Informatiebronnen

Gemeentelijke stukken zijn meestal het startpunt van ontwikkelingen ruimtelijke ordening. Hieronder een overzicht van bronnen.

1. Gemeenteberichten: wekelijkse publicatie in de Posthoorn. De tekst is ook te lezen op de website van de gemeente.

Hier vindt u:
Geplande vergaderingen van de Gemeenteraad en de Raadscommissies.
Overzichten van vergunningenaanvragen, gerangschikt per stadsdeel en op alfabetische volgorde adressen.
Inzage en inspraak gebiedsplannen.

Tip: raadpleeg de Gemeenteberichten regelmatig en als het voor u van toepassing is, ga de stukken inzien op het Stadsdeelkantoor Scheveningen (Scheveningseweg 303; tussen 8.15 en 14.00 uur).

2. Welstands- en Monumentencommissie: publiceert agenda’s en adviezen op eigen website. agenda’s en adviezen worden gepubliceerd op de eigen website. Voordat een bouwvergunning wordt verleend, toetst deze onafhankelijke adviescommissie het bouwplan aan de criteria  volgens de door de Gemeenteraad vastgestelde Welstandsnota. Deze staat ook op de website. U kunt bij deze commissie inspreken wanneer u vindt dat een bouwplan het aanzien van uw woonomgeving aantast. U meldt zich daarvoor telefonisch aan op nummer 070-353 43 66. Doe dit uiterlijk maandag vóór de wekelijkse woensdagvergadering.

3. Gemeenteraad en Raadscommissies: vakcommissies, bijvoorbeeld commissies Ruimte en Leefomgeving behandelen de grote plannen. Agenda’s, verslagen en besluiten zijn terug te vinden op de website van de gemeente. Iedereen kan bij deze vergaderingen inspreken. Meldt u zich van tevoren telefonisch aan bij de Griffie. Dat kan via de volgende nummers:
070-353 3131 voor de Gemeenteraad
070-353 2892
voor de Commissie Ruimte (ruimtelijke ordening)
070-353 2317 voor de Commissie Leefomgeving (verkeer en milieu).
4. Actuele bestuurlijk stukken: De gemeente publiceert op de website, wekelijks een lijst van meest recente bestuurlijke stukken. U kunt van daaruit doorklikken naar het totale zoeksysteem en ook naar de Gemeenteberichten of de wekelijkse besluitenlijst van het College van Burgemeester en Wethouders.
Vanaf de homepage kunt u doorklikken naar het onderdeel Gemeenteraad. Deze pagina geeft informatie over het functioneren van de raad en de raadscommissies. U kunt nog verder doorklikken naar Mijn Raad, waar u de vergaderingen zowel live als achteraf en als geheel of in delen kunt bekijken.