Buurtenergie Statenkwartier

Buurtenergie Statenkwartier (BES) heeft op dit moment de actie ‘zet de CV ketel op 70 graden’ lopen. Dit naast de reguliere bewonersbijeenkomsten drie maal per jaar, het wekelijks spreekuur, de straattafels en de ‘BESte buurman’ energie adviseurs.

Actie ‘Zet m op 70’ Zonder aardgas om onze woning te verwarmen zal er vermoedelijk water van lagere temperatuur door onze radiatoren stromen. De warmte komt dan niet uit een C.V.-ketel maar wordt via een warmtenet aangevoerd. Zijn onze woningen daarop voorbereid? Is het nog comfortabel in huis? Dat willen we onderzoeken! Doe mee en laat je ketel gratis op 70 graden. Dit kan door je hier in te schrijven. Meer leest u op deze pagina.

.

Onderzoek ‘Statenwarmte’ In het najaar van 2020 konden bewoners van het Statenkwartier zich uitspreken over één van de volgende scenario’s voor de energietransitie: Individuele oplossing, all electric met een warmtepomp; Collectieve oplossing, in de vorm van een warmtenet; Hernieuwbare gassen in het bestaande gasnet óf nu afwachten. Uit de meningspeiling bleek onvoldoende steun voor een van de alternatieve oplossingen. Het finale onderzoeksrapport en meer informatie is beschikbaar op de website van Statenwarmte.

Buurtenergie Statenkwartier logo Buurtenergie Statenkwartier (BES) is een vereniging, die voortkomt uit een privé-initiatief van een aantal bewoners van het Statenkwartier. Aanleiding is de wens van de gemeente Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Een van de manieren om dat te bereiken is het verminderen van de uitstoot van CO2. Grootste veroorzakers van de uitstoot zijn woonhuizen, kantoren en het verkeer. Buurtenergie Statenkwartier zet zich in om het Statenkwartier duurzamer te maken. Door te informeren over en te stimuleren tot het doen van maatregelen ter vermindering van het energieverbruik en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen. Buurtenergie Statenkwartier werkt hiervoor samen met het Wijkoverleg Statenkwartier en andere bewonersorganisaties, de overheid en particuliere initiatiefnemers.

Interesse? Meedoen? Heeft u ook belangstelling om de wijk meer duurzaam te maken, stuur dan een mail naar info@buurtenergiestatenkwartier.nl. Wij houden u dan op de hoogte van activiteiten en bijeenkomsten. Of nog beter, steun ons door lid te worden. Buurtenergie Statenkwartier organiseert regelmatig bewonersbijeenkomsten. Via de agenda en de nieuwsbrief worden de datums bekend gemaakt. Actueel nieuws vindt u ook op onze Facebookpagina.

Wekelijks spreekuur! Als je meer informatie wilt over BES, de acties of Statenwarmte … als je ondersteuning wilt bij het verduurzamen van je woning … als je je mening wilt geven … kom naar het wekelijkse spreekuur in Doppio Espresso, Frederik Hendriklaan 137. Iedere zaterdag van 09.00 – 12.00 uur, wij bieden u de koffie of thee aan!

Wat is BES? Wij zijn georganiseerd als vereniging. Opgericht in 2013, nu met meer dan honderd leden. Als u interesse hebt kunt u de statuten inzien. We zijn ANBI erkend zodat u belastingvrij kunt doneren. Jaarlijks presenteren we het jaarverslag, de resultatenrekening en de begroting in de algemene ledenvergadering (ALV). Actuele stukken zijn het jaarverslag 2020, de resultaten 2020, de balans 2020 en het jaarplan 2021 met de bijbehorende begroting 2021. Het bestuur wordt gevormd door Robert Sandbergen (voorzitter, a.i. penningmeester), Annelies van Ewijk (secretaris), Menno de Groot (lid, communicatie, onderzoek Statenwarmte) en Boudewijn de Blij (lid, actie zonnepanelen).

AVG Uiteraard houden we ons aan de privacy richtlijnen en gaan we zorgvuldig om met uw gegevens, zoals adres en energieverbruik. Zodra u interesse toont in BES of deelneemt aan een actie, gaan we er vanuit dat u toestemming geeft de nieuwsbrief te ontvangen en dat we uw gegevens aan de (commerciële) partij met wie we samenwerken mogen overhandigen om u van de gewenste specialistische informatie te voorzien.

DutchEnglish