Stichting Vrienden van het Statenkwartier

Het Wijkoverleg Statenkwartier draait op vrijwilligers, die via commissies, werkgroepen, het eigen bestuur of anderszins, veel tijd steken in het behoud van het historische karakter en de leefbaarheid van onze wijk.
Het voor de activiteiten benodigde geld komt deels van de gemeente. Voor het overige is het wijkbestuur afhankelijk van donateurs.

Wil jij ook meer speelruimte voor uw kinderen, een prettige woonomgeving en up-to-date informatie over de wijk en haar activiteiten via nieuwsbrief en website? Steun dan de Stichting Vrienden van Het Statenkwartier in Den Haag en maak jouw donatie over naar gironummer NL85 INGB0000175903. Dat is het gironummer van de stichting. Met jouw steun kunnen wij ons blijvend inzetten voor een schitterende wijk.

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative