Klik hier voor
Archief
Categorieën

Vacature bestuur Wijkoverleg: portefeuille Groen & Duurzaamheid

Nee, deze functie heeft qua bezetting nog niet de maximale termijn van zes jaar gehaald. Reden: onze huidige bestuurder, Micha de Jong, gaat verhuizen naar buiten ons Statenkwartier. Voor ons, ondanks zijn uitstekende inzet, alle reden om de vacature open te stellen. Een portefeuille met een groeiend belang, zo blijkt bij iedere bestuursvergadering. Want de aandacht voor een groen en leefbaar Statenkwartier is alom.

Uw reactie? stuur deze per mail naar Statenkwartier Wijkoverleg: wijkoverleg@statenkwartier.net

Daarom hierbij de vacaturetekst:

Vacature Bestuurslid Groen & Duurzaamheid

Tijdsbesteding;

  • – 9 bestuursvergaderingen per jaar (doorgaans van 20:00 – 22:30)

– 2 wijkvergaderingen per jaar (doorgaans van 20:00 – 22:30)

 

Aanhaken bij BES (Buurtenergie Statenkwartier) wenselijk.

BES vergadert eens per zes weken

 

Deelname in werkgroep/stuurgroep Statenwarmte wenselijk; (je bent opdrachtgever namens het wijkoverleg)

-ongeveer eens per 2 maanden vergaderen (2 uur)

 

Vaardigheden;

-Verstand van verduurzaming gebouwde omgeving/energietransitie

-communicatief vaardig

-empathisch

-politieke sensitiviteit

 

 Omschrijving

Bestuurslid Groen en Duurzaamheid is onderdeel van het bestuur Wijkoverleg Statenkwartier. Daarnaast zijn er echter diverse groepen waarbij aansluiting is gewenst. Zoals onder ‘tijdsbesteding’ aangegeven het BES en Statenwarmte. Affiniteit met verduurzaming en de energietransitie is hierin erg belangrijk. Het Statenkwartier is zeer actief op dit gebied en dat is af en toe te merken in de tijdsbesteding. Verwacht wordt dat je meedenkt en actief onderdeel uitmaakt in de diverse activiteiten om het Statenkwartier te verduurzamen.

Voor het onderdeel groen geldt dat er een ‘groencommissie’ bestaat. Een aantal dames houdt het groen en verbeterpunten hierin goed in de gaten en regelmatig pakken zij plekken in de wijk aan, waar het groen wat meer aandacht nodig heeft. Afgelopen jaar is de actie ‘Operatie Steenbreek’ georganiseerd waarbij inwoners een tegel mochten inruilen voor een plant. In de wijk zijn diverse groepjes actief (op straatniveau) op het gebied van groen. Af en toe vragen deze om input/aansluiting.

Naast duurzaamheid en groen maak je onderdeel uit van het bestuur van het Wijkoverleg. Daarin is het belangrijk om de diverse belangen in de wijk goed in de gaten te houden. Er spelen regelmatig gevoelige kwesties als betaald parkeren en de kap van bomen.

   
    Nieuwsbrief

    Adverteerders

    © Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier