Archief
Categorieën

Nieuws Tramtracé

De komende jaren zal veel aan het tramnet in het gebied tussen de stations CS en HS en bij alle perrons en kruisingen gewerkt worden om de tracé’s geschikt te maken voor nieuw (breder) materieel, al dan niet in samenhang met andere werkzaamheden. Dat betekent dat allerlei omleidingen nodig zullen zijn. Die raken ook de tramlijnen 17 en 11 die voor onze wijk van belang zijn:

I.  Als gevolg van de werkzaamheden bij de Conradkade (vervanging kade/gereedmaken voor nieuwe trams) zal lijn 11 tot enig moment in 2014 op de route Scheveningen-Hollands Spoor omgeleid worden. Andersom rijdt de tram zijn normale route.

II. Lijn 17 is onze vaste lijn naar Den Haag Centraal.

In de tussentijd  worden door Haaglanden maatregelen voorbereid om de inzet van de nieuwe trams (ook) mogelijk te maken op de trajectdelen van lijn 17 (Wateringseveld – Centrum) en lijn 15 (Nootdorp – Centrum). Dat biedt de mogelijkheid om de huidige doorkoppeling van de tramlijnen 16/17 vanaf de dienstregeling  2014 te wijzigen in een doorkoppeling van tramlijnen 15/17 en waarbij tramlijn 16 (huidige type) de route Centrum – Zoutmanstraat – Statenkwartier van tramlijn 17 overneemt (omdat die route niet geschikt gemaakt kan worden voor het nieuwe tramtype).

Er is volgens Haaglanden voldoende tijd om na te denken over het invullen van de OV-relatie tussen CS en  World Forum voor de situatie vanaf medio 2014. Daarvoor zijn meerdere varianten in studie. De opties die momenteel worden onderzocht zijn een routeverlegging van buslijn 24 (via Eisenhowerlaan en Scheveningseweg), een routewijziging van tramlijn 1 (langs Den Haag CS) of toch behoud van een lijndienst tussen Den Haag CS en World Forum. Deze studie wordt in dit jaar afgerond.

Conclusie van bestuur Wijkoverleg : de inhoud van de voorstellen voor 2013 geven op zich geen aanleiding om als Wijkoverleg gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid, maar het Wijkoverleg behoudt zich het oordeel voor over de uitkomsten van de nadere invulling voor 2014. Dat betreft niet alleen de verdere ontwikkeling van lijn 17, maar ook de toekomst van lijn 11 en de ontsluiting van het World Forum gebied en de consequenties daarvan voor de inrichting van de Eisenhowerlaan.

Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier