Klik hier voor

Archief

Categorieën

Positief advies inzake omgevingsvergunning Mupi Prins Mauritsplein

U bent er vast wel van op de hoogte: de Mupi’s in onze wijk.

Al weer wat maanden geleden hebben heel wat wijkbewoners bezwaar aangetekend tegen de Mupi op de kruising Prins Mauritsplein/Frederik Hendriklaan. Het goede nieuws is dat er een positief advies is gegeven door de adviescommissie bezwaarschriften, oftewel: haal dat ding daar maar weg of verplaats deze in ieder geval.

Let wel: dit is enkel een advies aan het College. Dat betekent dat het College dit advies naast zich neer kan leggen. Kortom: de adviescommissie heeft de bezwaren gehonoreerd, maar het College kan nog anders beslissen. En zoals u weet heeft de gemeente een enorm contract gesloten van ca 8 miljoen euro’s mbt deze Mupi’s, nb zonder tussenkomst van College of gemeenteraad. En daar zit (uiteraard) een enorme boeteclausule in…..In Amsterdam is het anders gegaan, en is het van tafel gegaan, ondanks de financiële gevolgen.

Lees verder

“afsluitende” bijeenkomst restafvalcontainers op 24 september as

Diverse deelnemers aan de gemeentelijke raadpleging in onze wijk betreffende de locatie voor restafvalcontainers hebben recentelijk een uitnodiging gekregen voor een “afsluitende bijeenkomst” op 24 september, teneinde daar kennis te nemen van de keuzes die de gemeente vooralsnog heeft gemaakt. “Vooralsnog” is hier een wezenlijke toevoeging, immers: de gemeente heeft toegezegd dat er een uitgebreide inspraak/raadpleging zou worden georganiseerd in september 2019 over de gekozen locaties.

Lees verder

Jaarlijkse wijkborrel: vrijdag 27 september Maris College 17.00 uur

Het is en blijft een traditie: op vrijdag 27 september nodigt het Wijkoverleg Statenkwartier alle wijkbewoners uit voor de jaarlijkse borrel. Deze is van 17.00 uur – 19.00 uur in het Maris College (ingang Van Slingerlandstraat). Wij hopen elkaar daar uiteraard wederom te zien én te spreken. Een mooie gelegenheid om nieuwe contacten op te doen of terug te blikken op de wijkgebeurtenissen van het afgelopen jaar!

Lees verder

Actualisatie werkzaamheden Fred week 37 en 38

De werkzaamheden vorderen snel. Het werk aan dit deel van de Fred zal gereed zijn in de eerste week van oktober! Complimenten aan de aannemer en zijn mensen.

De feestelijke opening zal, aldus de gemeente, gebeuren door de verantwoordelijk wethouder De Mos. Dat openingsfeest is er op woensdag 9 oktober 2019. Direct daaraan voorafgaand zullen op 7 oktober de kiosken verplaatst worden naar de voor deze units bestemde plek. En in week 38 worden de lantaarnpalen geplaatst. Voorts is er het plan om de (niet gebruikte) electrakast ter hoogte van Douglas weg te halen.

En hoe gaat het nu in de tussentijd? Uiteraard moet de aannemer ongehinderd kunnen werken. Daarvoor heeft hij onderstaande info gemaakt betreffende de werkzaamheden en de bereikbaarheid in de weken 37 en 38. En u begrijpt de tekening: rood is niet toegankelijk voor het autoverkeer, groen daarentegen wél.

Werkzaamheden winkelgebied Statenkwartier

Vrouw Houtebeen: een hoopvolle klimaatopera met (ook nu) vele wijkbewoners

Vrouw Houtebeen is een moderne odyssee waarin vrouwen een stem krijgen, losjes gebaseerd op de avonturen van de Scheveningse Cornelis Jol Houtebeen en zijn vrouw Aeltje Jansz en de viering, dit jaar, van honderd jaar Vrouwenkiesrecht. Een liefdesavontuur tegen een achtergrond van hedendaagse weersomstandigheden. Met muziek van Arthur Sullivan (van het bekende Engelse theatermakersduo Gilbert & Sullivan), live uitgevoerd door het Residentie Orkest. Heel veel vrijwilligers doen er aan mee, ook uit onze wijk Statenkwartier!

Lees verder

Kat uit onze wijk al wekenlang vermist…..HELP!

Een bericht van de eigenaresse van deze kat:

Graag de aandacht voor de vermissing van de kat Luna. Luna is een lapje, voornamelijk zwart en bruin, maar met drie witte sokjes en een wit snoetje. We hebben haar sinds 14 Augustus niet meer gezien, en mensen rond ons hebben ook niks van haar vernomen.

We houden er rekening mee dat ze misschien verder op avontuur is gegaan dan de tuinen van de buurt. We maken ons veel zorgen en we missen haar ontzettend erg. Ze luistert naar haar naam, maar kan schuw zijn. Doormiddel van nat voer of het tikken op een bakje is ze vaak wel te lokken. We houden hoop dat ze nog ergens rondwandelt. Alvast heel erg bedankt.

Groetjes, Inèz Meerema (0642051794) en email, maar een beller is sneller!: inezmeerema@gmail.com

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier