Afwijzing bouwaanvraag Statenplein 2 sterkt Wijkoverleg in vasthouden gekozen koers

Op 25 oktober jl heeft de gemeente Den Haag gemeld dat de bouwaanvraag Statenplein 2 is afgewezen. Letterlijk heet het dat de beschikking voor “het veranderen en vergroten van het kantoor Statenplein 2 door het plaatsen van een dakopbouw, alsmede het splitsen van het kantoor door het wijzigen van de functie van de dakopbouw tot woning” is geweigerd. Ook voor het wijkoverleg een duidelijk signaal dat de karakteristiek van de wijk niet aangetast mag worden.

Bezwaar tegen bouwplan Prins Maub821041397z-1_20151218193448_000gg2mf8k9-2ritslaan 69-75

In lijn hiermee heeft het Wijkoverleg Statenkwartier nu bezwaar gemaakt tegen de verbouwplannen voor de panden Prins Mauritslaan 69 – 75, in het bijzonder de verleende omgevingsvergunning op 19 augustus jl..

Op hoofdlijnen richten de bezwaren zich op vier punten:

 1. Met betrekking tot het bestemmingsplan Statenkwartier: het niet voldoen aan de bepalingen in dit plan zoals recent (2016) vastgesteld door de Gemeenteraad
 2. Met betrekking tot de aanwijzing als Beschermd Stadsgezicht: het niet voldoen van het bouwplan aan het vereiste van overeenstemming met deze aanwijzing
 3. Parkeerdruk in de wijk: (nog) verdere toename van de parkeerdruk vanwege het realiseren van een veelvoud aan appartementen in deze vier panden
 4. Veiligstellen aanbod grote woningen: niet voldoen aan de uitspraak van de Gemeenteraad dat er voldoende grote woningen in de stad aanwezig moeten zijn.

Bij een eerste bestudering van het bouwplan springt in ieder geval een tweetal zaken direct in het oog:

 • er is sprake van een zeer forse dakopbouw, in feite een complete extra bouwlaag. Deze bouwlaag tast het aanzicht van de karakteristieke bebouwing fors aan. De uitbreiding is van meerdere kanten zichtbaar en in disharmonie met de architectuur van het pand en de omgeving. Er wordt hiervoor vrijwel ongelimiteerd gebruik gemaakt van alle afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Dit staaks haaks op het beoogde conserverende karakter van het bestemmingsplan, teneinde de bijzondere karakteristiek van de bebouwing en de wijk als geheel te handhaven.
 • de met het bouwplan gepaard gaande woningsplitsing resulteert in een enorme toename van de parkeerdruk. Juist de parkeerdruk is voor het Wijkoverleg Statenkwartier aanleiding geweest alle cijfers mbt parkeertellingen bij de gemeente op te vragen via een WOB-verzoek. Tot op heden heeft de gemeente echter geen gevolg gegeven aan dit verzoek. Reden temeer om thans bezwaar te maken tegen de te verwachten toename van de parkeerdruk vanwege dit bouwplan.

Tot zover een beknopte weergave van onze belangrijkste bezwaren tav dit bouwplan. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

raadVoor het Wijkoverleg Statenkwartier is de wijze waarop de gemeente inhoudelijk reageert op ons bezwaarschrift de testcase of men de bedoeling van dit conserverende bestemmingsplan ook daadwerkelijk onderschrijft. Eerder deelden zowel wethouder Revis als de gemeenteraad immers de uitspraak van het Wijkoverleg, dat het bestemmingsplan vooral ten doel heeft het unieke karakter van het Statenkwartier te beschermen.

 

2 antwoorden
 1. Maarten Ruijters zegt:

  Ik juich dit initiatief van het Wijkoverleg ten zeerste toe.

  Ten gevolge desastreuze ontwikkelingen zoals het nieuwe bestemmingsplan en de zogenaamde kruimelregeling dreigt onze mooie wijk nu ten prooi te vallen aan ongebreidelde bouwdrift van particulieren en huisjesmelkers.
  Laat de foeilelijke dakopbouwen die op Frankenslag 122A en 114A zijn verschenen een waarschuwing zijn welke kant we vooral NIET uit moeten willen.
  Er zijn nu tenminste 8 omgevingsvergunningen in aanvraag voor een dakopbouw in de wijk; oplettendheid is dus geboden!
  Ondergetekende heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen de dakopbouwplannen voor Willem de Zwijgerlaan 75C en Van Slingelandtstraat 181.
  Ons cultureel erfgoed dient voor nu én komende generaties behouden te blijven!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.