Groen & duurzaamheid

Groen

Het wijkoverleg zet zich in voor het behoud van de kwaliteit van wonen in het Statenkwartier. Daar hoort het handhaven van het groene karakter van de wijk zonder meer bij.

Groen is een primaire verantwoordelijkheid van de gemeente en het wijkoverleg stimuleert het om die verantwoordelijkheid ook waar  te maken. Desalniettemin spelen particulieren/wijkbewoners een even grote rol als het gaat om de hoeveelheid groen. Er zijn veel mogelijkheden in en om het huis voor wat betreft het groen, bijvoorbeeld:

-Via Duurzaam Den Haag loopt de campagne “Operatie Steenbreek”. Doel is om tuinen groener te maken, waarbij je een tegel kunt omruilen voor een plant. Graag inventariseren wij de behoefte binnen het Statenkwartier om te kijken of hier een gezamenlijke actie aan verbonden kan worden. Stuur bij interesse graag een mail naar wijkoverleg@statenkwartier.net, t.a.v. M. de Jong.

-Groene daken. Met planten of vetkruid op je huis of schuur help je wateroverlast te beperken en zorg je voor een goede isolatie. Bovendien draagt meer groen in je buurt bij aan een gezonde, prettige leefomgeving . Via de gemeente Den Haag is subsidie beschikbaar. Zie https://www.denhaag.nl/home/bewoners/loket/subsidies/to/Subsidie-groene-daken-20162018.htm

-Heeft u een suggestie, geef dit door via wijkoverleg@statenkwartier.net  t.a.v. D. van der Wal

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip. Het wijkoverleg zet zich op diverse manieren in om de wijk duurzamer te maken. De mogelijkheden zijn zeer divers en lopen uiteen van het stimuleren tot verduurzaming van woningen tot zaken als ondergrondse restafvalcontainers.

Belangrijk uitgangspunt is de wens om als wijk uiteindelijk energieneutraal te zijn en rekening te houden met het veranderende klimaat.

Het Wijkoverleg werkt onder andere samen met Buurtenergie Statenkwartier (BES) waarnaar u hier direct door kunt linken. Het BES zet zich in om het Statenkwartier meer duurzaam te maken. Door te informeren over en te stimuleren tot het doen van maatregelen ter vermindering van het energieverbruik en het verbeteren van het binnenklimaat van woningen.

Kan ik subsidie krijgen voor energiebesparing?

Het verduurzamen van uw woning wordt door diverse maatregelen(financieel) gesteund. Het wijkoverleg vind een goede informatievertrekking belangrijk en heeft op een rijtje gezet wat er op dit moment mogelijk is via, zowel nationale als gemeentelijke maatregelen.

Klik hier voor de maatregelen op rij.

Kijkt u ook eens op www.energiesubsidiewijzer.nl.