Archief
Categorieën

Wijkberichten

Meld u zich aan voor de zonnepanelen actie!

Voor de derde keer organiseert BES een inkoopactie voor zonnepanelen op eigen dak. Circa 25 bewoners hebben zich op de avond in het Maris-college al ingeschreven als belangstellende. Er zijn vier offertes ontvangen van bekende bedrijven, ook uit de buurt.

Lees verder

Tips voor onze wijkbewoners nav het Coronavirus

Beste wijkbewoner,

De berichten van de laatste tijd waren al verontrustend. Maar de impact van het Coronavirus is inmiddels zo groot geworden, dat het iedereen – direct of indirect – hard raakt. Het aantal positief geteste patiënten stijgt iedere dag, vele mensen blijven noodgedwongen thuis of werken vanuit huis, de schappen in de winkels zijn nagenoeg leeg, en nu zijn ook de scholen en horeca in het slot gevallen. Andere mensen leveren een uiterste inspanning om vitale onderdelen van de maatschappij overeind te houden. Dit zijn ongekende tijden.

Lees verder

Winnende plannen “Statenkwartier Begroot” bekend

Bron: gemeente Den Haag

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om het Statenkwartier mooier, socialer, sportiever en groener te maken. In september 2019 hebben bewoners en ondernemers daarvoor 35 plannen ingediend. Er waren 15 haalbare plannen. Bewoners konden tot en met vrijdag 13 december 2019 stemmen op hun favoriete plan.

Lees verder

Regels voor bouwkundig splitsen nader verklaard: ken uw rechten!

Bouwkundig splitsen is een continu aandachtspunt binnen de Wijkorganisatie. Het risico dat grote woningen worden opgesplitst is nadelig voor onze wijk: meer parkeerdruk, extra overlast vanwege de dichte bewoning en steeds meer dat grote gezinnen niet meer woonachtig kunnen zijn in ons Statenkwartier. Het initiatief om hiertegen in verzet te gaan ligt primair bij de belanghebbenden: de direct omwonenden.

Daarom hieronder het standpunt zoals verwoord door de gemeente Den Haag. Bewoners en andere belanghebbenden weten aldus dat ze een bezwaar kunnen aantekenen tegen het afgeven van een woningvormingsvergunnning en hoe daarbij te handelen. Kortom: lezen! Daarbij melden wij dat het goed is om te vermelden dat bezwaarmakers kunnen terugvallen op gemeentelijk beleid en daarmee kunnen voorkomen dat een woningvormingsvergunning wordt verleend, terwijl de gemeente al wel een omgevingsvergunning heeft verleend. Dat lijkt tegenstrijdig, daarom des te meer reden onderstaand artikel goed te lkezen en te bewaren

Lees verder

Kruising Frederik Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan nog niet gereed: meerdere redenen

De kruising is nog niet klaar. En dat heeft een goede reden. De riolering van de Frederik Hendriklaan is vernieuwd. En die is inmiddels aangesloten op de vernieuwde riolering onder de kruising. De riolering van de Willen de Zwijgerlaan wordt ook nog vernieuwd. En die moet ook aangesloten worden onder het zelfde plein. Het werkgebied kon afgelopen zomer niet verder worden uitgebreid om de aansluitingen verderop in de Willem de zwijgerlaan te leggen. Onder andere omdat er nog terrassen stonden op plekken waar die aansluiting gemaakt moesten worden. Daardoor zitten de aansluitingen op dit moment op de randen van de kruising.  Daarom is gekozen voor een tijdelijke verharding.

Lees verder

Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier