Conceptverslag wijkvergadering 18 april jl. nu online

Voor wie er niet bij kon zijn, of voor wie het allemaal nog eens rustig wil teruglezen: onderstaand het conceptverslag van onze wijkvergadering van woensdag 18 april jl..

Volle bak bij de wijkvergadering

Op woensdagavond 18 april 2018 is het voor het eerst sinds lange tijd prachtig weer. Iedereen geniet en we houden ons hart vast, wie komt er naar de wijkvergadering? Bij aanvang constateren we dat het aangekondigde onderwerp -hoe gaan we van aardgas af in onze wijk- kennelijk boeit. Er is een heel grote opkomst en er volgt een levendig gesprek over het onderwerp.

Warmte Initiatief Statenkwartier Den Haag (WISH)

Tom Egyedi, een van de projectleiders, BES-bestuurslid en wijkbewoner, neemt ons mee in de aanleiding en het plan. Hij vertelt dat onze stad, mede in het kader van het Parijsakkoord ter minimalisatie van de verdere opwarming van de aarde, van aardgas af wil. Uiterlijk in 2040. In Den Haag komt er per wijk een plan.

Het voorstel WISH is niet alleen onderzoek, maar ook een voorbereiding op vervolgactie.

Er zijn grofweg drie scenario’ s aan te geven:

 1. We gaat het allemaal individueel oplossen per woning;
 2. We doen niets en wachten tot de gemeente komt met een voorstel of aanbod;
 3. We nemen als wijk zelf het initiatief tot onderzoek en gaan indien wenselijk ook zelf de oplossing (laten) realiseren, bijvoorbeeld met een coöperatie. Van ons, voor ons, door ons. Dat kan financieel aantrekkelijker zijn dan een oplossing die voor ons wordt uitgedacht, of als we het allemaal individueel doen.

We gaan nu voor scenario c. We moeten nog heel veel uitzoeken. Wat past het best als oplossing bij onze wijk. Houden we hoge(re) temperatuur warmte nodig of kunnen we op termijn volstaan met lage(re) temperatuur? Welke warmtebron gaan we gebruiken, wat is haalbaar en betaalbaar? Het is nog niet bekend wat ‘de gouden oplossing is’. Conclusie van het onderzoek kan ook zijn dat we weer terugvallen op optie a of b. We gaan het zien.

Wat kunnen we ondertussen als bewoners doen, voordat helder is welke oplossing er in onze wijk komt?

Het isoleren van dak (gelijktijdig met vervanging) en vloer, enkel glas vervangen door isolatieglas, zonnepanelen plaatsen, dat zijn allemaal maatregelen die lonen. En als je gaat verbouwen, neem dan meteen de isolatiemaatregelen mee!

Je kunt voor €20 per jaar lid worden van de vereniging Buurtenergie Statenkwartier (https://www.statenkwartier.net/de-wijk/buurtenergie/inschrijven-bes/). BES adviseert leden gratis over de verduurzamingsmaatregelen https://www.statenkwartier.net/category/buurtenergie-statenkwartier/).

Wil jij je inzetten voor dit project?

Om het WISH project te laten slagen zijn straatambassadeurs nodig, per straat 2 ambassadeurs. Hun taak is buren informeren, enthousiasmeren, samen zorgen dat we als wijk aardgasloos worden. Meld je aan als energieambassadeur bij info@buurtenergiestatenkwartier.nl

Vragen en eerste antwoorden

 • Zijn er voorbeelden van een dergelijk aanpak elders?
  • Soms is er door een buurt een bestaand warmtenet overgekocht, maar er is nog geen voorbeeld van helemaal zelf opzetten. Wel zijn er al veel coöperaties, in onze wijk zelfs twee, voor zon (Museon en World Forum).
 • Helemaal elektrische cv ketels, waarom hoor ik daar niets over?
  • Ze zijn goedkoper dan een warmtepomp, maar ze zijn niet toereikend voor ook douchen en alleen geschikt voor kleine woningen. Bovendien gebruiken ze erg veel elektriciteit.
 • Is dit niet een taak voor de gemeente?
  • Het zou kunnen dat het onderzoek uitwijst dat dit inderdaad de beste oplossing is, daar gaan we achter komen.
 • Wat te doen als je cv-ketel nu kapot gaat?
  • We weten nu nog niet welke kant het opgaat, dus voorlopig gewoon vervangen. Kijk of een hybride warmtepomp een oplossing is. Als je geld hebt, ga voor een full warmtepomp. Of een combinatie met wat infraroodpanelen. Hoeveel comfort wilt u, dat bepaalt het.
 • Hoe lang duurt de onderzoeksfase?
  • De duur is ruim een jaar.
 • Je gebruikt meer elektriciteit met een warmtepomp, is dat wel duurzaam?
  • Je gebruikt geen of veel minder gas en meer kWh. Het mooiste is als je zelf je elektriciteit kunt opwekken, maar de ingekochte elektriciteit wordt ook steeds meer verduurzaamd.
 • Stel dat onze warmte van een geothermiebron gaat komen, hoe lang duurt het om die te boren?
  • Dat duurt ca. 4 jaar van eerste aanvraag tot operationeel zijn.
 • Zijn er voorbeelden van aardwarmtepompen in de wijk?
  • Er is een aantal woningen met een hybride warmtepomp, er is er tenminste één in onze wijk met een volledige warmtepomp, zonder aardgas back up.
 • Wellicht is het voor onze wijk slimmer om naar collectieve warmte-koude opslag te gaan dan allemaal individuele oplossingen?
  • Ook dat wordt uitgezocht.
 • Hoeveelheid CO2-besparing is haalbaar?
  • We gaan het gebruik van aardgas en bijbehorende CO2-uitstoot in het project in kaart brengen en we stimuleren de zelf opgewekte duurzame elektriciteit. Met isolatie kun je sowieso de vraag terugdringen.

Na de inspirerende presentatie en levendige interactie bedankt de voorzitter Tom Egyedi en meldt dat hij verwacht dat het onderwerp nog veel terug zal komen in deze vergaderingen.

Nieuw bestuurslid Communicatie

Op voordracht van het wijkbestuur wordt Nuweira van Goens Youskine bekrachtigd door de wijkvergadering als nieuw bestuurslid. Ze stelt zich kort voor: is opgegroeid in de wijk en heeft een achtergrond als journaliste, met het midden oosten als specialiteit.

Daarna volgt het afscheid van Marion Petit. Zij heeft 6 jaar lang met veel overgave voor het wijkbestuur gewerkt als portefeuillehoudster communicatie. Enkele “wapenfeiten”: het blad de Statenkoerier heeft ze van de grond af aan opnieuw opgebouwd, de website is vernieuwd en het wijkinfobord is nu een niet te missen eyecatcher voor het winkelend publiek. Veel dank aan Marion. Onder luid applaus overhandigt de voorzitter bloemen.

Décharge jaarstukken 2017

De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor. De vergadering gaat akkoord met het verlenen van décharge aan het wijkbestuur voor de jaarstukken van het Wijkoverleg en de Vrienden van het Statenkwartier.

Medelingen portefeuilles

 • Er zijn in de wijk inmiddels Whatsapp groepen voor een aantal straten, om de veiligheid te verhogen. Wilt u meedoen, kijk op bpts.nl en meld u aan.
 • De winkeliersvereniging van de Fred wil met het Halloweenfeest uitpakken. Als er wijkbewoners zijn die hier een actieve bijdrage aan willen verlenen, kunnen ze zich melden via wijkoverleg@statenkwartier.net
 • Op 7 april heeft het Wijkoverleg met Duurzaam Den Haag Operatie Steenbreek gedaan. Tussen 300 en 400 tegels zijn opgehaald en ingeruild voor een plantje.
 • Zijn er nog vrijwilligers die ideeën hebben en/of willen meehelpen om onze wijk groener te maken, graag melden via wijkoverleg@statenkwartier.net
 • Het betaald parkeren wordt eind 2018 geëvalueerd.
 • De renovatie van de Frederik Hendriklaan/Aert van der Goesstraat etc. zit in een impasse. Er zijn verschillen qua ideeën tussen partijen met betrekking tot de detaillering van de plannen. Vertraging lijkt onvermijdelijk.

 

Rondvraag

 • Als de Frederik Hendriklaan opengaat voor herinirchting, was het dan niet een plan om warmteleidingen meteen meenemen?
  • Dat was wat prematuur, maar er liggen straks klinkers, dan kan de Fred makkelijker open dan als er asfalt ligt. Maar als de vertraging lang aanhoudt, wordt het wellicht ingehaald door een besluit en is het misschien alsnog zinvol.
 • Het Prins Mauritsplein is versteend, kinderen kunnen niet meer spelen, zo vindt een wijkbewoner.
  • Het plan is gemaakt met de omwonenden, de overlast was te groot.
 • De Fred moet geen tweedeling krijgen door te wachten op de nieuwe tramstellen (minimaal 2024) en dan pas het noordelijk deel te haan herinrichten..
 • Wordt de Statenkoerier ook in Geuzenkwartier bezorgd?
  • Er is een bijzondere begrenzing, de ene helft hoort wel bij onze wijk en krijgt ons blad, de andere helft hoort bij het Havenkwartier en krijg een eigen blad.
 • Hoe communiceren we eigenlijk met elkaar in de wijk?
  • Er is een Statenkoerier, website, facebook-account en als u uw e-mailadres op statenkwartier.net opgeeft, kunt u de digitale nieuwsbrief ontvangen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35u, waarna er tijd is voor een nazit met een drankje.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.