Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Geuzen- en Statenkwartier is vastgesteld op 27 augustus 1992. Motivatie destijds was “het ontbreken van een eigentijdse stedebouwkundige regeling die gewenste/ongewenste ontwikkelingen regelt”.

De grenzen van het bestemmingsplan zijn: Scheveningsweg-Eisenhowerlaan-Stadhouderslaan-Lubeckstraat-Conradkade-Houtrustweg-Westduinweg-Statenlaan-Doornstraat-Helmstraat.

Het bestemmingsplan onderscheidt drie delen met elk een eigen karakter:

  • Het Statenkwartier heeft een “unieke identiteit door ensemble” en een bijzondere architectuur. Een duidelijk Haagse sfeer die aansluit op de buurwijken richting centrum.
  • Het Geuzenkwartier is “eenvoudiger en minder open van opzet” en sluit aan op de kleinschaliger Scheveningse sfeer.
  • Duinoord wijkt af door na-oorlogse grootschalige kantoorbouw en flatblokken.

Belangrijkste functie van de wijk is wonen.

Bijna het gehele werkgebied van het wijkoverleg valt binnen deze grenzen. Belangrijke verschillen zijn:

Het wijkoverleg rekent World Forum (Eisenhowerlaan-Stadhouderslaan-Kennedylaan-Johan de Wittlaan) wel als werkgebied.

Het wijkoverleg rekent een deel van het Geuzenkwartier (de driehoek Willem de Zwijgerlaan-Westduinweg-Van Boetzelaerlaan) en het Duinoord (Stadhoudersplantsoen, Verhulstplein en hoogbouw Kennedyaan) niet tot zijn werkgebied. Daarvoor is de Bewonersorganisatie Havenkwartier respectievelijk het Bewonersoverleg Duinoord aan zet.