Archief
Categorieën

Bestuursberichten

Wijkvergadering en Walking Dinner gaan niet door op de geplande datum!

Op woensdag 8 april staat de wijkvergadering van het Statenkwartier gepland.

Echter, vanwege de maatregelen in het kader van de Corona crisis kan deze vergadering geen doorgang vinden.

Hetzelfde geldt voor het Walking Dinner van 27 maart as. Dit is verplaatst naar 26 september 2020.

De wijkvergadering wordt 2 keer per jaar gehouden. Wij hebben als bestuur besloten om deze vergadering niet uit te stellen, maar te laten vervallen. De volgende vergadering staat gepland voor woensdag 11 november 2020.

Wanneer iemand vragen heeft kunnen jullie contract opnemen met het wijkoverleg via: info@statenkwartier.net

Tips voor onze wijkbewoners nav het Coronavirus

Beste wijkbewoner,

De berichten van de laatste tijd waren al verontrustend. Maar de impact van het Coronavirus is inmiddels zo groot geworden, dat het iedereen – direct of indirect – hard raakt. Het aantal positief geteste patiënten stijgt iedere dag, vele mensen blijven noodgedwongen thuis of werken vanuit huis, de schappen in de winkels zijn nagenoeg leeg, en nu zijn ook de scholen en horeca in het slot gevallen. Andere mensen leveren een uiterste inspanning om vitale onderdelen van de maatschappij overeind te houden. Dit zijn ongekende tijden.

Lees verder

Winnende plannen “Statenkwartier Begroot” bekend

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om het Statenkwartier mooier, socialer, sportiever en groener te maken. In september 2019 hebben bewoners en ondernemers daarvoor 35 plannen ingediend. Er waren 15 haalbare plannen. Bewoners konden tot en met vrijdag 13 december 2019 stemmen op hun favoriete plan.

Lees verder

Lampionnenoptocht 2019: een verslag

Sinds de viering van het 100 jarige bestaan van het Statenkwartier in 2015  is de jaarlijkse lampionnenoptocht tijdens het feest van Sint Maarten op 11 november een vaste traditie.
Ondanks de regenachtige dag met hevige buien hadden zich er toch nog zo’n 100 kinderen met hun ouders/begeleiders verzameld bij het startpunt op het Prins Mauritsplein.

Lees verder

Vacature bestuurslid portefeuille Welzijn

Omdat het huidige bestuurslid Welzijn van het Wijkoverleg Statenkwartier de wettelijke termijnen heeft gediend is er binnen het Wijkoverleg Statenkwartier een vacature bestuurslid Welzijn. Via deze website roepen wij alle belangstellenden op voor een kennismakingsgesprek met deze bijzondere functie. Waarbij wij graag tevens uw interesse noteren!

Lees verder

Positief advies inzake bezwaar omgevingsvergunning Mupi Prins Mauritsplein

U bent er vast wel van op de hoogte: de Mupi’s in onze wijk.

Al weer wat maanden geleden hebben heel wat wijkbewoners bezwaar aangetekend tegen de Mupi op de kruising Prins Mauritsplein/Frederik Hendriklaan. Het goede nieuws is dat er een positief advies is gegeven door de adviescommissie bezwaarschriften, oftewel: haal dat ding daar maar weg of verplaats deze in ieder geval.

Let wel: dit is enkel een advies aan het College. Dat betekent dat het College dit advies naast zich neer kan leggen. Kortom: de adviescommissie heeft de bezwaren gehonoreerd, maar het College kan nog anders beslissen. En zoals u weet heeft de gemeente een enorm contract gesloten van ca 8 miljoen euro’s mbt deze Mupi’s, nb zonder tussenkomst van College of gemeenteraad. En daar zit (uiteraard) een enorme boeteclausule in…..In Amsterdam is het anders gegaan, en is het van tafel gegaan, ondanks de financiële gevolgen.

Lees verder

“afsluitende” bijeenkomst restafvalcontainers op 24 september as

Diverse deelnemers aan de gemeentelijke raadpleging in onze wijk betreffende de locatie voor restafvalcontainers hebben recentelijk een uitnodiging gekregen voor een “afsluitende bijeenkomst” op 24 september, teneinde daar kennis te nemen van de keuzes die de gemeente vooralsnog heeft gemaakt. “Vooralsnog” is hier een wezenlijke toevoeging, immers: de gemeente heeft toegezegd dat er een uitgebreide inspraak/raadpleging zou worden georganiseerd in september 2019 over de gekozen locaties.

Lees verder

Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier