Stichting Vrienden van het Statenkwartier

Het Wijkoverleg Statenkwartier draait op vrijwilligers, die via commissies, werkgroepen, het eigen bestuur of anderszins, veel tijd steken in het behoud van het historische karakter en de leefbaarheid van onze wijk.
Het voor de activiteiten benodigde geld komt deels van de gemeente. Voor het overige is het wijkbestuur afhankelijk van donateurs. Zoals u weet wordt de gemeentelijke subsidie fors lager en hebben we daarom afscheid moeten nemen van de Sierkan en kunnen we de papieren Statenkoerier alleen uitbrengen met hulp van adverteerders.

Als wijkbewoner waardeert u de voorzieningen in het Statenkwartier, het leefklimaat en de plezierige woon- en werksfeer. Het karakter van onze wijk is uniek. Daarom is het meer dan de moeite waard om dat zo te houden.

Wilt u ook speelruimte voor uw kinderen, een prettige woonomgeving en up-to-date informatie over de wijk en haar activiteiten via nieuwsbrief en website? Steun de Stichting Vrienden van Het Statenkwartier in Den Haag en maak een donatie over naar gironummer NL85 INGB0000175903. Dat is het gironummer van de stichting. Met uw steun kunnen wij ons blijven inzetten voor uw belangen.