Nieuws in het Statenkwartier

Februari start aanleg ondergrondse restvalcontainer

Het heeft even geduurd, omdat juridische procedures meer tijd vergden en de aannemer vertraging had opgelopen in het Geuzenkwartier. Maar begin februari wordt dan toch een start gemaakt met de aanleg van ondergrondse restafval containers (ORAC’s) in het Statenkwartier. In totaal worden er 130 ondergrondse containers geplaatst. De operatie is in drie delen geknipt. Eerst […]

Over Statenlaan en Tramlijn 16

Op de wijkvergadering van 13 januari heeft bestuurslid van het wijkoverleg Statenkwartier Martin Fikke iets verteld over de laatste ontwikkelingen rond de transformatie die de Statenlaan staat te wachten. Het riool moet vervangen en de verkeerssituatie wordt aangepast om de leefbaarheid van de wijk te versterken. Ook komen er stevige aanpassingen om de komst van […]

Eerste wijkvergadering op 13 januari

Op woensdag 13 januari houdt het Wijkoverleg een online wijkvergadering voor de bewoners van het Statenkwartier. Op de agenda staan actuele zaken, zoals de stand van zaken om de verkeersoverlast op de Statenlaan aan te pakken, de onrust op het Frederik Hendrikplein, de verslagen van de buurtpreventieteams, en de resultaten van de enquête om de […]

Vrijwilligers gezocht voor paddentrek

De winterkou is vooralsnog in de lucht, maar ergens rond eind februari ontwaken de padden weer uit hun winterslaap, om massaal naar hun waterplas, vijver of sloot te trekken. Dat is in de stad met al dat verkeer uiteraard een hachelijke onderneming Daarom is de Dierenbescherming ook dit jaar weer op zoek naar vrijwilligers die […]

Floating Cities in vijver Museon

Ze dobberen er al een tijdje, dus wellicht heeft u het al gezien. De ‘Floating Cities’ in de vijver voor het Museon. Het is een kunstwerk van Carolien Adriaansche dat is opgebouwd uit plastic afval, zoals lege shampoo-en wasmiddelflessen maar ook kapotte emmers en wasmanden die langs de kant van de weg bij het grofvuil lagen. […]

Parkeren onder het Worldforum?

Beste Wijkbewoners, Begin november heeft Stadsdeelkantoor Scheveningen de bewoners van Duinoord en Statenkwartier per brief benaderd. De centrale vraag was of er bij bewoners in deze wijken interesse bestaat om gebruik te maken van de parkeergarage van het World Forum (WF) als alternatief voor het parkeren op straat in de wijk.Vooralsnog gaat het om een […]

rapport onderzoek Statenwarmte

Op welke wijze het Statenkwartier aankijkt tegen een CO2-neutrale toekomst is te lezen in het rapport over het onderzoek Statenwarmte. Het rapport laat zien wat de afgelopen twee jaren

Wees alert op inbrekers

Het buurtpreventieteam vraagt aandacht voor het volgende. Er komen meerdere meldingen uit de wijk over verdacht gedrag bij woningen. Daarbij kan gedacht worden aan propjes of papiertjes tussen de deur om er zo achter te komen of mensen wel of niet thuis zijn. Ook zijn er mensen gesignaleerd die bijzondere interesse hebben voor brievenbussen – […]

Aad Blokpoel-Lotsy overleden

Op 3 oktober jongstleden overleed op 92-jarige leeftijd mevrouw Aad Blokpoel-Lotsy. Zij was van 1994 tot 2002 voorzitter van het Wijkoverleg Statenkwartier. Op grond van haar bijzondere inzet en verdienste voor de wijk was zij sinds 2003 erevoorzitter. Al geruime tijd tobbend met een afnemende gezondheid is zij rustig ingeslapen. Als voorzitter van het Wijkoverleg […]

Nog even over de enquête

Beste Statenkwartierders, De afgelopen drie jaar is er onderzocht welke opvatting en enthousiasme er is in onze wijk om een alternatieve (in plaats van aardgas) vorm van energie voor het Statenkwartier te vinden en benoemen. Daar is door een enthousiaste groep onder leidng van Buurtenergie Statenkwartier (BES) jarenlang veel tijd en energie in gestoken. Dat […]