Vertraging ondergrondse containers, wel extra bakken voor plastic

In april 2019 is de gemeente Den Haag gestart met een project om de wijk Statenkwartier te voorzien van ondergrondse restafvalcontainers – de zogenaamde ORACS. Veel wijken in de stad hebben dat al. Nieuw in de aanpak was dat men in het Statenkwartier voor het eerst in samenspraak met bewoners een voorontwerp wilde maken. Over deze nieuwe vorm van participatie is in februari 2019 afstemming gezocht met het Wijkoverleg, die kenbaar maakte een dergelijke aanpak te steunen, omdat de introductie van ORACS in een historisch gegroeide wijk een zorgvuldige inpassing vereist in samenspraak met wijkbewoners.

In de periode april – juli 2019 werden een drietal bijeenkomsten per deelgebied georganiseerd. In totaal hebben 120 wijkbewoners meegedaan aan deze bijeenkomsten en hun ideeën kenbaar gemaakt over de mogelijke locaties voor ORACS, rekening houdend met zaken als spreiding, loopafstand, nabijheid van bomen en leidingen enz. Vervolgens heeft de gemeente een ontwerp gemaakt en is de formele inspraakprocedure gestart. Die leverde 104 reacties op (“zienswijzen”). Opvallend was dat 102 zienswijzen werden ingebracht door wijkbewoners die niet deelgenomen hadden aan het voorontwerp.  De gemeentelijke projectorganisatie heeft 22 wijzigingen vanuit de formele inspraak overgenomen. De overige zienswijzen zijn beantwoord. Uiteindelijk is in juli 2020 het definitieve ontwerp voorgelegd en door het college van B&W vastgesteld. Een tiental wijkbewoners was het niet eens met het definitieve plan en tekent beroep aan bij de Raad van State. Een dergelijke beroepsprocedure kan enige maanden in beslag nemen. Mocht de wijkbewoner bij de Raad van State in het gelijk worden gesteld, dan zal (achteraf) de plaatsing van de betreffende ORAC(S) alsnog worden aangepast.

Op basis van het formele besluit van juli worden nu aannemers gezocht voor de plaatsing van de 130 restafvalcontainers in het Statenkwartier. De werkzaamheden zullen in twee fasen worden uitgevoerd in het 1ekwartaal van 2021. Als eerste fase zal het gedeelte tussen de Pres. Kennedylaan en de Statenlaan worden aangepakt. Daarna volgt het gedeelte tussen Statenlaan en de Scheveningseweg. Tijdens de inspraak zijn ook andere zaken aan de orde gesteld, zoals het gebrek aan inzamelpunten voor plasticafval, problemen op inzamelpunten (o.a. de Pr. Mauritslaan) door overvolle afvalbakken etc. De gemeente heeft tijdens een gesprek met het Wijkoverleg de problemen onderkend en de toezegging gedaan, met concrete oplossingen te komen, onder andere een tweede inzamelpunt op de Prins Mauritslaan richting Doornstraat.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.