Stichting Couvéehuis Statenkwartier

Stichting Couvéehuis Statenkwartier is opgericht met als doel om voor de bewoners van het Statenkwartier naast de al bestaande activiteiten van Welzijn Scheveningen een passend aanbod te organiseren waardoor er meer bewoners van het Statenkwartier de weg naar Het Couvéehuis weten te vinden.
Onze stichting inventariseert daarom de behoeften en initiatieven van de bewoners van onze wijk. In samenwerking met het Wijkoverleg Statenkwartier en Welzijn Scheveningen gebruiken we deze input als basis voor het creëren van passende activiteiten die aansluiten bij de jaaragenda van Het Couvéehuis.
Zo organiseren we bijvoorbeeld elke eerste zondagmiddag van de maand een speciale activiteit (Couvée Matinee) in het Couvéehuis voor de bewoners van het Statenkwartier, zoals vastgelegd in ons jaarplan.

Bestuursleden

  • Koen Baart: voorzitter
  • Menno Horning: secretaris
  • Jolanda Letterie: penningmeester

De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit.

De Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft ook een RSINnummer 864037557.

De Stichting voert haar activiteiten geheel uit met vrijwilligers.

Communicatie

Stichting Couvéehuis Statenkwartier maakt gebruik van de nieuwsbrief en de website van het Wijkoverleg Statenkwartier (statenkwartier.net), waar een aparte knop is aangebracht voor informatie van de stichting. Voor elke activiteit is er een poster die op verschillende plaatsen in de wijk zichtbaar is: in het Couvéehuis,  op het informatiebord op de Statenlaan hoek Frederik Hendriklaan en bij andere belanghebbenden. Mailings naar de bij ons bekende mailadressen die toestemming aan de stichting hebben gegeven voor het gebruik ervan. De stichting beschikt thans over ruim 150 adressen en dit aantal groeit snel.

Contact

Je kunt ons bereiken via StichtingCouveehuisStatenkwartier@outlook.com

Documenten

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative