Kerngegevens

Kerngegevens over het Statenkwartier

Aantal inwoners 8.945
0 tot 25 jaar 28%
25 tot 65 jaar 57%
65 jaar en ouder 15%
Gemiddelde leeftijd inwoners 40,1 jaar
Aantal huishoudens 4.260
1-persoonshuishoudens 46%
Huishoudens zonder kinderen 24%
Huishoudens met kinderen 30%
Gemiddelde huishoudomvang 2,0 personen
Samenstelling bevolking
autochtoon 61%
westers allochtoon 30%
niet-westers allochtoon 9%
Aantal woningen 4.579
Aantal woningen per ha 45,2
Aantal inwoners per km2 8.834
Gemiddelde WOZ-waarde in 2010 €393.666
Bouwperiode Statenkwartier 1900-1915
Beschermd stadsgezicht sinds 1995

Bronnen:
CBS StatLine
Bijlagenrapport 2012 Feiten en cijfers structuurvisie Den Haag 2020
Stadsdeelplan Scheveningen 2012-2015

NB Alle cijfers zijn over 2012, tenzij anders aangegeven.
NB 2 De gegevens betreffen alleen het Statenkwartier. De westgrens is t/m de Van Boetzelaerlaan, dus zonder Geuzenkwartier.