Actie ‘Zet m op 70’

80% van het gasverbruik gaat op aan het verwarmen van een woning.  Traditioneel zijn de instellingen van een C.V.-ketel gericht op het comfort in de woning met een fabrieksinstelling van het water van 80 tot 90˚C. Zodat de woning snel warm wordt in een gure winter. Leidt wel tot onnodig gasverbruik. Met deze actie wordt nagegaan wat het effect is op het comfort in de slecht geïsoleerde woningen bij een lagere watertemperatuur.

 

Waarom deze actie? De woningen in het Statenkwartier gaan de komende decennia van het aardgas af ter reductie van het CO2-uitstoot. Waarschijnlijk worden de huizen in de toekomst verwarmd met water van een lagere temperatuur. Het is nog niet bekend wat de warmtebron is en de manier waarop de warmte aangevoerd wordt. In april 2020 heeft de gemeente Den Haag haar visie op schone energie gepresenteerd in het stedelijk energie plan (SEP).

Wat willen we bereiken? In een groot aantal woningen – we mikken op vijfhonderd (500!) – willen we onderzoeken wat het effect is op het comfort als de temperatuur van het verwarmingswater in de woningen 70˚C is.  Als het comfort minder is kan het wijzen op een gebrek aan isolatie. Dit stimuleert het doen van energiebesparende maatregelen in de woning. De energie adviseurs van BES helpen de bewoners door stapsgewijs maatregelen voor te stellen passend bij het unieke karakter van de vooroorlogse woningen.

Wat houdt de actie in? Na aanmelding vragen we u een aantal vragen te beantwoorden over de woning en de manier van verwarmen. Een energie adviseur bezoekt uw huis en zet gratis de C.V.-keteltemperatuur op  een lagere temperatuur. U kunt direct kiezen uit een aantal kleine energiebesparende maatregelen, bijvoorbeeld het inregelen van de thermostaat, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, of het plaatsen van een paar ledlampen. Deze actie is kosteloos dankzij subsidie van de gemeente.

Is uw woning toekomstvast? Voldoende geïsoleerd?  Het antwoord krijgt u door u aan te melden en mee te doen aan het onderzoek dat loopt vanaf april 2020, we zijn u dankbaar! Heeft u nog vragen, stuur BES een e-mail!