee wielen op de stoep ivm de smalle doorgang, maar niet zodanig dat de helft of meer van de auto op de stoep staat.

Het wijkoverleg heeft gezegd niet tegen te zijn, mits het tegelijk in alle omliggende wijken eveneens wordt ingevoerd. De bewoners zijn niet individueel geconsulteerd. In diverse wijkvergaderingen is het onderwerp aan bod geweest en is een peiling gehouden.

Het wijkoverleg is, in tegenstelling tot gemeentelijke toezeggingen, niet geconsulteerd over tijden, tarieven en aantal bezoekersuren. Daarover zijn we ontstemd en is een brief aan de wethouder gestuurd. Die zal op de website worden geplaatst.

Er komen parkeergarages bij, één op het noordelijk havenhoofd en één bij het Zuiderstrand theater.

Handhaving start per 30 november en vindt plaats in een combi van rondlopende/scooterende handhavers en scanautos. Er is geen gedoogperiode. De landelijke wetgeving wordt meteen toegepast.

Moet je voor caravan betaald parkeren? U mag 3 dagen op de straat parkeren, gedurende die tijd hoeft u niet te betalen. Voor een camper echter wel!

Kan mijn gehandicapte vader nog parkeren zonder te betalen? Met een Europese gehandicaptenkaart mag hij op de stoep parkeren.

Voordracht wijkoverleg nieuwe bestuursleden

De voordrachten van de kandidaten voor voorzitter (Marjolein de Jong) en voor penningmeester (Margot Houtaar) zijn, onder applaus, akkoord.

Jaarplan 2018

Het jaarplan 2018 van het wijkoverleg wordt vastgesteld.

Mededelingen portefeuilles

Welzijn: het buurtpreventieteam start met Whatsapp-groepen per straat voor het vergroten van de buurtveiligheid. Met webadres Www.Bpts.nl is een nieuwe website voor buurtpreventieteam in het Statenkwartier gelanceerd. Het BPT zoekt hondenbezitters die mee willen doen, graag melden bij Jolanda Letterie (wijkoverleg@statenkwartier.net).

Verkeer en Ruimtelijke Ordening: Maarten Ruijters heeft een humoristische tekening gemaakt van het winkelgebied in onze wijk. Het herontwerp van de Fred en de Willem de Zwijgerlaan loopt, uitvoering is gepland van 2019-2021. Onze punten: meer veiligheid voor alle weggebruikers, vrije gemarkeerde loper voor “flaneren” in plaats van “laveren” en de tram zsm uit de Fred en rechtdoor via de Statenlaan naar de Westduinweg. Alternatief voor Ov naar het Norfolkterrein is eventueel een elektrische bus. Daar wordt binnenkort mee begonnen als experiment.

Het tramspoor van lijn 1 naar Scheveningen wordt vervangen. De gemeente volgt bij de reconstructie het meerderheidsstandpunt van de overleggroep.

Op de Eisenhowerlaan blijft verkeersveiligheid een punt. De gemeente gaat de putdeksels egaliseren, snelheidsremmende drempels aanleggen en de kruising met de Prins Mauritslaan veiliger maken. Planning: voorjaar 2018. Ingrijpender verbetering blijft nodig, maar voor de korte termijn is dit het maximaal haalbare, gezien ook het aanwezige tramspoor.

Voor bouwinitiatieven komt het voortouw bij bewoners. Leden van de werkgroep VRO van het wijkoverleg assisteren eventueel op verzoek. De website geeft uitvoerige informatie over hoe u geïnformeerd kunt blijven over bouwinitiatieven in uw directe omgeving en hoe te handelen ingeval van een ongewenst bouwplan.

Rondvraag

Waarom komt er niet meer ruimte voor fietsers op het eerste deel van de Fred, het woongebied? Dat hebben de betreffende bewoners tegengehouden, zo blijkt.

Er is veel sluipverkeer via de Doornstraat. Er komt tezijnertijd een rotonde bij de kruising Duinweg/Scheveningseweg, zo is althans de gemeentelijke planning.

Abonneer u op berichten op uw buurt via Overheid.nl. Dan komen er, na instelling van pushberichten, automatisch meldingen naar u toe mbt bouwontwikkelingen. Zie daarvoor onze website.

Sluiting

Met de overhandiging van bloemen onder luid applaus door de secretaris aan voorzitter Koen Baart en penningmeester Jorien Jansen, die hun laatste wijkvergadering in die hoedanigheid bijwoonden, wordt de vergadering tegen tienen gesloten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.