Klik hier voor
Archief
Categorieën

Bestuursberichten

Verslag wijkvergadering 17 april 2019, inclusief project Statenwarmte

Allereerst start de vergadering met een welkom door Marjolein de Jong, de voorzitter van het wijkoverleg, aan alle bezoekers op deze bijeenkomst in het World Forum. Speciaal ook aan Liesbeth van Tongeren, de wethouder duurzaamheid, die aangeschoven is om te horen waar onze wijk staat met het project Statenwarmte.
Vervolgens volgt het onder applaus en met bloemen uitzwaaien oude bestuursleden Micha de Jong (duurzaamheid en groen, naar het oosten des lands verhuisd) en Annelies van Ewijk na de maximale termijn van zes jaar als secretaris.  De voordracht van de nieuwe wijkgenoten-bestuursleden David van der Wal (duurzaamheid en groen) en Marc Konijn (secretaris) wordt omarmd.
Na het voorlezen van de conclusie van de kascommissie volgt met applaus de goedkeuring van het jaarverslag over 2018.

Lees verder

Walking Dinner Statenkwartier en Geuzenkwartier: inschrijving verlengd!

Beste wijkgenoten,

Dit jaar wordt alweer voor de 10e keer het Walking Dinner in het Staten- of Geuzenkwartier georganiseerd. Om dit jubileum luister bij te zetten zal dit keer bij uitzondering het dessert gezamenlijk in het Couvéehuis worden genuttigd. De koks verzorgen in hun eigen huis het voor- en hoofdgerecht. En om iedereen terwille te zijn: de inschrijving is verlengd tot 8 maart!

Lees verder

Bewonersenquête! Laat weten hoe u over een aardgasloos Statenkwartier denkt

De ambitie van de gemeente Den Haag is om in 2030 in de Haagse wijken geen aardgas meer te gebruiken om de woningen te verwarmen. Hoe gaan we in het Statenkwartier dan onze woningen verwarmen? Dat wordt op dit moment – op initiatief van het wijkoverleg en Buurtenergie Statenkwartier/BES- onderzocht. Dat onderzoeksproject heet ‘Statenwarmte’ en meer hierover vindt u op www.statenwarmte.nl.

Een belangrijk deel van het onderzoek betreft het inventariseren van de wensen en meningen van ons, de bewoners van onze wijk. Om een beter beeld te krijgen van wat de bewoners van de wijk willen, hebben we een enquête gemaakt.
Vul deze aub in! Het kost u tussen de 10 en 15 minuten en u helpt ons er enorm mee. Klik hier  of surf naar http://www.statenwarmte.nl en klik daar boven in de balk op ‘enquête onder wijkbewoners’.
En als u meer wilt weten over Statenwarmte kunt u ook op zondagmiddag 3 februari 2019 om 14.00 naar het Couvéehuis komen om te horen hoe het er voor staat.
Bij voorbaat dank!
Buurtenergie Statenkwartier
Tom Egyedi

Lees verder

Nieuwsbrief

Adverteerders

© Copyright - Wijkoverleg Statenkwartier