Vanwege het aanstaande vertrek van de penningmeester van het wijkoverlegbestuur, ontstaat per november 2024 een vacature voor deze positie in het bestuur van het wijkoverleg Statenkwartier.

Het bestuur vergadert elke maand (meestal eerste dinsdag) van 19:30-20:30u in het Couvéehuis. Daarnaast is er twee keer per jaar een Wijkvergadering (april en november). Zie agenda.

Van de gemeente Den Haag ontvangen we jaarlijks een basissubsidie (die wordt aangevraagd en verantwoord door de penningmeester). Voor specifieke activiteiten kunnen activiteitensubsidies worden aangevraagd. 

De activiteiten van de penningmeester bestaan uit:

  • betalen van rekeningen
  • administratieve verwerking van alle inkomsten en uitgaven
  • beheer en de verwerking van alle subsidies
  • jaarlijks opstellen van de begroting en het financieel jaarverslag

Een boekhouder stelt een winst- en verliesrekening en een balans op.

Wat verwachten we van je als penningmeester?

  • (Financiële) integriteit en betrouwbaarheid
  • Zorgvuldigheid en verantwoordelijkheidsgevoel
  • In voorkomende gevallen neem je deel aan werkgroepen die door de gemeente worden ingesteld rondom bepaalde vraagstukken waarin onze wijk belanghebbende is
  • Je neemt deel aan activiteiten die geïnitieerd worden door het wijkoverleg en je onderhoudt contacten met de gemeente Den Haag (m.n. het stadsdeelkantoor Scheveningen) en bewoners van onze wijk of aangrenzende wijken
  • Je woont in het Statenkwartier

De werkzaamheden vergen ca. 8 uur per maand. De benoeming is voor 3 jaar, en kan maximaal eenmaal verlengd worden. 

Interesse?

Reageer via de aanmeldknop hier onder of stuur een e-mail aan wijkoverleg@statenkwartier.net.