Advies ov-verbinding Norfolk-terrein: trek nu eerst tramlijn 17 door

Donderdag 17 maart jl. is het definitieve eindrapport van de Adviesgroep aan wethouder Tom de Bruijn overhandigd. De wethouder heeft aangegeven nog vóór de zomer met een voorstel aan de gemeenteraad te komen.

Aanbieding rapport aan wethouder Tom de Bruijn

Aanbieding rapport aan wethouder Tom de Bruijn

De Adviesgroep besloot in haar eindrapport op 17 februari jl. tot een eenduidig standpunt ten gunste van een tracéverloop via de Westduinweg. Twee vertegenwoordigers van de Adviesgroep konden zich niet achter dit voorstel scharen: de Bewonersorganisatie Havenkwartier (BOH) Scheveningen en de Belangenvereniging Schevenings Havengebied (BSH). Zij hebben in een kort eigen statement hun minderheidsstandpunt toegelicht. Een voorstel van BOH om de wethouder te adviseren twee tracés naast elkaar te onderzoeken (Westduinweg én Willem de Zwijgerlaan), werd door een grote meerderheid van de Adviesgroep verworpen.

In haar eindrapport pleit de Adviesgroep ook voor een verkeersveilige herinrichting van het kruispunt Statenlaan/Westduinweg en voor het doortrekken van lijn 15, waardoor een snelle en rechtstreekse tramverbinding ontstaat vanuit de regio en de binnenstad/CS naar het World Forum, het Statenkwartier, de Haven en het Zuiderstrand. Door extra P+R-voorzieningen nabij de A4 en de A12 te ontwikkelen ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor bezoekers van evenementen en tijdens piekdagen om hun auto buiten de stad te parkeren.

Aanleiding

In de periode 2016 – 2022 worden in Scheveningen-Haven 700 woningen, 75.000 m2 kantoren, bedrijven en winkels ontwikkeld. Daarmee zal het aantal inwoners, werknemers en bezoekers aan Scheveningen-Haven flink groeien. Het zwaartepunt van deze ontwikkelingen ligt op het Norfolkterrein en op het Noordelijke Havenhoofd. Vanwege deze verdichting heeft het Haagse college van B&W eerder besloten dit gedeelte aan te willen sluiten op het bestaande HTM-net. Een busverbinding is niet efficiënt. Een bus beschikt niet over een filevrije route via vrije banen en is gevaarlijker voor fietsers. De tram is schoner, sneller en betrouwbaarder, rolstoel- en rollatorvriendelijk, heeft een hoger comfort en is attractiever voor keuzereizigers. Bovendien kan een trambaan groen worden ingepast. Daarom geeft de gemeente voorkeur aan een hoogwaardige tramverbinding van RandstadRail-kwaliteit die kan concurreren met de auto qua reistijd en kwaliteit. Hiervoor is € 36 miljoen beschikbaar uit een investeringsfonds dat in 2013 is opgericht na de verkoop van 49% van de HTM-aandelen aan de NS.

Adviesgroep

Wethouder Tom de Bruijn wil nadrukkelijk bewoners- en belangenorganisaties betrekken bij de tracékeuze. Daarom is gekozen voor het instellen van een Adviesgroep om hem over de keuze te adviseren. De Adviesgroep met een onafhankelijk voorzitter bestond uit vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit de aanliggende wijken Duindorp, Havenkwartier, Scheveningen-Dorp en Statenkwartier, een vertegenwoordiger namens de bewoners van de Kranenburgweg, ondernemersvereniging BSH en woningbouwvereniging Arcade, aangevuld met de AVN, de Fietsersbond, OVHA, Rover en de Vrienden van Den Haag.

De Adviesgroep, bijgestaan door deskundigen van de gemeente, de HTM en van advies- en ingenieursbureaus, werd op 24 juni 2015 geïnstalleerd. Wethouder Tom de Bruijn heeft toegezegd dat hij een eensluidend advies in beginsel zal overnemen. De gemeente kan alleen afwijken van het advies als daar zwaarwegende argumenten voor zijn. De gemeente moet in dat geval gefundeerd haar afwegingen en besluit toelichten.

In de Adviesgroep werd het wijkoverleg Statenkwartier vertegenwoordigd door Martin Fikke, bestuurslid van het wijkoverleg en portefeuillehouder verkeer en ruimtelijke ordening. René Frenken vertegenwoordigde de bewonersbelangen van de Kranenburgweg. Fikke vroeg via deze website Statenkwartier.net aan wijkbewoners om input, zodat hij met kennis, contacten en meningen gesteund zou zijn in het Adviesgroepoverleg. Dat leidde tot een klankbordgroep die maandelijks bijeenkwam en waarin Fikke en Frenken met ca. 15 wijkbewoners actief informatie uitwisselden.

Via bijgaande link kunt u het eindrapport van de Adviesgroep downloaden:

http://we.tl/qc3V0cQ8oR

Zie verder ook het recente nummer van de Statenkoerier, jrg. 37, nr. 1, maart 2016.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.