Informatiebronnen

Gemeentelijke stukken zijn meestal het startpunt van ontwikkelingen ruimtelijke ordening. Hieronder een overzicht van bronnen.

1. Gemeenteberichten: De gemeente neemt iedere dag besluiten over zaken in onze buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan af te geven vergunningen. In veel gevallen kun je hier bezwaar tegen maken. De aangekondigde én de genomen besluiten vind je op Over uw buurt

2. Welstands- en Monumentencommissie: De Welstands- en Monumentencommissie is een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte, en monumenten. Voor meer informatie klik hier

3. Gemeenteraad en Raadscommissies: vakcommissies, bijvoorbeeld commissies Ruimte en Leefomgeving behandelen de grote plannen. Agenda’s, verslagen en besluiten zijn hier terug te vinden.

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier | Webdesign LOL Media Design en Twiet Creative